hirdetés

A COVID-19-fertőzés szövődményei

A COVID-19 már több mint egy éve van velünk, és egyre többet tudunk mind a kórokozóról és a betegség lefolyásáról, mind pedig a betegség rövid és hosszabb távú következményeiről. Jelen tájékoztatónk az akut betegség lezajlása kapcsán és után előforduló szövődményeket veszi sorra. A tájé­koztató alapját a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek képezik.

hirdetés

MI OKOZZA A BETEGSÉGET?

A SARS-COV-2 (COVID-19) a már régóta ismert koronavírusok családjába tartozó újfajta vírus, melyet először 2019 végén azonosítottak tüdőgyulladásos esetek kórokozójaként, először Kínában, ahonnan kiin­dulva hamarosan az egész világon elterjedt. A SARS-COV-2 súlyos akut légúti szindrómát (severe acute respiratory syndrome, SARS) okozó koronavírus – elsősorban légúti tüne­teket okoz, súlyos esetekben kétoldali, kiter­jedt tüdőgyulladás (pneumónia) képében.

A fertőzés az esetek jelentős részében teljesen tünetmentesen vagy kevés és enyhe tünettel kísérve zajlik. A késői szö­vődmények előfordulási gyakorisága és súlyossága azonban nem feltétlenül mutat párhuzamot az akut betegség súlyosságá­val és tüneteivel.

 

Milyen tényezők hajlamosítanak súlyos állapot kialakulására?

Súlyos betegség egyébként egészséges, jó ál­talános állapotú személyeknél is kialakulhat, életkortól függetlenül. Mégis vannak olyan tényezők, melyek fennállásakor nagyobb eséllyel kell számítani arra, hogy a vírus okoz­ta fertőzés súlyosabb formában jelentkezik. Ezeknek a tényezőknek a feltárása jelenleg is folyamatban van, ám vannak olyan faktorok, melyekről már bebizonyosodott, hogy kocká­zati tényezőként kell őket számon tartanunk. Ezek közül a legfontosabbak a következők.

Idős kor. A fertőzést bármilyen élet­korú személy megkaphatja, ám az eddigi statisztikák azt mutatják, hogy a középkorú és idősebb népesség tagjai veszélyeztetet­tebbek, és a betegség náluk gyakrabban jelentkezik súlyos vagy fatális formában.

Egyidejűleg fennálló egyéb betegsé­gek. Már a járvány kezdete óta nyilván­valónak látszik, hogy bizonyos betegsé­gek egyidejű meglétekor a SARS-COV-2 okozta fertőzés súlyosabb állapotot eredményez, ami az átlagosnál nagyobb arányban végződik halállal. Ezek közül a legfontosabbak:

szív- és érrendszeri betegségek (szív­betegség, magas vérnyomás stb.);

cukorbetegség;

krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD);

rosszindulatú daganatos betegségek (elsősorban a vérképzőszervi rák, tüdőrák, áttétet adó tumorok);

idült vesebetegség, veseelégtelenség;

szervtranszplantáció utáni állapot;

túlsúly és elhízás;

dohányzás.

Demográfiai jellemzők. Bizonyos cso­portok tagjai nagyobb arányban kerülnek súlyos állapotba, körükben gyakoribbak a szövődmények és a halálozás, mint más populációkban. A nemek közül a férfiak, az etnikumok közül a fekete bőrűek és a dél-ázsiai származásúak tűnnek fokozottan veszélyeztetettnek. A különbségek pontos oka egyelőre nem ismert, de szerepet ját­szanak bennük szociális egyenlőtlenségek, esetleg genetikai tényezők is.

Laboratóriumi eltérések. Az akut be­tegség alatt végzett laboratóriumi vizsgá­latok során olyan eltérésekre derülhet fény, melyek fokozhatják a súlyosabb kimenetel kockázatát. Ezek közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

csökkent fehérvérsejtszám;

csökkent vérlemezkeszám;

májenzimek szintjének emelkedése;

gyulladásos markerek szintjének je­lentős emelkedése;

kreatin-foszfokináz emelkedése.

Örökletes (genetikai) tényezők. Erre vonatkozóan még messze nem zárultak le a kutatások, ám úgy tűnik, hogy pl. az AB0 vércsoportrendszer kódolásában szerepet játszó gének eltérései összefüggésben áll­hatnak a légzési elégtelenséggel járó ese­tek előfordulásával.

 

SZÖVŐDMÉNYEK COVID-19-FERTŐZÉS ALATT

A fertőzés az esetek jelentős hányadában tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik le. Más esetekben azonban súlyos állapot, korai és késői szövődmények, illet­ve halálozás is bekövetkezhet, különösen akkor, ha az előző bekezdésben felsorolt kockázati tényezők közül egy vagy több is fennáll. Az eddigi statisztikák szerint min­den ötödik-hatodik fertőzöttnél kell szá­mítani szövődményre, melyek némelyike a beteg életét is veszélyezteti.

A súlyos komplikációk egy része az ún. citokinviharral hozható összefüggésbe. Ez akkor indul be, ha a fertőzés túlzott, „viha­ros” válaszra készteti az immunrendszert, mely ennek következtében citokineknek nevezett gyulladásos fehérjékkel árasztja el a szervezetet. A citokinvihar kapcsán súlyosan károsodhatnak a létfontosságú szervek, többek között a tüdő, a szív vagy a vese.

