hirdetés

A mobile health technológia a pitvarfibrilláció kezelésében

Az elmúlt 5 évtizedben a pitvarfibrilláció prevalenciája ötszörösre nőtt, és 2050-re a jelenlegi szám is meg fog duplázódni. A nem megfelelő antikoagulálás miatt a pitvarfibrilláció okozta stroke előfordulása pusztító, sokan cunamihoz hasonlítják. Kimutatták, hogy pitvarfibrillációban gyakori az orális antikoagulánsok nem megfelelő használata vagy az alulkezelés. A helyzet javításában segíthet a mobile health technológia.

hirdetés

A pitvarfibrilláció népbetegség. A hazai becsült prevalencia (3%) majdnem 300 000 beteget jelent.1 A rizikófaktorok alapján a stroke szempontjából nagy kocká­zatú pitvarfibrilláló betegek (CHA2-DS2-VASc pontszám ≥2) 28%-a nem kap alvadásgátló kezelést. A pitvarfibrilláció kezelésére ér­vényes irányelvek be nem tartása (non-adherencia) nagyon gyakori, a nagy rizikójú betegek között 33–68%.2 A nem K-vitamin-antagonista orális antikoagulánsok (NOAC) elterjedése megkönnyítette ugyan a bete­gek életét, de a terápiahűség esetükben még fontosabbá vált, mert a tablettának a bevétele után 12–24 órával már nincs hatása. Nem meglepő, hogy egyre több mobile health technológia próbál meg­oldást találni az irányelvekhez igazodó kezelés betartására és a betegek terápia­hűségének (adherenciájának) javítására, ezáltal a pitvarfibrilláció okozta halálozás csökkentésére.

Kockázatbecslő pontrendszerek

Több okostelefonon futó alkalmazás tölt­hető le mind android, mind iOS operációs rendszert használó telefonra. Ezek a fenn­álló rizikófaktorok alapján becslik meg a pitvarfibrilláló betegek stroke-kockáza­tát. A pontok száma és a stroke gyakorisága között lineáris összefüggés van; minél na­gyobb a pontszám, annál nagyobb a stroke rizikója.

A régebben elfogadott CHADS2 pont­rendszer a pangásos (congestiv) szívelég­telenséget (C), a hipertóniát (H), a legalább 75 éves életkort (age, A), a diabetes melli­tust (D) és a korábbi stroke-ot (S2, S dupla ponttal) veszi figyelembe. A CHADS2 érté­kelése: az iszkémiás stroke bekövetkeztére közepes és nagy kockázatú (>2 pontszámú) pitvarfibrilláló betegek számára indokolt az antikoaguláns (OAC) kezelés.

Az újabb CHA2-DS2-VASc pontrend­szer (congestiv szívelégtelenség [C], hi­pertónia [H], ≥75 éves életkor [Age2 = A dupla ponttal], diabetes mellitus [D], ko­rábbi tromboembólia [S2 = S dupla pont­tal], vaszkuláris betegség [V], 65–74 éves életkor [Age], női nem [Sex category]) is letölthető okostelefonra. Értékelése – 0: kis kockázat; 1: közepes kockázat; ≥2: nagy kockázat; 1 pont esetén OAC vagy ASA, 2 vagy több pont esetén feltétlenül orális antikoaguláció választandó.

Az irányelvek a vérzési kockázat sze­repét is hangsúlyozzák, ezért az egysze­rű, validált HAS-BLED pontszám kiszá­mítását ajánlják, ami szintén elérhető okostelefonos alkalmazásban – bár hasz­nálata kiszorulóban van –, a hipertónia (H), az abnormális máj-/vesefunkció (A), a stroke (S), az anamnézisben szereplő vérzés vagy vérzéshajlam (bleeding, B), a labilis INR-érték (L), az idős kor (elderly, E), valamint az alkohol- vagy gyógyszer­fogyasztás (drugs/alcohol, D) figyelem­bevételével. A HAS-BLED pontrendszert validálták kezeletlen, ASA-val és NOAC-kal kezelt betegek esetére egyaránt – 0–2 pont: kis vérzési kockázat; legalább 3 pont: nagy vérzési kockázat. Utóbbi esetben az antikoaguláns kezelés nem kontraindikált (mindig egyéni mérlegelést igényel), ez csupán a szorosabb monitorozás fontos­ságára hívja fel a figyelmet.

Néhány hasznos alkalmazás

Az összes fent említett pontrendszert egyesíti magában a szenzációs, ingyenes AF-STROKE alkalmazás, mely a követke­ző linken elérhető a Google Play áruház­ból: https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.cardioneurology.af.

Másik lehetőség az AF CHADSVASC HASBLED Score applikáció (https://play. google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ACutePhysician.AFstrokeHasbled). Ezenkívül iOS telefonra letölthető a CHADS-VASC Calculator alkalmazás (https://itunes. apple.com/us/app/chads-vasc-calculator/ id1099319302?mt=8).

Az EP mobile (https://www.epstudios software.com/ep-mobile/) kardiológiai alkalmazása a fentieken túl pl. a SAM e-TT 2R2 pontrendszert is magába fog­lalja, de warfarindózis-kalkulátort és apixabandózis-kalkulátort is tartalmaz (1. ábra), és a https://play.google.com/store/ apps/details?id=org.epstudios.epmobile linkről tölthető le android telefonra.

