hirdetés

Diabétesz gondozása okostelefonnal, láthatáron a mesterséges pancreas

Mára elérhetővé váltak a mobiltelefon technológiával a diabétesz kezelését támogató eszközök. Az első folyamatos vércukormérő eszköz (CGM) még asztali gépre küldte az adatokat. Később már okostelefonon jelentek meg az ötpercenkénti mérés eredményei. Mára ez valóban okos eszköz lett. Az okostelefon összefüggéseket láttat és riaszt. Ha majd inzulinpumpához lesz kapcsolva a rendszer úgy, hogy az megbízható vércukoradatokon, azonnali megjelenítésen alapul, és tökéletes inzulinadagolásra lesz képes, az már a „mesterséges pancreas”. A CGM akkor vált mHealth technológiává, amikor okostelefon vette át az adatmegjelenítő, feldolgozó szerepet. Erről szól a közlemény.

hirdetés

Dr. Speer GáborA kardiológiában már évtizedek óta használták a retrospektív monitoro­zást, amikor a diabetológiában 1999-ben engedélyezte az FDA az első folyamatos vércukormonitor (continuous glucose mo­nitoring, CGM) készüléket (a Medtronic cég Minimed eszközét), mely ekkor még szin­tén retrospektív módon működött. A tavaly óta kapható Medtronic okostelefon-alkal­mazással működő Guardian Connect már real-time folyamatos glükózmonitorozó rendszer a naponta többször inzulint hasz­náló cukorbetegek számára. A rendszer valós idejű információt ad használójának az aktuális vércukorértékéről, amivel elke­rülhető pl. a hipoglikémia.

A folyamatos glükózmonitorozás (CGM) lényege, hogy a szubkután szövetbe he­lyezett glükózszenzor (főleg glükóz-oxidáz alapú platinaelektróda) az extracelluláris folyadék glükóztartamát méri, ami jól kor­relál a vérplazma glükózkoncentrációjával. A legtöbb CGM készüléket azonban a pon­tos működéshez naponta ujjbegyes ada­tokkal kell kalibrálni. A CGM-rendszerek két típusba sorolhatók. Az egyik típus a kijelző­jén (ez ma már az okostelefon) folyamato­san megjeleníti az aktuális (real-time, RT) glükózszintet (neve RT-CGM), míg a másik – kijelző nélküli – típus a folyamatos mérési adatokat csak raktározza, és az információk letöltést követően válnak hozzáférhetővé, retrospektív módon elemezhetők (ret­rospektív CGM, r-CGM). Az RT-CGM lehet önálló eszköz, de lehet az inzulinpumpa része is (ilyen pl. a Paradigm és Paradigm Veo [Medtronic])! A CGM rendszerek része az elektromos szignált érzékelő szenzor, a szenzorjeleket továbbító rádiófrekven­ciás jeladó, valamint az adatokat feldolgozó és megjelenítő monitor, ami önálló eszköz (okostelefon), vagy az inzulinpumpa része. A legtöbb CGM ötpercenként méri a beteg szöveti cukorszintjét folyamatos 7–14 na­pon át tartó periódusban.

A technológia azt is lehetővé teszi, hogy a cukorbeteg hozzáférést biztosítson hozzátartozóinak, és cukoradatait megossza velük, de az orvosával is. A használó személyre szabható értesítéseket, riasztást kaphat, ha a glükózszint az előre beállított szintek fölé vagy alá megy, de bármikor ellenőrizheti aktuális cukorszintjét a mo­bilon. Az első változatokban persze a CGM rendszer az adatokat naponta, automati­kusan a terápiakezelő szoftver adatbázisába töltötte fel, és a szoftver az adatok­ból könnyen értelmezhető jelentéseket készített a kezelés optimalizálásához. Ma már a kijelzőn trendnyilak jelzik az elmúlt 20–30 perc adatai alapján a glükózváltozás sebességét, irányát, és itt állítható be a kriti­kus glükózértékek elérése előtti figyelmez­tetés. Az RT-CGM-mel használt Paradigm Veo pumpában pl. ún. LGS (alacsony fel­függesztés) funkció van, ami hipoglikémia esetén felfüggeszti az inzulinadagolást.

Fontos tudni, hogy az ujjbegyes glükométer a vércukorszintet kevert kapillá­risvérben méri, míg a CGM az azt tükröző glükózkoncentrációt az intersticiális fo­lyadékban. Fiziológiásan az interstícium glükózkoncentrációja kis késéssel követi a vércukorszint változását (a CGM és az ujjbegyes érték között 10–20%-os eltérés van). Ezért nagyon gyors vércukorszint-csökkenéskor „lemaradhat” a szenzoradat és a változás sebességét jelző riasztás, így hipoglikémiaérzet jelentkezésekor a CGM-adat még normális lehet (ekkor ellenőrző ujjbegymérésre van szükség). Hasonló módon előfordulhat, hogy a vércukorszint rendezése után a CGM még alacsony ér­téket mutat. Az ujjbegyszúrós mérő által mért vércukorszint, illetve a szenzor által mért érték között ún. lag time (5–10 per­ces késés) van tehát, ami jól karbantartott metabolikus háztartás mellett lényegte­len. A késés kezelésére, kiküszöbölésére trendelőrejelzés és riasztás is beállítható. A korábbi érzékelőkben a glükóz-oxidázt több gyógyszer (pl. paracetamol) is befo­lyásolta, pontatlan eredményeket okozva, de ez mára már megoldott kérdés.

