Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 10
#1
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

A hasnyálmirigy-daganatok a legrosszabb prognózisú malignus megbetegedések közé tartoznak. A diagnózis felállításakor csak az esetek 20%-a reszekábilis, 30–50%-uk pedig lokálisan kiterjedt, amikor műtétre már nem kerülhet sor. A reszekált betegeknél is 20–60% a lokális kiújulás esélye, és a páciensek több mint 30%-a lokális progresszió következtében hal meg. Mindezek miatt kiemelkedő szerepe van a lokális kontroll biztosításának. Ennek ellenére a hagyományos sugárkezelés és radiokemoterápia szerepe kérdéses a pankreászdaganatok kezelésében. Szemben az Amerikai Egyesült Államokkal, Európában és Ázsiában sem adjuváns kezelésként, sem lokálisan előrehaladott betegségben nem javasolt a rutinszerű alkalmazása. Neoadjuváns kezelésről pedig csak szórványos adatok állnak rendelkezésre. A hagyományos sugárkezelés a betegség rezisztenciája miatt nem elég hatékony, a sugárkezelés hosszú, és a ma alkalmazott leghatékonyabb kemoterápiás protokollokkal párhuzamosan nem alkalmazható. A rezisztencia leküzdésének és az időzítés problémájának lehetséges megoldása a sztereotaxiás ablatív testsugárkezelés (SABRT), amikor limitált térfogatra, nagy pontossággal, kevés frakcióban igen nagy biológiai effektivitású, tehát ablatív dózisú sugárkezelést szolgáltatunk ki. Dolgozatunkban tudomásunk szerint Magyarországon az első alkalommal végzett hasnyálmirigyrák SABRT-kezelésről számolunk be, illetve rövid irodalmi áttekintést teszünk közzé. Magy Onkol 61:387–392, 2017

Kulcsszavak: hasnyálmirigyrák, sztereotaxiás ablatív sugárkezelés, SABRT

#2
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

Prix Galien elismeréssel díjazták a világ első BCL-2-gátló hatásmechanizmusú gyógyszerét, melyet a krónikus limfoid leukémia kezelésére Európában az AbbVie törzskönyvezett elsőként.

#3
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

A jelen áttekintés a hazai daganat-kemoterápia történetéről a hatásmechanizmus kutatásának a jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet, mivel annak eredményeiből újdonságértékű és klinikailag hasznosítható ismeretek származnak. A múlt század második felében Magyarországon onkológiai célból előállított vegyületek az alábbi új onkofarmakológiai tulajdonságokkal rendelkeztek. A Myelobromol (dibrómmannit, DBM) csontvelő-károsító hatása irányította a figyelmet a CML terápiájában történő alkalmazás lehetőségére, továbbá a DBM igen hasznosnak bizonyult a csontvelő-transzplantáció előkészítésében is. A farmakokinetikai vizsgálatok kimutatták az Elobromol (dibrómdulcit, DBD) bejutását az agyba, amely elindította alkalmazását egyes agydaganatok terápiájára. A kémiai szerkezetében egymáshoz közel álló dezoxiuridinszármazékok ígéretes onkofarmakológiai hatásokat mutattak a preklinikai vizsgálatokban. Az 5-etil-2’-dezoxiuridin a dihidropirimidin-dehidrogenáz gátlása útján emeli az 5-fluorouracil koncentrációját a vérben, amely kedvez a tumorgátló hatásnak. Az 5-hexil-2’-dezoxiuridin gátolja a tumorok áttétképzését, amely a csökkent heparánszulfát-proteoglikán-szintézisnek tulajdonítható. A jelen beszámoló ismertetést nyújt a preklinikai vizsgálatokban ígéretesnek talált hatóanyagokról, pl. aminopeptidáz-rezisztens gonadotropin, hatékonyabb antiösztrogének és kevésbé toxikus új vinkaalkaloidák. Magy Onkol 61:375–382, 2017

Kulcsszavak: gyógyszertervezés, hatásmód, farmakokinetika, metasztázis, klinikai alkalmazás

#4
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

A szűrési tevékenység teljesítményének és eredményességének értékelése különösen fontos, a teljesítmény-ellenőrzésben alkalmazott mutatók biztosítják a szűrési program hatásának indirekt értékelését és a szűrési folyamat ellenőrzését. Elemzésünk célja a védőnői méhnyakszűrési pilotprogram minőségi indikátorainak és teljesítménymutatóinak értékelése. Az elemzés az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Szűrési Rendszer Kommunikációs modulból lekérdezett adatait tartalmazza. A vizsgálati időszakban (2013. október–2015. szeptember 15.) meghatározásra kerültek a 25–65 év közötti nők védőnői méhnyakszűrésen való részvételi mutatói, valamint a humán papillómavírus (HPV) és a cervikális intraepiteliális neoplázia előfordulási arányai. A szűrési időszakban a behívási arány országosan 32,45%, a compliance 8,26% volt. A pozitív eredmény előfordulása országosan 1,85%, a legmagasabb érték (7,24%) Hajdú-Bihar megyében mérhető. HPV-fertőzés 113 esetben (0,45%) volt kimutatható országosan, a HPV-prevalencia 37,44/100 000 fő. A nők részvételi hajlandósága a számított mutatók eredményeit tekintve alacsony, ennek emelése a megbetegedésből eredő halálozások eredményes csökkenthetősége érdekében továbbra is kiemelt népegészségügyi feladat. Magy Onkol 61:361–367, 2017

