Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 22
#1
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2018-01-10

Egy új pontrendszer segítségével meg lehet jósolni, hogy a Barrett-oesophagusban szenvedő betegek közül kiket veszélyeztet a rák. 

#2
Orvostovábbképző Szemle XXIII. évf. 11. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Cikkreferátum
2016-11-16

A gyomorból és a gasztroözofageális junkcióból (GOJ) kiinduló rosszindu­latú daganatok kezelése komoly onkológiai kihívás napjainkban. A közle­mény ismerteti az előrehaladott esetek kezelésének lehetőségeit; a zajló és a közelmúltban lezárt tanulmányok eredményein keresztül bemutatja az angiogenezist gátló ramucirumab mint első célzott kezelés klinikai sze­repét, potenciális alkalmazási területeit.

OncoTargets and Therapy, 2016. július

#3
Orvostovábbképző Szemle XXII. évf. 5. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Cikkreferátum
2015-06-15

Jól tudjuk, hogy bizonyos rákféleségek ritkábban támadják meg a fizikailag aktív személyeket, de kevésbé közismert az a tény, hogy a rákbetegek fizikai edzésprog­ramjai akár az operatív beavatkozások előtt és után, akár a kemo- vagy radioterápia alatt nemcsak a pszichére hatnak kedvezően, hanem javítják a betegek funkciona­litását, teljesítőképességét, életminőségét, s talán az életkilátásokat is. Az utóbbi év ezekről szóló irodalmából tallóz ez az írás, csupán érintve a fizikai aktivitás védő ha tását egyes rákféleségekkel szemben, az aktivitással meghosszabbítható minőségi élettartamot.

 
#4
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2014-06-24

A Helicobacter pylori fertőzöttek számának csökkenésével egyre nő az elhízottak száma. Jó irányban megyünk?

#5
Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 5. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Szimpózium
2014-05-23

A Barrett-nyelőcső rákelőző állapot, leggyakrabban krónikus refluxos tünetek ta­laján alakul ki. Ma is vitatott kérdés a kezelés módja, az endoszkópos szűrő- és el­lenőrző vizsgálatok szükségessége. Valószínűbb a nyelőcsőrák kialakulása, ha a diszplázia súlyos fokú, vagy ha a Barrett-nyelőcső hosszú szakaszt érint. Endoszkó­pos szűrést kell mérlegelnünk, ha több kockázati tényező is jelen van. 

#6
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2012-03-30

The University of Texas MD Anderson Cancer Center kutatói olyan, nem hagyományos utat fedeztek fel a nyelőcsőrák kialakulásában, mely potenciális új gyógyszerkombinációk célpontja lehet. A most közzétett adatok olyan rezisztenciamechanizmusra utalnak az új szerekkel szemben, melyek a Hedgehog úttal állnak összefüggésben.

#7
Orvostovábbképző Szemle XIX. évf. 3. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Összefoglaló közlemény
2012-03-14

A komputertomográfiával kiegészített pozitronemissziós tomográfia segítségével a legkülönbözőbb tumorentitások kezelése személyre szabható és gazdaságosabbá tehető. A daganatokat funkcionális jellemzőik alapján kimutató képalkotó módszer értékes eszköz a tumorok stádiumának meghatározásában, a kezelés monitorozásában, a kiújulás felismerésében és a sugárterápia tervezésében. A PET-hez legelterjedtebben használt nyomjelző, a fluorizotóppal jelölt fluor dezoxiglükóz mellett egyre szélesebb körben használnak más nyomjelzőket is, pl. a prosztatarákok, a neuroendokrin tumorok és az agydaganatok diagnosztikájában.

#8
Journal of Clinical Oncology VII. évf. 4. szám
OTSZ Online
2011-09-06
Célkitûzés
Kuratív célú reszekciót követôen a gastrooesophagealis adenocarcinoma kórjóslata kedvezôtlen.
Ebben a III. fázisú vizsgálatban a perioperatív fluorouracil + cisplatin kezelés
elônyös hatását tanulmányoztuk a teljes túlélésre (OS, overall survival) reszekálható
gastrooesophagealis adenocarcinomában.
Betegek és módszerek
Összesen 224 olyan beteg került véletlen besorolásra, akiknek reszekálható adenocarcinomája
a nyelôcsô alsó részét, a gastrooesophagealis átmenetet (GEJ, gastroesophageal junction)
vagy a gyomrot érintette. Az egyik csoport perioperatív kemoterápiában részesült és sebészeti
beavatkozáson esett át (CS [chemotherapy and surgery] csoport; n = 113), míg a másik
csoportban csak mûtét történt (S [surgery] csoport; n = 111). A kemoterápia a perioperatív
periódusban két vagy három ciklusban adott intravénás fluorouracil-infúzióból (800 mg/m2/
nap) állt 5 egymást követô napon (1–5. nap) 28 naponta, továbbá azonos séma szerint három
vagy négy posztoperatív ciklusból. Az OS-t tekintettük elsôdleges végpontnak.
Eredmények
A CS csoportban jobb OS-t regisztráltunk, mint az S csoportban (5 éves arány 38% vs.
24%; a halálozásra vonatkozó kockázati arány [HR, hazard ratio]: 0,69; 95% CI, 0,50–0,95;
p = 0,02), és hosszabb volt a betegségmentes túlélés is (5 éves arány: 34% vs. 19%; HR,
0,65; 95% CI, 0,48–0,89; p = 0,003). A többváltozós elemzés szerint a túlélés kedvezô prognosztikai
tényezôjének bizonyult a perioperatív kemoterápia (p = 0,01) és a gyomortumor
lokalizációja (p < 0,01). A perioperatív kemoterápia szignifikánsan megnövelte a kuratív
reszekciók arányát (84% vs. 73%; p = 0,04). A CS betegek 38%-ánál jelentkezett 3. vagy
4. súlyossági fokú toxicitás (fôként neuropathia), a posztoperatív morbiditás tekintetében
ugyanakkor nem különbözött a két csoport.
Következtetések
A distalis nyelôcsô, a GEJ vagy a gyomor reszekálható adenocarcinomája esetén a fluorouracil
+ cisplatin kombinációt tartalmazó perioperatív kemoterápia szignifikánsan megnövelte
a kuratív reszekciók arányát, emellett javította a betegségmentes túlélést és az OS-t.

