hirdetés

Napi hány lépés hosszabbítja meg az életet? II. Megbízhatóan mérhető-e mobillal a lépésszám?

Az első részben adatokat mutattam arra, hogy mennyi a megfelelő napi lé­pésszám. Hogy nem húzható rá ugyanaz mindenkire. Hogy mennyit kell lépni és milyen intenzitással az egészség megőrzéséhez, ha csak járással akarjuk ezt teljesíteni – és ez még nem sportolás. Most arról lesz szó, hogy ez közel megbízhatóan mérhető okostelefonnal is, de tudni kell ennek a korlátait és a pontos mérés feltételeit. Nem mindegy, melyik alkalmazást használjuk.

hirdetés

Az Egyesült Államokban a fizikális in­aktivitás a negyedik leggyakoribb halálok, ezért az orvost érdekelheti minden megoldás, amivel ez ellen tenni lehet. Ilyen a lépésszámláló és az a motiváló erő, amivel hat ránk (már akire).

Van olyan nézet is, hogy a járás sebes­sége a hatodik élettani paraméter, mert összefügg a mortalitással, a mobilitással, meghatározza a kórházi tartózkodás utáni rehabilitációra való képességet is és sok-sok minden mást. Sokan állítják: megmérem, mi­lyen gyorsan gyalogolsz, és megmondom, meddig fogsz élni. Ugyanakkor a sétálás se­bességét még az orvosi gyakorlatban sem mérik, nemhogy lépésszámlálóval vagy mobillal mint valid eszközökkel a minden­napokban. Ennek az az oka, hogy ehhez a lépésszámot is pontosan kellene mérni, ami lassú járáskor a jelenlegi eszközökkel és algoritmusokkal nem megoldható. A já­rás sebességét ugyanis a lépések hossza és frekvenciája (a lépésszám) határozza meg. A pontos lépésszámlálás ma még megoldan­dó feladat, de ha ez pontosan mérhető lesz, akkor a járás sebességének meghatározása már gyerekjáték. Szakmailag a járás sebessége 0–3,0 m/s, a versenygyaloglásé 1,0–4,2 m/s, a lassú futásé 3,0–7,0 m/s, míg a vágtafu­tás 7,0–11,5 m/s sebességnél teljesül.

Lépésszámot lehet mérni az egyre fej­lettebb technikával működő lépésszámláló eszközökkel (akár okosórával), de a mobil is képes erre, minden külső eszköz nélkül. Az okostelefonra már eleve telepített („gyári”, ún. natív) alkalmazások is megjelenítik a lé­pésszámot. Azonban ezekről a natív lépés­számláló algoritmusokról nagyon kevés az adat. Ugyanakkor ezrével vannak letölthető lépésszámláló alkalmazások. Ezek a mobil beépített gyorsulásmérőjét, giroszkópját vagy a GPS-t használják, s más-más algo­ritmusokkal dolgozzák fel az adatokat és mérik a lépésszámot. Van olyan alkalmazás is, amely mintegy kiegészíti a beépített (na­tív) applikációt.

A mobiltelefonok fejlődését a bennük található szenzorok fejlesztése teszi lehe­tővé. A jelenlegi telefonokon már szériafelszereltség számos szenzor, pl. a gyor­sulásmérő, a giroszkóp (szögelfordulást, szögsebességet mér), valamint a hőmér­sékletmérő, gravitációs szenzor, megvilágí­tásmérő, lineáris gyorsulás szenzor, iránytű, orientációmérő, nyomásmérő, közelségszen­zor, páratartalom-mérő, rotációs vektormérő. Alapvető méréstechnikai feladatokat egy te­lefon már a működése során is folyamatosan végez, pl. a gyorsulásmérőjével változtatja a kép orientációját, a megvilágításmérőjével a képernyő fényerejét, a közelségmérő segít­ségével pedig elsötétíti a képet. Az ezernyi játék irányítása is a gyorsulásmérő vagy a gi­roszkóp révén lehetséges.

Hogyan számlálja a lépéseket a giroszkóp?

 A karon hordott okosórák, a testre helyez­hető lépésszámlálók és a mobillal végzett lépésszámlálás legfontosabb érzékelője és működésének egyik alapja a többten­gelyes giroszkóp, amely a gyorsulási érté­kek és gyorsulási irányok mérését végzi. A lépésszámhoz úgy jut, hogy egy algo­ritmus alapján az emberi testet érő gyor­sulásokból bonyolult számítások segítsé­gével meghatározza, hogy a mozgás hány megtett lépésnek felel meg. Tehát valójában nem a lépéseket számolja, hanem a különböző erőbehatások által kiváltott mikrogyorsulásokból számítja ki a megtett „lépéseket”, az emberi test mozgását.