Kulcsszavak: védőnő, méhnyakszűrés, méhnyakrák, HPV-prevalencia, részvételi arány

#5
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

A kabazitaxel (KBZ) az áttétes, kasztrációrezisztens prosztatarákos (mCRPC) betegeknél docetaxel (DOC) után alkalmazható kemoterapeutikum, mely javítja a túlélést is. Célunk a kezelés hatékonyságának és biztonságosságának értékelése volt. 2016. 01. hó és 2017. 06. hó között hazánk 12 onkológiai központjában mCRPC miatt KBZ-vel kezelt betegek retrospektív adatelemzését végeztük. Az induló dózis 25 vagy 20 mg/m2 volt, 3 hetente. Ciklusonként fizikális és laborvizsgálat, 3 ciklusonként képalkotó és PSA-vizsgálattal PCWG2 szerint tumorválasz-meghatározás történt. A mellékhatásokat CTCAE 4.0 szerint értékeltük. Hatvan beteg adatait elemeztük. KBZ 2. és 3. vonalban 31,6, ill. 46,6%-ban, míg 4. és 5. vonalban 15, ill. 6,6%-ban történt. A kezdő dózis 25 mg/m2 volt 65%-ban, 20 mg/m2 35%-ban. Medián ciklusszám 5. A progressziómentes túlélés 6,47, a teljes túlélés 15,77 hónap. A túlélés azonos volt a DOC-KBZ-ART/alfaradin, illetve DOC-ART/alfaradin-KBZ szekvenciákban. Mellékhatást 63,3%-ban észleltünk, leggyakrabban neutropéniát, anémiát és hasmenést. Tapasztalataink alapján a KBZ megfelelő szupportációval és kemoterápiás jártassággal alkalmazva jól tolerálható és hatékony terápia mCRPC DOC-kezelése után. A nemkívánatos események előfordulása megegyezett az irodalmi adatokkal. Magy Onkol 61:353–360, 2017

Kulcsszavak: áttétes prosztatarák, kabazitaxel, kasztrációrezisztencia, kemoterápia, docetaxel

#6
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-12

A rákbetegséget túlélők száma folyamatosan növekszik az utóbbi évtizedekben, emiatt egyre jobban meg akarjuk érteni és megfelelően kezelni az onkológiai terápiák által okozott mellékhatásokat, melyek rombolják a beteg életminőségét. Az emlőrákos és egyéb daganatos betegek kezelése után fellépő kognitív zavar (a „chemobrain”) jól ismert mellékhatás. A rövid áttekintés igyekszik felhívni az egészségügyi dolgozók figyelmét a nem súlyos, de valós problémára. Magy Onkol 61:349–351, 2017

Kulcsszavak: emlőrák, kemoterápia, kognitív működési zavar, chemobrain

#7
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-11

A modern onkológiai ellátásban az életminőség kérdése kiemelt fontossággal bír. Kutatásunk célja az életminőséget megjósló tényezők meghatározása volt. Feltételeztük, hogy a demográfiai és betegségmutatók kontrollálása mellett a negatív érzelmi állapotnak és a betegségreprezentációknak szignifikáns prediktív szerepe lesz. Vizsgálatunkat Budapesten, az Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztályán végeztük, malignus emlődaganattal (C50) kezelt betegek (N=221) részvételével. Mérőeszközök: Beck Depresszió Kérdőív rövidített változata, Életminőség Kérdőív (EORTC QLQ C-30, QLQ BR-23), Spielberger-féle Vonásszorongás Kérdőív STAI-T, Betegségkogníció Kérdőív (IPQ-R). Mind a funkcionális (β=–0,705, p=0,000; β=0,493, p=0,003), mind a tüneti életminőség (β=0,517, p=0,000) szempontjából a negatív affektivitásnak van kiemelt prediktív szerepe. A betegségkogníciók közül a funkcionális életminőségre a betegség következményeire vonatkozó kognícióknak (β=0,243, p=0,008) és az érzelmi reprezentációknak (β=0,220, p=0,034) van hatása. A tüneti életminőséget a betegség következményeire (β=0,240, p=0,016) és a betegség megértésére (β=0,212, p=0,011) vonatkozó kogníciók befolyásolják. Az életminőség javítása szempontjából a negatív affektivitás kezelésének van meghatározó, valamint a diszfunkcionális betegségkogníciók módosításának lehet fontos szerepe. Magy Onkol 61:343–348, 2017

