hirdetés
hirdetés

Betegtájékoztató

Limfóma

A limfóma a nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló rosszindulatú betegség, melynek több típusa és altípusa ismeretes. Mivel a nyirokrendszer – a szer­vezetet a fertőzésektől védő immunrendszer része – egész testünket be­hálózza, a limfóma elméletileg a szervezet bármely pontjáról kiindulhat.

hirdetés

A többi daganatos betegséghez hason­lóan a limfóma esetében sem tudjuk annak pontos okát, hogy a sejtek miért indulnak kontrollálatlan szaporodásnak. Vannak azonban bizonyos tényezők, ame­lyek jelenlétében az átlagosnál nagyobb eséllyel számíthatunk limfóma kialakulá­sára. Ilyen pl. az Epstein−Barr-vírus (EBV) okozta fertőzés, a családi halmozódás és a HIV- (AIDS-vírus-) fertőzés.

Minden limfóma egyforma?

A limfómák két alapvető típusa a Hodgkin-limfóma és a non-Hodgkin limfóma (NHL). A betegség gyermekeknél, fiatalabb és idő­sebb felnőtteknél egyaránt jelentkezhet.

A Hodgkin-limfóma leggyakoribb, klas­szikus formájának jellegzetessége nagy, kóros nyiroksejtek (limfociták) jelenléte a nyirokrendszerben. A Hodgkin-limfóma az esetek zömében gyógyítható. Az NHL-nek három altípusát különböztetjük meg a jellegzetes fehérvérsejtek alapján (B-sejtes, T-sejtes és NK-sejtes), ezek közül a B-sejtes forma a leggyakoribb. A kezelés előtt fon­tos tisztázni, hogy a limfóma mely típusával állunk szemben, mert a kezelési mód ennek függvénye.

Mikor kell limfómára gondolni?

A limfóma szűrővizsgálatára egyelőre nin­csenek jó módszerek. A minél eredménye­sebb kezeléshez az a legfontosabb, hogy a tünetek jelentkezésekor minél korábban orvoshoz forduljon a beteg, mert a korai felismerés ígéri a legjobb terápiás eredmé­nyeket és életkilátásokat.

Nyirokcsomók megnagyobbodása. A leggyakoribb tünet, hogy a nyirokcso­mók megnagyobbodnak, ami a felszíne­sebben elhelyezkedő csomók esetében könnyen kitapintható. A megnagyobbo­dott nyirokcsomók rendszerint fájdalmatla­nok, és többnyire a nyak bal oldalán, a hón­aljban vagy a lágyékhajlatban észlelhetők.

Láz. A másik gyakori tünet a nem túl magasra szökő láz, mely rendszerint nem állandó, hanem hullámzó lefolyású: időn­ként magasabbra szökik, de a lázas perió­dusokat láztalan időszakok választhatják el egymástól.

Éjszakai verejtékezés. Ez is jellegze­tes tünet: a beteg gyakran arra ébred, hogy ágyneműje vagy hálóruhája átnedvese­dett, azt ki kell cserélnie.

Akaratlan fogyás. Akár változatlan étvágy mellett is fogyás jelentkezhet. A beteg sokszor csak azt veszi észre, hogy a nadrágszíját egyre beljebb kell húznia öl­tözködés közben, vagy korábban kissé szo­ros ruhadarabjai lötyögni kezdenek rajta.

Ritkábban előforduló tünetek. Rit­kább tünetként jelentkezhet a bőr viszke­tése, általános gyengeségérzés, állandó le­vertség vagy étvágytalanság. Amennyiben a nyirokcsomó-nagyobbodás a mellkast érinti, úgy a légcső összenyomatása miatt előfordulhat állandó vagy visszatérő kö­högés/köhécselés vagy mellkasi fájdalom.

Az egyéb, kevésbé általános tünetek at­tól függenek, hogy a nyirokcsomók a szer­vezet mely pontján nagyobbodtak meg.

Vizsgálatok limfóma gyanújakor

Gyanús tünetek észlelésekor az orvos részletesen kikérdezi a beteget a tünetek jellegéről, erősségéről, lokalizációjáról és fennállásának idejéről. A kérdései arra is kitérnek, hogy előfordultak-e a családban hasonló tünetek, és sorra veszi a limfómára hajlamosító kockázati tényezőket is.

Fizikális vizsgálat. A fizikális vizsgálat so­rán az orvos igyekszik minél pontosabban fel­mérni az általános állapotot, az egyes szervek állapotát. Kiemelt figyelmet fordít a megna­gyobbodott nyirokcsomók típusos előfordu­lási helyeire (nyak, hónalj, lágyékhajlat), a máj és a lép esetleges megnagyobbodására.