Célkitűzés
Kuratív célú reszekciót követően a gastrooesophagealis adenocarcinoma kórjóslata kedvezőtlen. Ebben a III. fázisú vizsgálatban a perioperatív fluorouracil + cisplatin kezelés előnyös hatását tanulmányoztuk a teljes túlélésre (OS, overall survival) reszekálható gastrooesophagealis adenocarcinomában.

Betegek és módszerek
Összesen 224 olyan beteg került véletlen besorolásra, akiknek reszekálható adenocarcinomája a nyelőcső alsó részét, a gastrooesophagealis átmenetet (GEJ, gastroesophageal junction) vagy a gyomrot érintette. Az egyik csoport perioperatív kemoterápiában részesült és sebészeti beavatkozáson esett át (CS [chemotherapy and surgery] csoport; n = 113), míg a másik csoportban csak műtét történt (S [surgery] csoport; n = 111). A kemoterápia a perioperatív periódusban két vagy három ciklusban adott intravénás fluorouracil-infúzióból (800 mg/m2/nap) állt 5 egymást követő napon (1–5. nap) 28 naponta, továbbá azonos séma szerint három vagy négy posztoperatív ciklusból. Az OS-t tekintettük elsődleges végpontnak.

Eredmények
A CS csoportban jobb OS-t regisztráltunk, mint az S csoportban (5 éves arány 38% vs. 24%; a halálozásra vonatkozó kockázati arány [HR, hazard ratio]: 0,69; 95% CI, 0,50–0,95;p = 0,02), és hosszabb volt a betegségmentes túlélés is (5 éves arány: 34% vs. 19%; HR,0,65; 95% CI, 0,48–0,89; p = 0,003). A többváltozós elemzés szerint a túlélés kedvező prognosztikai tényezőjének bizonyult a perioperatív kemoterápia (p = 0,01) és a gyomortumor lokalizációja (p < 0,01). A perioperatív kemoterápia szignifikánsan megnövelte a kuratív reszekciók arányát (84% vs. 73%; p = 0,04). A CS betegek 38%-ánál jelentkezett 3. vagy 4. súlyossági fokú toxicitás (főként neuropathia), a posztoperatív morbiditás tekintetében ugyanakkor nem különbözött a két csoport.

Következtetések
A distalis nyelőcső, a GEJ vagy a gyomor reszekálható adenocarcinomája esetén a fluorouracil+ cisplatin kombinációt tartalmazó perioperatív kemoterápia szignifikánsan megnövelte a kuratív reszekciók arányát, emellett javította a betegségmentes túlélést és az OS-t.

#9
Journal of Clinical Oncology VII. évf. 3. szám
OTSZ Online
2011-06-16

 