Kulcsszavak: emlődaganat, életminőség prediktorok, negatív affektivitás, betegségészlelés

#8
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-11

A hepatocelluláris karcinóma legeredményesebb kezelési módja a sebészi eltávolítás. A reszekcióra alkalmas esetek kiválasztása ellentmondásos. Az Európában általánosan használt barcelonai kritériumok alulértékelik a sebészet lehetőségeit. Részben ennek következménye az elhúzódó kórismézés és a műtéti javallat felállításának bizonytalansága. A közleményben tárgyalt eset arra példa, hogy hosszas diagnosztikai próbálkozások mellett kivételesen nagyméretűvé vált primer májdaganat sikerrel távolítható el laparoszkópos sebészeti módszerrel. Az eset remélhetően segíti a májrák korszerű sebészi kezelési lehetőségeinek széleskörű elfogadását. Magy Onkol 61:339–342, 2017

Kulcsszavak: hepatocelluláris karcinóma, laparoszkópos májreszekció, nyeles májtumor, barcelonai kritériumok

#9
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-11

A neurofibromin (NF1) gén terméke a tumorszuppresszor proteinek családjába tartozik. Fontos funkciót tölt be olyan jelátviteli útvonalak negatív szabályozásában, melyekben a Ras onkogén szerepet játszik. Nevét a neurofibromatózis betegségről kapta, amelynek kialakulásában a csíravonalban található és autoszomális domináns módon öröklődő mutációi fontos szerepet játszanak. Az NF1 génnek csíravonal-mutációin kívül szerzett, szomatikus mutációi is ismertek, melyek számos további malignus és benignus tumoros elváltozásban megtalálhatóak. Nagyszámú szolid tumorból, leukémiás sejtekből és malignus bőrelváltozásból (többek között melanómákból) is kimutatták az NF1 mutációit. A gliómák bizonyos csoportjaiban meghatározó szerepet játszik ez a gén. Ilyen például a glioblasztóma egyik molekuláris alcsoportja, a mezenhimális alcsoport, melyben az NF1 szomatikus deléciója és mutációja a leggyakrabban fordul elő. Összefoglalónk célja, hogy áttekintést adjunk az NF1 gén leggyakoribb elváltozásairól, azoknak a neurofibromin proteinre gyakorolt hatásáról és sejtbiológiai következményeiről, valamint a kapcsolódó betegségekről. Egyben rövid betekintést is nyújtunk az NF1 gén abnormalitásaival foglalkozó kutatások állásáról. Magy Onkol 61:327–336, 2017

Kulcsszavak: NF1, neurofibromin, tumorszuppresszor, mutációk, rákok keletkezése

#10
Magyar Onkológia 61. évf. 4. szám
OTSZ Online
2018-01-11

A keresztkötött fibrindegradációs termékek (D-dimer) alapvetően kétféle módon képződnek: egyrészt a véralvadási, másrészt a fibrinolitikus kaszkád során. Az első esetben a plazmin a szolubilis keresztkötött fibrint, míg a második esetben a nem szolubilis keresztkötött fibrint hasítja. Rosszindulatú daganatos páciensek esetében számos tényező befolyásolja a D-dimer-meghatározás klinikai értékelését. Először is a D-dimer-szint emelkedett lehet rosszindulatú daganatos páciensekben trombózis nélkül is, mely a daganatsejtek által termelt prokoaguláns faktorokkal magyarázható. Másodszor egyetlen, vénás tromboembólia diagnosztizálására használt algoritmust sem validáltak rosszindulatú daganatos betegekben. Továbbá, a rosszindulatú daganatos páciensekben a D-dimer-vizsgálat trombózis vagy tromboembólia fennállására vonatkozó negatív prediktív értéke alacsonyabb, mint azoknál, akik nem szenvednek rosszindulatú daganatban. A rosszindulatú daganatos betegek azon eseteiben, ahol vénás tromboembólia nem igazolható, az emelkedett D-dimer-szint rövidebb túléléssel korrelál. Az irodalmi adatok alapján a szerzők összefoglalják a rosszindulatú daganatos betegeknél mért kiindulási D-dimer-szint és a prognózis közötti összefüggést bemutató fontosabb vizsgálatokat. Magy Onkol 61:319–326, 2017

Kulcsszavak: D-dimer, rosszindulatú daganat, prognózis

blog

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.
Számtalanszor előkerült már a krónikus melléküreggyulladás kezelésének kérdése, és mindig az volt a végső konklúzió, hogy krónikus betegség esetén antibiotikumnak csak felülfertőződés esetén, alkalmilag van jelentősége.