Laboratóriumi vizsgálatok. A teljes vérkép célja a vér alakos elemeinek vizsgá­lata: annak felmérése, hogy valamelyik sejt­típus a normálisnál kisebb vagy nagyobb mennyiségben van-e jelen a keringésben, il­letve kimutatható-e kóros sejtalakok jelenlé­te. Egyéb, speciális (pl. immunhisztokémiai) vizsgálatokra is sor kerülhet.

Biopszia. A biopszia azt jelenti, hogy apró szövetmintát vesznek a gyanús nyi­rokcsomóból, vagy azt teljes egészében kimetszik. Az így nyert minta vizsgálatával a patológus nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy limfómával állunk-e szem­ben, és ha igen, akkor annak típusáról/altí­pusáról is nyilatkozik. Mint már említettük, ennek pontos ismerete elengedhetetlen a terápiás terv felállításához.

Képalkotó vizsgálatok. A képalkotó vizsgálatok elsősorban annak meghatáro­zására szolgálnak, hogy a betegség a szer­vezet mely részeit érinti. Ennek ismereté­ben állapítható meg a betegség stádiuma, ami szintén fontos a kezelés megtervezé­séhez. A képalkotó vizsgálatok körében sor kerülhet hagyományos röntgenfelvételek (pl. mellkasröntgen) készítésére, ultrahang­vizsgálatra, számítógépes rétegvizsgálat­ra (CT), mágnesesrezonancia-vizsgálatra (MRI), pozitronemissziós tomográfiára (PET-vizsgálat) vagy izotópos vizsgálatra.

Csontvelővizsgálat. Limfóma gya­nújakor esetenként csontvelővizsgálatot is végeznek: rendszerint a csípőlapátból vérképzőszervi sejtes elemeket szívnak ki további részletes vizsgálatok céljára.

A limfóma kezelése

A diagnózis felállítása után az orvos meg­beszéli a beteggel a kezelési lehetőségeket és a kilátásokat. A limfómák kezelésében többféle lehetőség jön szóba.

Kemoterápia. Szigorúan meghatáro­zott terápiás sémák és protokollok szerint citosztatikus gyógyszereket kap a beteg in­fúzió, injekció vagy tabletták formájában, a kóros sejtek elpusztítása céljából. Eze­ket a szereket általában kombinációban, meghatározott sorrendben alkalmazzák. A kemoterápia során fontos szempont a sokszor igen jelentős mellékhatások (pl. hányinger, hányás, nyálkahártya-kifekélye­sedés) kivédése, enyhítése.

Protein-kináz-gátlók. Ezzel a keze­léssel célzottan lehet csökkenteni a da­ganatsejtek növekedését és túlélését. A részben szájon át szedhető kinázgátlók (pl. ibrutinib) segítenek elpusztítani a daga­natsejteket, így lassítják a daganat növeke­dését. A kinázgátló kezelés mellett is szá­molni kell mellékhatásokkal, pl. a limfociták számának emelkedésével a kezelés első he­teiben, így fontos a szoros orvosi kontroll.

Sugárkezelés (radioterápia). Nagy energiájú sugarakkal „bombázzák” az érin­tett nyirokcsomókat és egyéb szöveteket. A besugárzást igen gondos tervezés és szá­mítások előzik meg annak érdekében, hogy a kóros sejtekre gyakorolt minél nagyobb hatás mellett a környező ép sejtek minél kevésbé károsodjanak.

Immunterápia. Az immunterápia célja, hogy a szervezet saját védekező rendsze­rét mozgósítsa a limfóma ellen. Erre a célra alkalmazhatók ún. monoklonális antites­tek (pl. brentuximab, rituximab) vagy az immunrekaciókban részt vevő sejtek mű­ködését befolyásoló szerek (pl. nivolumab). Az immunterápia kapcsán is számolhatunk súlyos mellékhatások lehetőségével, ezért a kezelések előtt alapos állapotfelmérésre, a kezelések alatt és után szoros orvosi kont­rollra van szükség.

Csontvelő-transzplantáció. Ezt a módszert rendszerint akkor alkalmaz­zák, amikor más módon nem érhető el kielégítő eredmény. A transzplantáció történhet a beteg saját, korábban le­vett sejtjeivel (autológ transzplantáció) vagy más személytől származó sejtekkel (allogén transzplantáció).

Mire számíthat a beteg?

A további kilátások alapvetően függenek a limfóma típusától/altípusától és a beteg­ség stádiumától. Általánosságban, minél korábban fény derül a betegségre, annál hamarabb megkezdődhet a megfele­lő kezelés, és a korai kezeléstől várhatók a legjobb eredmények és a leghosszabb túlélés. A limfómák egyes formái ma már akár teljesen gyógyíthatók, míg más ese­tekben korszerű kezeléssel a beteg élete jelentősen meghosszabbítható, akár igen hosszú túlélés is elérhető

EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI KEZELÉST. A BETEGEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÁSOLATOKTÓL ELTEKINTVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A KIADÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NYOMÁN ENGEDÉLYEZETT.

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Cikk[197378] galéria
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.