Célkitûzés
A több központ bevonásával lefolytatott IB/II. fázisú vizsgálat a nyelôcsôrákban alkalmazott
preoperatív kemoradioterápia cetuximabbal történô kiegészítését tanulmányozta.
Betegek és módszerek
Reszekálható, lokálisan elôrehaladott nyelôcsôrákban szenvedô betegek két 3 hetes ciklusban
indukciós kemoradioterápiában részesültek (75 mg/m2 cisplatin az 1. napon, 75 mg/m2
docetaxel az 1. napon, 250 mg/m2 cetuximab az 1., 8. és 15. napon [telítô dózis 400 mg/m2]),
melyet kemoimmunradioterápia (CIRT, chemoimmunoradiation therapy) és mûtét követett.
A CIRT 45 Gy besugárzásból (RT, radiotherapy), valamint hetente 25 mg/m2 cisplatin és 250
mg/m2 cetuximab egyidejû adásából állt 5 héten keresztül az 1. csoportban. Amennyiben hét
beteg közül kevesebb mint háromnál jelentkezett korlátozó toxicitás (LT, limiting toxicity), úgy
a következô hét beteg is docetaxelt kapott (hetente 20 mg/m235). Ha háromnál kevesebb
beteg tapasztalt LT-t, úgy újabb 13 beteget kezeltünk ezzel a dózissal.
Eredmények
Összesen 28 olyan beteget (átlagéletkoruk 64 év) választottunk be, akiknél túlnyomórészt
(82%) nyirokcsomói érintettséggel járó nyelôcsô-adenocarcinoma (15 beteg) vagy -laphámrák
(13 beteg) állt fenn. Közülük 24 beteg kapta meg a teljes trimodális terápiát. A CIRT során LT
nem jelentkezett, a besugárzási mezôn belül kialakult bôrpír nem fokozódott, és a legfontosabb
3. súlyosságú toxicitásnak az oesophagitis (7 beteg), az anorexia (3 beteg), az általános
gyengeségérzés (3 beteg) és a thrombosis (2 beteg) bizonyult. Mûtétre (R0 reszekció) 25
betegnél került sor. Három betegnél alakult ki az anastomosisnál szivárgás (elégtelenség), ami
két esetben spontán megoldódott, míg a harmadik esetben sikeres reoperációra került sor.
Harminc napon belül nem következett be halálozás, és 12 hónapon belül nem hunyt el egyik
beteg sem a kezeléssel összefüggô ok miatt. Tizenkilenc betegnél (68%) teljes vagy csaknem
teljes remissziót sikerült elérni.
Következtetések
A preoperatív kemoradioterápia cetuximabbal történô kiegészítése a posztoperatív mortalitás
növekedése nélkül megvalósítható. Az észlelt nagy arányú hisztopatológiai válasz és az
R0 reszekciós arány alapján III. fázisú vizsgálatok indulnak.

Célkitűzés
A több központ bevonásával lefolytatott IB/II. fázisú vizsgálat a nyelőcsőrákban alkalmazott preoperatív kemoradioterápia cetuximabbal történő kiegészítését tanulmányozta.

Betegek és módszerek
Reszekálható, lokálisan előrehaladott nyelőcsőrákban szenvedő betegek két 3 hetes ciklusban indukciós kemoradioterápiában részesültek (75 mg/m2 cisplatin az 1. napon, 75 mg/m2docetaxel az 1. napon, 250 mg/m2 cetuximab az 1., 8. és 15. napon [telítő dózis 400 mg/m2]), melyet kemoimmunradioterápia (CIRT, chemoimmunoradiation therapy) és műtét követett. A CIRT 45 Gy besugárzásból (RT, radiotherapy), valamint hetente 25 mg/m2 cisplatin és 250mg/m2 cetuximab egyidejű adásából állt 5 héten keresztül az 1. csoportban. Amennyiben hét beteg közül kevesebb mint háromnál jelentkezett korlátozó toxicitás (LT, limiting toxicity), úgy a következő hét beteg is docetaxelt kapott (hetente 20 mg/m235). Ha háromnál kevesebb beteg tapasztalt LT-t, úgy újabb 13 beteget kezeltünk ezzel a dózissal.

Eredmények
Összesen 28 olyan beteget (átlagéletkoruk 64 év) választottunk be, akiknél túlnyomórészt (82%) nyirokcsomói érintettséggel járó nyelőcső-adenocarcinoma (15 beteg) vagy -laphámrák (13 beteg) állt fenn. Közülük 24 beteg kapta meg a teljes trimodális terápiát. A CIRT során LT nem jelentkezett, a besugárzási mezőn belül kialakult bőrpír nem fokozódott, és a legfontosabb 3. súlyosságú toxicitásnak az oesophagitis (7 beteg), az anorexia (3 beteg), az általános gyengeségérzés (3 beteg) és a thrombosis (2 beteg) bizonyult. Műtétre (R0 reszekció) 25 betegnél került sor. Három betegnél alakult ki az anastomosisnál szivárgás (elégtelenség), amikét esetben spontán megoldódott, míg a harmadik esetben sikeres reoperációra került sor. Harminc napon belül nem következett be halálozás, és 12 hónapon belül nem hunyt el egyik beteg sem a kezeléssel összefüggő ok miatt. Tizenkilenc betegnél (68%) teljes vagy csaknem teljes remissziót sikerült elérni.

Következtetések
A preoperatív kemoradioterápia cetuximabbal történő kiegészítése a posztoperatív mortalitás növekedése nélkül megvalósítható. Az észlelt nagy arányú hisztopatológiai válasz és az R0 reszekciós arány alapján III. fázisú vizsgálatok indulnak.

blog

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.
Számtalanszor előkerült már a krónikus melléküreggyulladás kezelésének kérdése, és mindig az volt a végső konklúzió, hogy krónikus betegség esetén antibiotikumnak csak felülfertőződés esetén, alkalmilag van jelentősége.