A megfelelő lépésszám mérése nemcsak az algoritmusokon alapul, hanem a telefo­non, illetve lépésszámláló eszközön is – hogy annak gyorsulásmérője, giroszkópja milyen pontos –, de függ attól is, hogy jó helyen hordjuk-e magunknál az eszközt. A lépés­számlálás pontatlansága 52%-os is lehet a technikától függően, illetve 41%-os a vise­léstől függően. Egy vizsgálatban azt találták, hogy elhízott emberek esetében a mobil és minden okoseszköz alulbecsülte a lépésszá­mot. Minél lassúbb a járás, és minél rövidebb ideig tart, annál nagyobb a hiba a mérésben. Ez épp az idősek számára lényeges. Sokan igazolták, hogy minél kisebb a járás sebes­sége, annál nagyobb a lépésszámban a szá­molási hiba. Ebben a közleményben kizárólag a mobillal végzett lépésszámlálásról lesz szó.

Vannak olyan adatok, amelyek szerint a lépésszámlálók többsége csak akkor mér megbízhatóan, ha a járási sebesség legalább 0,9 m/s. Egy vizsgálatban azt ta­lálták, hogy az igen népszerű Fibit app 0,9 m/s sebességű járásnál 10%-ot téved csak, de 0,67 m/s-os sebességnél már 60%-os té­vedésre lehet számítani.

Egy közleményben1 az iPhone 5S, 6, 6S, 6plus, SE és 7 telefon és Health App alkalma­zás működését vizsgálták, a kontroll pedig egy validált pedométer volt (Kenz Lifecorder Ex). A vizsgálatban 54 egészséges (átlagosan 31 éves) alany vett részt. Az iPhone-ok által mért átlagos lépésszám 9253 volt, szignifi­kánsan alacsonyabb a pedométer által mért 10 530-nál: az iPhone-ok 12%-kal becsülték alul a lépésszámot a pedométerhez képest. Azonban az alulbecslés oka az volt, hogy az alanyok többsége a táskájában hordta a mo­bilt (döntően a nők), és a telefont az alanyok ritkábban is hordták.

Egy másik vizsgálatban2 két cél volt: az egyik, hogy jól mér-e a mobil, és a má­sik, hogy azt különböző helyeken tartva mik a mérési hibák. A Runtastic alkalma­zást használták iPhone6-ra telepítve, 18 alannyal tesztelve. A kontroll a Yamax Digiwalker SW-200 pedométer és egy futópad volt, a járási sebességek pedig 2 km/h (0,6 m/s), 4 km/h (1,1 m/s) és 6 km/h (1,7 m/s). Lassú és közepes járási sebesség esetén a Runtastic pontosabb volt, mint a pedométer. Ugyan mindkét esetben mindkettő alulszámolt, 2 km/h-nál jelen­tősen, 60,5%-kal, illetve 34,4%-kal (az app kevesebbel, ezért volt jobb). Ennek az lehet az oka, hogy a mobilon futó Runtastic alkal­mazás jobban meg tudja különböztetni az igazi lépést a zajoktól (pl. autózás és tömeg­közlekedés). A 4 km/h-s járási sebességnél a mobil + Runtastic csak 3%-ot tévedett, a Yamax 12,5%-ot, míg 6 km/h-nál egyfor­mán pontosan mérték a lépésszámot. Az alkalmazás akkor volt a legpontosabb, ha a mobil a kézben volt.

Más eredmények szerint viszont a nad­rágzseb a legjobb hely a pontos mérésre, mert a mobilt is a testhez legközelebb kell hordani (ennek veszélyeit lásd egy korábbi közleményben). A legtöbb alkalmazásnál a pontos méréshez legalább 0,8 m/s se­bességgel kell járni, ezért sem mérik bele a lépésszámba pl. a háztartási munka során végzett aktivitásokat.

Egy vizsgálatban3 az Accupedo, a Moves és a Runtastic alkalmazásokat vetették ös­sze a Yamax SW-200 pedométer méréseivel különböző mozgásformákban. Az okostelefonok, amikre letöltötték az alkalmazáso­kat: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy S5, Samsung Note, Samsung S4, LG Nexus, HTC Desire voltak. Az 5%-os számolási hibát fogadták el megfelelőnek, és egyiket sem találták megfelelőnek. Más vélemények szerint a 10%-os eltérés (le és fel) az elfo­gadható hibahatár a lépésszám mérésében. Fontos tudni, hogy az alkalmazás a mobil milyen szenzorát használja az algoritmusá­ban a lépésszám meghatározásához. A GPS alapú applikációk házon belül, így pl. edző­teremben mozogva nem mérnek.

Egy érdekes közleményben azt igazol­ták, hogy a járás közbeni rágózás fokozta a szívritmust, az energiafelhasználást, és a lépésszám is nagyobb volt azok között, akik rágóztak. Azaz, fogyasztó hatású egy­ben a rágózás séta közben.4

A Google Fit alkalmazást – mely lépést is számol (androidra lehet telepíteni) – a Google az American Heart Association-nel együtt­működve fejlesztette. Ennek iOS megfelelője az Apple Health, melyről szintén vannak jó eredmények. A Runkeeper és a MyFitnessPal alkalmazások pl. a Google Fit mellé telepíthe­tők és kiegészítően működnek vele.