Értelemszerűen az RT-CGM-mel szem­ben az r-CGM-ben nincsenek magas vagy alacsony értékeket jelző riasztási funkciók. Ma a valós idejű és a retrospektív monito­rozást inkább egymást kiegészítő, és nem egymást kiszorító módszereknek tartják. A két rendszernek más a funkciója: a va­lós idejű CGM (RT-CGM) elsősorban a be­teg számára ad folyamatos visszajelzést glükózértékeiről, és lehetőséget ad a kóros értékek korrigálására vagy megelőzésére, míg a retrospektív monitorozás (r-CGM) di­agnosztikus eszköz, az orvost segíti. A gya­korlatban pontosan meg van határozva, kinek javasoljuk az r-CGM használatát: ma nálunk ezt a készüléket az orvos (egészség­ügy) adja a betegnek átmeneti használatra.

A Dexcom G4 Platinum (http://www. dexcom.com/hu-HU) korábbi CGM. Ki­jelzője egy kisebb, mobiltelefon méretű műszer (nem okostelefon), melyen meg­jeleníthetők a fogadott és tárolt adatok, valamint az aktuális vércukorszint-válto­zás iránya és sebessége. Túlzottan magas vagy alacsony érték elérésekor a vevőegy­ség rezgéssel és hangjelzéssel figyelmez­tet. Az érzékelő (Enlite szenzor) és vevő közötti kommunikáció vezeték nélkül, rá­dióhullámok révén történik. Az érzékelő 7 naponta cserélendő. Az Abbot FreeStyle Libre Flash szenzora 14 napig funkcio­nál, ennek a leolvasója is okostelefonnal helyettesíthető, de a szenzora kalibrálás nélkül működik.

Idén azonban az FDA befogadta az első „smart” (okos) CGM-et cukorbetegek számára. Ez a Medtronic cég (http://www. medtronic.com/hu-hu/index.html) már emlí­tett Guardian Connect alkalmazása, rendsze­re. Ebben a rendszerben a szenzor az adatokat már csak az okostelefonra küldi. A készüléket nem az inzulinpumpát használó betegeknek szánják, mert a kettő nem kapcsolható össze. A Guardian Connect alkalmazás megjeleníti a CGM adatait, míg a legújabb fejlesztésük – a Sugar.IQ alkalmazás – ennél többet tud, segít értelmezni az eredményeket és beavat­kozni. Láttatja, hogyan alakul a folyamatos vércukorszint étkezésre, inzulinra, mozgásra, a napi tevékenységekre. Ötpercenként mér, és a többihez hasonlóan lehetővé teszi az adatok másokkal való megosztását. Napon­ta kétszer kalibrálni kell, és ajánlatos mellette ujjbegyből is mérni (1. ábra).

A Medtronic CGM-je az érzékelővel, a Guardian Connect, illetve SugarIQ alkalmazásokkal 

A Senseonics Eversense nevű CGM-je az apró implan tálható szenzorralAztán később, szintén ebben az évben, az FDA a Senseonics cég implantálható és szintén okostelefonra adatot küldő CGM-jét is befogadta. Ez az Eversense, ami szin­tén 5 percenként mér, de már 90 napigjó a szenzor. Okostelefonra (android, iOS) és okosórára is tudja küldeni az adatokat (https://www.eversensediabetes.com/). A működése fluoreszcens mérésen alapul. Míg tehát a többi CGM szenzorát 7–14 na­ponta kell cserélni (igaz, a betegnek), ad­dig ez 90 napig jó, bár az orvos ülteti be a felkarba (váltakozva az egyikbe, majd a másikba 3 hónaponként). Ehhez is napi kétszeri kalibráció kell (2. ábra).

Idei újdonság (FDA) a Dexom G6 nevű CGM-je is, ami viszont számos eszközzel kompatibilis (ezért már iCGM a neve), így az inzulinpumpákkal is. További újdonsá­ga, hogy nem kell ujjbegyből mérni mellé (kalibrálni), de ez is csak 10 napig hordható. Ötpercenként mér, és persze appra küldi az adatokat (3. ábra).

A Dexom G6 nevű CGM.Számos vizsgálat igazolta a CGM rendszerek hasznát: a hipoglikémia koc­kázatának növekedése nélkül segítik elő a HbA1c-érték csökkenését, csökkenthetik a hipoglikémia gyakoriságát. Az RT-CGM-mel + ujjbegyes méréssel szignifikánsan nagyobb (0,30%) HbA1c-csökkenés és 23%-kal ritkább hipoglikémia-előfordulás biztosítható a csak ujjbegyes méréssel szemben. Orális antidiabetikummal vagy bedtime inzulinnal kezelt 2-es típusú diabéteszben az RT-CGM + ujjbegyes mérés a csak ujjbegyes mérésnél szignifikánsan nagyobb HbA1c-csökkenést (1,0% vs. 0,5%) eredményezett.

Még nincs vége a CGM fejlődésének, mert hamarosan elkészül az olyan okoskontaktlencse, melyhez IGZO-t (indium-gallium-cink-oxidot) használtak (okostelefonoknál és tableteknél ezzel biztosítják a jobb képminőséget és az érzékenyebb, energiatakarékosabb érintőképernyő-használatot). Az IGZO alapú tranziszto­rokkal fedett kontaktlencsékre glükóz-oxidáz került. Ennek köszönhetően amikor a konktaktlencse glükózzal kerül kapcsolatba, a lencsén lévő enzim elkez­di bontani a cukrot, a tranzisztorok pedig detektálni tudják a reakciót a lencsén át­futó áramingadozásnak köszönhetően. Az első kísérletek szerint a szenzorok az em­beri könnyben uralkodó alacsony glükózkoncentrációt is képesek érzékelni. Elmé­letileg több mint 2500 ilyen szenzort lehet egy négyzetmilliméteres lencsefelületre helyezni, a lencsék pedig Bluetooth vagy WiFi segítségével az okostelefonra tudják továbbítani adatainkat.

 

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[228419] galéria
Olvasói vélemény: 2,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.