hirdetés

Internet- és okostelefon-használat: csillagjainkban a hiba, avagy a gének szerepe az internetfüggőségben

Bár lenne egészséges mobile health (mHealth-) függőség! Jelenleg nagy­jából 165 ezer okostelefonon futó egészségügyi alkalmazás érhető el a két platformon (android, iOS). Minden hónapban ezer új mHealth alkalmazás kerül az áruházakba. Az USA-ban a lakosság 20%-a töltött le (használ?) mHealth-t, illetve az okostelefon-használók 62%-a alkalmazza ezt egész­ségügyi kérdésekben (információ keresése vagy applikáció letöltése). Ám az alkalmazás letöltése nem mindig jelent egyben használatot, sőt általában nem jelenti azt. De mitől függ, hogy ki mennyire használja az informatika adta eszközöket?

hirdetés

Dr. Speer GáborAz egészség megőrzésében, a spor­tolásban, a gyógyulásban segítő és megfelelően kiválasztott (!) okostelefon-alkalmazások (mHealth) jelentős szereppel bírnak. Csakhogy az egészségügyi alkal­mazást letöltők 5 percnél nem fordítanak többet annak megtanulására, és 50%-a az mHealth alkalmazást telefonjukra letöltők­nek havonta csak egy alkalommal használja azt. Aminek természetesen alig van értel­me. Az emberek alapvetően nem az egész­ségükért használják okostelefonjukat, hanem pl. az életük szervezéséhez. De vajon otthon meddig bírjuk anélkül, hogy elővegyük az okostelefont? Erre kérdeztek rá az Index munkatársai. A hírportál 4500 olvasója körében végzett nem reprezenta­tív felmérés szerint1 öt emberből egy nem bírja letenni a mobiltelefonját.

Egy átlagos okostelefon-tulajdonos na­ponta több mint 2 órán keresztül nyom­kodja a telefont, sőt sokan nemcsak hasz­nos tevékenységre, hanem unaloműzésre vagy stresszoldásra is használják. Mindez nemcsak akkor van így, amikor az ember várakozik vagy unatkozik, hanem akkor is, amikor a hozzátartozóival van. Sokan egy családi ebéd alatt sem bírják ki anélkül, hogy megnézzék, jött-e levél. A válaszolók 21%-a tartja a keze ügyében vagy fél méte­res távolságon belül a mobilját még a csa­ládi ebédek idején is. A mobil folyamatos kézben tartása nemcsak az étkezéseknél feltűnő, hanem a különféle családi esemé­nyeken is. Akár temetés alatt. Egy 2015-ben az USA-ban készült felmérés szerint a vála­szolók 2%-a vallotta be: előfordult, hogy te­metés közben vásárolt az interneten.2 Talán azért, mert a mobil nyomogatása gyakran automatikus, és ezt a viselkedésünket sok­szor nem is vesszük észre.

A felmérés szerint1 a magyar gyere­kek negyede bármennyit netezhet, azaz a mobilhasználó szülők 24%-a nem korlá­tozza gyermeke netezését, a „tágítsa csak a világképét” elvet vallja. Ma már a csalá­dok nyugdíjas tagjai is okostelefonozók, 56%-uknak megszokott dolog a hírolvasás és az e-mailezés, legalábbis a vá­laszadók szerint. A fiatalok – egy másik kutatás szerint – átlagosan óránként ötször, naponta 85 alkalommal nyúlnak a telefonjukhoz. Egy aktivitás átlagosan 30 másodpercig tart. Sok ember annyira kötődik a mobiljához, hogy könnyebben mond le az alkoholról, a csokoládéról vagy a szexről, mint az okostelefonjáról. A telefonnyomogatási kényszer – állítja az Index közleménye – a FOMO (fear of missing out) jelenségre vezethető vissza, ami azt jelenti: attól tartunk, hogy lema­radunk valamiről.