Interaktív útikönyv túrázóknak

Mutatok egy hazai alkalmazást, amely iga­zi lépésszámnövelő kincs, és ugyan még csak ún. béta (tesztelő) verziója tölthető le ingyenesen (iOS-re, androidra egyaránt), de annyira jó, hogy javasolható már most is a betegeknek. Ez a természetjáró alkal­mazás, amit ha jól tudom, a Magyar Ter­mészetjárók Szövetsége támogat: https:// www.termeszetjaro.hu/hu/mobile.html.

 Ez egy interaktív térképes útikönyv gyalogtúrázóknak, kerékpárosoknak és vízitúrázóknak, beépített túratervezővel, valamint több száz előre elkészített túraajánlattal, ezernyi látnivalóval és azok fényképével (1. ábra). Egyszerű vele a tú­ratervezés: nagyítható, térképein az ös­szes jelzett turistautat feltünteti, a hossz, a várható időtartam és a szintprofil azon­nali áttekintésével, terepi navigációval és off-line letöltéssel, hogy térerő nélkül is használható legyen. Útvonal-rögzítési lehetőség is van benne fotók és érdekes pontok felvételének lehetőségével. A saját útvonal másoknak is elérhetővé tehető, ha elküldi az ember, mint túraszervező. Időjárás-előrejelzést is ad a választott te­rületre vonatkozóan. A telefon beépített eszközeinek használata miatt van benne magasságmérő, csúcskereső, iránytű, dő­lésszögmérő, QR-kód-olvasó. Telefonos segélyhívást lehet indítani közvetlenül az applikációból, az aktuális pozíciónk kijelzésével.

Nem tudok egyértelmű alkalmazást, amely minden helyzetben, minden já­rási sebességnél validan mérné a lépés­számot, ezért inkább felsorolom azokat, amelyekkel idézhető vizsgálatok történ­tek, és a leggyakrabban emlegetik őket a megbízható oldalakon (csak azokat írom le, amelyek teljesen, vagy az alapverzió­ban ingyenesen letölthetők): Google Fit (android), Health App (iOS), Accupedo (iOS, android), Runtastic (iOS, android), Pedometer++ (csak iPhone 5 és ennél ma­gasabb), Moves (iOS, android), Argus (iOS, leginkább iPhone 5S, android), Breeze (csak iPhone 5S), Noom walk (android), Map My walk (GPS alapú, iOS, android), Stepz (iOS), MyFitnessPal (iOS, android), Runkeeper (iOS, android), Zombies, Run! (feladatunk megszökni a zombik elől, és eljuttatni az ellátmányt másokhoz; a kül­detések során futunk, készletet gyűjtünk, kézbesítjük azokat, és a sztorira figye­lünk – iOS, android), Fitbit (iOS, android), Stepsapp (iOS, Apple Watch órával kerekesszékesek is használhatják!).

Azt gondolom, azt kell ajánlani a be­tegnek, hogy próbáljon ki több alkalma­zást, majd döntse el, melyik tetszik (adtam választékot). A helyes használathoz tudni kell, hogyan mér (GPS vagy sem), majd meg kell mérni a pontosságát számolással, és ha 10%-nál kevesebbet téved, akkor használ­ni kell. Azt gondolom, jelenleg arra egy­értelműen jók ezek az alkalmazások, hogy nagyjából megbecsüljék a napi lépésszá­mot, motivációt adjanak (akár játékosan), és este ellenőrizhessük az eredményt, át­gondolhassuk, miért nem teljesült a meg­felelő lépésszám. Azt azonban semmiképp sem tanácsolom, hogy megörülve a napi lépésszám nagyságának (és a sok kalória­égetésnek), este még egy-két cukros fánkot bekapjon a használójuk.

 Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 A szerző munkahelye:

Dr. Speer Gábor

PhD, társalapító, artmedus.com

 Irodalom:

1. Amagasa S, Kamada M, Sasai H, et al. How Well iPhones Measure Steps in Free-Living Conditions: Cross-Sectional Validation Study. JMIR Mhealth Uhealth 2019;7(1):e10418

2. Presset B, Laurenczy B, Malatesta D, et al. Accuracy of a smartphone pedometer application according to dif­ferent speeds and mobile phone locations in a laboratory context. J Exerc Sci Fit 2018;16(2):43–48

3. Orr K, Howe HS, Omran J, et al. Validity of smartphone pedometer applications. BMC Res Notes 2015;8:733

4. Kanno S, Shimo K, Ando T, et al. Gum chewing while walking increases fat oxidation and energy expenditure. J Phys Ther Sci 2019;31(5):435–439

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[252006] galéria
Olvasói vélemény: 2,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.