Page 11 - Orvostovábbképző Szemle 2013/11. szám

Ránézek és megmondom
Megbeszélés.
A helyes válasz:
tracheo­malácia (c). A tracheomalácia
a légcső porcainak diffúz vagy szeg­
men­tális meggyengülése. A betegség
osztályozható a megjelenése (ante­
ro­poszterior vagy laterális trachea­
szűkület), a lokalizációja (diffúz vagy
szegmentális) vagy megjelenésének
ideje (kon­genitális vagy szerzett) alap-
ján.
1
A felnőttkorban szerzett forma
a leggyakoribb, ez legtöbbször intu­
bációt vagy tracheosztómiát követőe­n
lép fel. A tracheosztómia vagy az
endotracheális intubáció roncsolhat-
ja a légcső porcait a sztóma vagy a fel-
fújható mandzsetta helyének meg­
felelőe­n, s ez meggyengíti a trachea
falát.
2
A tracheomaláciának ez a típusa
rendszerint szegmentális, és a hossza
legfeljebb 3 cm.
A tracheomalácia egyik lehetsé-
ges kockázati tényezője az ismétlő-
dő vagy tartós intubáció nagy dózisú
szteroidkezelés mellett. A mechaniz-
mus ismeretlen; a nyomási nekró-
zisnak, a véráramlás csökkenésének,
a rekurrens fertőzéseknek és a nyálka-
hártya dörzsölődésének vagy gyulla-
dásának tulajdonítanak benne szere-
pet.
2
Az egyéb lehetséges okok közé
tartoznak a rekurrens fertőzések;
a krónikus gyulladással kísért súlyos
emfizéma, amelyet belélegzett irritáns
anyagok (pl. cigarettafüst) okoznak; az
anamnézisben szereplő, egyes spor-
tokkal kapcsolatos trauma; és a lég-
cső krónikus külső kompressziója (pl.
golyva, külső vaszkuláris pangás).
3
Betegünk tüneteit a trachea antero­
posz­terior, szegmentális beszűkülése
magyarázza, amely néhány centimé-
terrel a hangszálak alatt alakult ki (3.
ábra). Ha a beteg ülés közben előrehaj-
totta a fejét vagy előrehajlította a nya-
kát, ezzel akadályozta a levegő sza-
bad áramlását a légcsőben. A 4. ábrán
a légcső és a tüdők háromdimenziós
rekonstrukciója látható, s ezen jól lát-
szik, hogy hol van a tracheomalácia.
Ha egy rossz állapotú betegnél,
akit nemrég intubáltak és több szerve
elégtelenül működik, váratlanul lég-
zési zavar lép fel, ez felveti a „flash”
tüdőödéma lehetőségét. A szóban
forgó beteg légzészavara a fej vagy
a nyak pozícióváltozásához kötődött,
és nem kísérték volumentúlterhelés je-
lei. „Flash” tüdőödémában halkabbak
a légzési hangok, szörtyzörejek, bú-
gás vagy sípolás hallhatók, és kitágul
a vena jugularis.
A bronchospazmussal járó krónikus
aspirációs szindrómát okozó gasztro­
özo­fageális refluxot a bronchospazmus
jelei kísérik: sípolás, szörtyzörejek és
halk kilégzési búgás. Valószínűbbé te-
szi a diagnózist, ha az anamnézisben
gasztro­özofageális reflux szerepel.
A tüdő sérülése, pl. jelentős leve-
gőszivárgáshoz vezető barotraumája
vagy volutraumája kisebb mértékű
94
Összefoglaló táblázat
Állapot
Jellemzők
Flash” tüdőödéma
Halk légzési hangok, szörtyzörejek, búgás vagy sípolás és
a vena jugularis tágulata
Gasztroözofageális reflux váratlan Az aspiráció után a bronchospazmus jelei (sípolás,
aspirációval és pneumonitisszel szörtyzörejek és halk kilégzési búgás)
Tracheomalácia
Nemrég végzett intubáció miatt a légcső porcainak diffúz
vagy szegmentális gyengesége; a tünetek váratlanul kez-
dődnek és spontán megszűnnek
Lélegeztetés okozta tüdősérülés A tünetek a mechanikus lélegeztetés közben vagy közvetle-
nül utána lépnek fel, az érintett mellkasfélben nincsenek
légzési hangok, a mellkasi hipertenzió jelei
Lélegeztetés okozta perzisztáló A tünetek a mechanikus lélegeztetés után lépnek fel; légzési
tüdőgyulladás és atelektázia
tünetek (szörtyzörejek, búgás); szisztémás tünetek (láz,
köhögés); helyzetváltoztatásra nem javul; alattomos kezdet
3.
ábra.
A komputertomográfiás felvételen
tracheomaláciás beteg tracheájának antero­
poszte­rior, szegmentális szűkülete látható
(
nyíl)
4.
ábra.
A tüdők és a légcső háromdimen­
ziós képén tracheomaláciás elváltozás lát­
ható (nyíl)