Genetikai és környezeti tényezők

Milyen tényezők befolyásolják az online eltöltött időt? Mind ez idáig főleg a pato­lógiás internethasználatot vizsgálták, azt is kis esetszámú vizsgálatokban. Egy pár hónapja megjelent közlemény következ­tetései szerint az, hogy mennyi időt tölt el valaki a közösségi hálón (pl. Facebook) online játékkal vagy az internet világában, a génjeitől is függ.3 Egy londoni intézet ku­tatói több mint 8500, 16 éves, egypetéjű és kétpetéjű ikerpárral végeztek felmérést.3 Azt találták, hogy a gének az emberek online szórakozással és játékkal, illetve internetes tudásgyarapítással eltöltött idejének egyharmadáért felelősek. Neve­zetesen, az öröklődés a szórakozás kedvé­ért a weboldalakon eltöltött idő 37%-áért felelős, az online játékkal eltöltött időt 39%-ban, a netes információszerzéssel töltött időt 34%-ban, míg a közösségi háló használatát 24%-ban befolyásolja. A fenn­maradó hányadért a környezeti tényezők a felelősek. A környezeti tényezők tehát – pl. az online médiához való hozzáférés lehetősége – nagyobb szereppel bírnak a genetikánál.

Hasonló eredményekre jutottak auszt­rál szerzők is 2059 ikerpár tanulmányozá­sával.4 A szerzők külön kimondták, hogy a genetika additív hatást gyakorol az este 11 óra után online eltöltött idő mértéké­re, illetve az interneten a társas kapcsola­tok elsődleges tartásával eltöltött időre. Az már korábbról ismeretes volt, hogy a túlzott (patológiás) internethasználat összefüggésben van a major depresszióval, a szociofóbiával és az egyéb abúzu­sokkal (alkohol-, drog-, nikotinabúzus), de az alvászavarral is. Mások igazolták, hogy a problémás internethasználatot 48–66%-ban genetikai tényezők befolyá­solják.5 A túlzott okostelefon-használatra jellemző lehet a készülék este, lefekvés után, az ágyban való használata is. Egy 844, 18–94 éves felnőttel zajló vizsgálat­ban az esti, ágyban való okostelefonozás összefüggött az inszomniával és a foko­zott fáradékonysággal.6 A már idézett amerikai felmérés azt is igazolta, hogy az emberek 37%-a vásárol este, ágyban fekve az interneten.2

Úgy gondolom, a közlemény annyiban illik az mHealth alkalmazásokat bemutató rovatba, hogy az orvosoknak – vélemé­nyem szerint – elsőként azon betegek körében érdemes kezdeményezniük a valóban hasznos egészségügyi alkal­mazások letöltését, akik hajlamosabbak az okostelefon- és az internethasználatra. Velük is sok nehézség lesz, mert az egész­ségvédelem nem tartozik az okostelefont sokat használók kedvenc céljai közé. Azo­kat viszont, akik jelenleg a való életben kevésbé fogékonyak az mHealth-re, re­ményem szerint a társadalom fogja majd később magával ragadni – mint környezeti tényező.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Irodalom:
1. http://index.hu/bcs/2017/03/23/ kerdoiv_eredmeny_mobil_csalad_internetfuggo/
2. https://www.emarketer.com/Article/Mobile-Devices- Bring-Commerce-Everywhere-Really/1013174
3. Ayorech Z, von Stumm S, Haworth CM, Davis OS, Plomin R. Personalized Media: A Genetically Informative Investigation of Individual Differences in Online Media Use. PLoS One 2017;12:e0168895
4. Long EC, Verhulst B, Neale MC, Lind PA, Hickie IB, Martin NG, Gillespie NA. The Genetic and Environmental Contribu­tions to Internet Use and Associations with Psychopathol­ogy: A Twin Study. Twin Res Hum Genet 2016;19:1–9
5. Vink JM, van Beijsterveldt TC, Huppertz C, Bartels M, Boomsma DI. Heritability of compulsive Internet use in adolescents. Addict Biol 2016;21:460–468
6. Exelmans L, Van den Bulck J. Bedtime mobile phone use and sleep in adults. Soc Sci Med 2016;148:93–101

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[207656] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.