Az EP mobilapplikáció képernyőképei 

Az mAF App vizsgálat egy jelenleg még nem letölthető alkalmazást (mAF app.) tesztelt, amely a pitvarfibrillációval foglalkozó orvosok döntéseit segíti.2 Ezen­felül a pitvarfibrilláló betegek is kaptak egy, a képzésüket segítő mAF alkalmazást a telefonjukra. Az orvosokat segítő alkal­mazás a fenti kalkulátorokat tartalmazta, és az eredményeikből következő betegkö­vetést segítő tervet is ajánlott. A betegek alkalmazása pedig életminőség kérdőívet és az antikoagulálással kapcsolatos tudást bővítő információkat tartalmazott, de ter­mészetesen a pulzusukat, vérnyomásukat és laboratóriumi adataikat is követni tudták (ezeket be kellett írniuk), így bevonódtak saját kezelésükbe.2 A vizsgálat egyér­telműen igazolta az applikáció hasznát a pitvarfibrillációban szenvedő betegek kezelésében.

A myAF alkalmazás android és iOS rendszerű okostelefonra is ingyenesen letölthető. Az alkalmazást a Europe­an Society of Cardiology fejlesztette ki (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-derivative-products/af-manager-and-my-af-apps), és a mellékelt QR kód segítségé­vel (2. ábra) azonnal és ingyenesen le is tölthető a betegeknek, illetve az orvosok­nak szóló verziója (iOS és android). Az app rendelkezik a legtöbb, korábban említett funkcionalitással. A betegek a tüneteiket is rögzíteni tudják az alkalmazásban, és a rögzített adatokat orvosukkal is meg tudják osztani.3

A myAF alkalmazás letöltéséhez szükséges QR-kódok 

A pitvarfibrilláció kezelésében (és a mortalitásban) a frekvenciának – rit­muskontrollnak – is alapvető jelentősége van. Léteznek olyan technológiai megol­dások – okoseszközök –, melyekkel a be­teg otthonában tudja folyamatosan mo­nitorozni a pulzusát. Ilyen a hordozható tapaszként viselhető Zio patch (tapasz), melyet az iRhythm fejlesztett ki (http:// irhythmtech.com/) (3. ábra). Vízhatlan és 14 napon át hordható, a készüléken egy gombot megnyomva a beteg jelezhe­ti, hogy éppen akkor panasza is volt. Az okostelefonjára letöltött alkalmazásba (myZioTM mobile app) vagy egy regisztrált weboldalra (www.myzio.com) be is tudja írni, hogy pontosan mit érzett. A 14 napos viselés után a beteg levélben elküldi a készüléket a cégnek feldolgozásra és értéke­lésre. Természetesen a kapott eredményt az orvosával meg tudja beszélni.

Ugyanezen az elven működik a Corventis cég (Medtronic-tulajdon) Piix ta­pasza is, csak ebben a rendszerben nem vezetéken keresztül kerül az EKG-adat egy, a betegnél lévő eszközre (base station, amit pl. övre lehet rögzíteni). Mindkét megol­dás egy elvezető elektródával készíti az EKG-t. Nem így az ausztrál V-Patch moni­torrendszer, amely 3 elvezetéses EKG-t ad (ez a V-patch), azon az áron, hogy nagyobb a készülék, mint az előbb említett két meg­oldásban. Szintén vízhatlan, 7 napon át vi­selhető. Az adatot a V-Pod eszköz észleli, amit szintén a testre – a tapaszra – kell rögzíteni. Az EKG-t a V-Pod vezeték nél­kül küldi az ún. V-Cell egységhez. A V-Cell szoftver pedig az adatokat (EKG-t) a felhő­ben titkosan tárolja (V-Patch Central), azt a beteg meg tudja osztani kezelőorvosá­val (az egész folyamatot a https://www. vpatchmedical.net/services linken lehet megtekinteni).

Az áruk még jelentős (a Zio patch ára 500 USA-dollár, azaz 150 000 forint), ami nyilván csökkenni fog az elterjedéssel. A jö­vőben megvalósulhat az okoseszközökkel kapott EKG és a mobiltelefonon futó al­kalmazások (pitvarfibrillációban fontos kalkulátorok, a gyógyszerszedést segítő ún. adherenciaalkalmazások, életminő­ség-kérdőívek) egy készülékre való ös­szehozása és az adatok közös, egyidejű, mesterséges intelligenciát is segítségül hívó – automatikus – elemzése, és a be­teg akár valós idejű tanácsokat is kaphat az eszköztől.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Irodalom:
1.
Tomcsányi J, Salfer B, Nagy B. Régi és új orális antiko­agulánsok hazai alkalmazása pitvarfibrillációban. Orv Hetil 2017;158(39):1545–1549

2. Guo Y, Chen Y, Lane DA, et al. Mobile Health Tech­nology for Atrial Fibrillation Management Integrating Decision Support, E ducation, and Patient Involve­ment: mAF App Trial. Am J Med 2017. augusztus 26. PII: S0002-9343(17)30712-X
3. Kotecha D, Chua WWL, Fabritz L, et al. European Soci­ety of Cardiology smartphone and tablet applications for patients with atrial fibrillation and their health care provid­ers. Europace. 2017. október 10. DOI: 10.1093/europace/ eux299

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[216703] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.