Akut légzési elégtelenség. Ez az álla­pot akkor jön létre, amikor a tüdő működé­se – a vérben lévő szén-dioxid kicserélődé­se friss oxigénre – elégtelen.

Tüdőgyulladás (pneumónia). Tüdő­gyulladás esetén váladék, genny, valamint elpusztult sejtekből álló szövettörmelék foglalja el a tüdő légtartó területeit, ahol normális körülmények között a légcsere végbemenne. Emiatt a légzés nehezítetté válik, illetve arra utaló tünetek jelentkez­nek, hogy az egyes szervek nem jutnak elegendő mennyiségű oxigénhez.

Akut respiratórikus distressz szind­róma (ARDS). ARDS-ről akkor beszélünk, amikor a tüdő olyan súlyosan károsodik, hogy folyadék szivárog a tüdő belsejébe. A következmény ugyancsak a légcsere elégtelenné válása. Ilyen esetekben gépi lélegeztetéssel igyekeznek pótolni a kieső tüdőműködést.

Heveny májkárosodás. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a legsú­lyosabb állapotú betegeknél a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy a fertőzés kapcsán súlyos zavart szenved a máj funk­ciója is. Nem tudjuk még, hogy közvetlenül a vírus károsítja-e a májat, vagy a májká­rosodás közvetett úton jön létre. Az akut májkárosodás és a májelégtelenség élet­veszélyes szövődmény.

Heveny szívkárosodás. COVID-19-fertőzés kapcsán kardiológiai szövődmények előfordulását is megfigyelték, ez többek között szívritmuszavarok jelentkezésében mutatkozhat meg. Ez esetben is megvála­szolásra vár az a kérdés, hogy a vírus okozta direkt károsodásról van-e szó, vagy a szív a szervezetet a fertőzéssel összefüggésben ért jelentős stresszhatás következtében károsodik.

 

SZÖVŐDMÉNYEK COVID-19-FERTŐZÉS UTÁN

Szívműködési zavarok. A vírus hosszú idővel az akut fertőzés lezajlása után is okozhat szívproblémákat a betegségből felépült személyeknél.

Másodlagos fertőzések. Az ún. má­sodlagos fertőzések függetlenek az eredeti vírusfertőzéstől. Az eddigi vizsgálatok sze­rint COVID-19 miatt kórházi felvételre kerül­tek körében szövődményként felléphetnek másodlagos fertőzések, ám ezek nem tar­toznak a gyakori komplikációk közé. Elő­fordulhat, hogy a vírusfertőzéssel éppen küszködő vagy abból felépülőfélben lévő betegnél baktériumfertőzés alakul ki. Ez esetenként olyan súlyos állapotot is ered­ményezhet, mely a lábadozó beteg életébe is kerülhet.

Heveny vesekárosodás. Az akut vese­károsodás ugyancsak nem tartozik a gya­kori szövődmények közé, ám ha kialakul, súlyos állapotba sodorhatja a beteget. Amennyiben a vesék nem tudják meg­felelően ellátni feladatukat, vesepótló kezelésre (dialízisre) lehet szükség. En­nek során gépen áramoltatják át a beteg vérét, mely kiszűri belőle azokat a káros anyagokat, bomlástermékeket, melyek el­távolítása a vesék feladata lenne. Vannak esetek, amikor a heveny vesekárosodást követően a vesék működése nem rende­ződik, és hosszú távú, sőt élethosszig tartó kezelést igénylő krónikus vesebetegség alakul ki.

Szeptikus sokk. Ez az állapot akkor jön létre, ha a szervezet az akut fertőzésre adott rossz válasza következtében saját szerveit károsítja. Sokkos állapotban a vérnyomás életveszélyesen alacsony szintre zuhanhat.

Disszeminált intravaszkuláris koagu­láció (DIC). DIC kapcsán – ugyancsak a fer­tőzésre adott nem megfelelő válaszként – a véralvadási faktorok elhasználódnak, majd előbb vérrögösödés alakul ki, később véralvadási zavar, belső vérzések, szervi elégtelenség lépnek fel.

Sokszervi elégtelenség. Elsősorban kórházi ellátásra szoruló gyermekek és ti­zenévesek körében figyelhető meg a több létfontosságú szerv működését is érintő sokszervi elégtelenség, melynek hátteré­ről és okairól egyelőre viszonylag keveset tudnak az orvosok. A betegség sok tekin­tetben hasonlít a gyermekek körében már régóta ismert ún. Kawasaki-betegséghez, mely voltaképpen az erek gyulladása.

Krónikus fáradtság. Az akut fertőzést átvészelt betegek viszonylag gyakran szá­molnak be levertségről, fáradékonyságról, szédülésről, feledékenységről, mely tüne­tek akár hosszú idővel a heveny betegség után is elkísérik őket.

 

Dr. Simonfalvi Ildikó

 

EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI KEZELÉST. A BETEGEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÁSOLATOKTÓL ELTEKINTVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A KIADÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NYOMÁN ENGEDÉLYEZETT.

Dr. Simonfalvi Ildikó, Orvostovábbképző Szemle
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[276077] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.