hirdetés
hirdetés

Bőrgyógyászat, kardiológia, farmakológia

Összefüggés a hidroklorotiazid alkalmazása és a melanoma malignum kialakulása között

Dán szerzők egy 2017-ben publikált tanulmányban kimutatták, hogy a hidroklorotiazid (HCTZ) alkalmazása fokozza a nem melanotikus bőr­rák kialakulásának kockázatát. Mind a bazálsejtes karcinóma (BCC), mind a laphámrák (SCC) esetében egyértelmű dózis-hatás összefüggést figyel­tek meg. Az alábbiakban részletezett elemzés arra kereste a választ, hogy a HCTZ feltételezhetően kedvezőtlen hatása kiterjed-e esetleg más bőrrák-típusokra is, nevezetesen a melanoma malignumra.

JAMA Internal Medicine, 2018. május

hirdetés

Módszerek

A szerzők hasonló módszerrel dolgoztak, mint a hidroklorotiazid (HCTZ) és a nem melanotikus bőrrák összefüggését kutató korábbi vizsgálatukban: öt dániai országos adatbázis adatait használták fel. Szövetta­nilag igazolt melanómás eseteket azono­sítottak 2004. januártól–2015. decemberig terjedő időszakban, amelyekhez egyen­ként 1:10 arányban feleltették meg a rákos megbetegedéstől mentes populációból származó kontrollcsoportot. A beválasztási követelmények szerint a kontrollszemélyek életkora 18–90 év, anamnézisükben nem szerepelhetett korábbi rákos betegség (nem melanotikus bőrrák kivételével), szervátül­tetés, HIV-fertőzés, vagy azatioprinkezelés, továbbá 10 éven át megszakítás nélkül Dá­niában kellett élniük.

A vizsgálat kumulatív HCTZ dózist vett figyelembe, a vizsgálati populáció minden tagja esetében meghatározták a kapott HTCZ dózisát és a szedés idő­tartamát (a szövettani vizsgálattal igazolt melanóma diagnózis felállításáig). Inten­zív HCTZ alkalmazást állapítottak meg, ha a beváltott vényeken összesen 50 000 mg HCTZ-t rendeltek (vagyis ha a páciens kb. 5 éven keresztül napi 25 mg vagy tíz éven át 12,5 mg HCTZ-t szedett rendszeresen).

Feltételes logisztikus regresszió alkal­mazásával kiszámították a HCTZ kumulatív alkalmazásához vagy nem alkalmazásához társuló melanóma esélyarányait (OR) és azok 95%-os konfidenciaintervallumait (CI), a lehetséges zavaró tényezők hatásainak figyelembevételével. Rétegezett elemzése­ket végeztek az elváltozás helye, stádiuma, szövettani altípusa, valamint a betegek életkor, nem, nem melanotikus bőrrák kórtörténete szerinti alcsoportjai alapján. A lehetséges zavaró tényezők értékelése céljából más vérnyomáscsökkentők (töb­bek között a más tiazid típusú vízhajtó, ACE-gátló, ARB és kalciumcsatorna-blok­koló) befolyását is tanulmányozták.

Eredmények

22 010 melanómás esetet azonosítottak. A kizárások után, a vizsgálati populáció végleges létszáma 19 273 fő, a kontroll po­pulációé 192 730 fő volt. A melanómás be­tegek körében valamivel ritkábbak voltak a kísérőbetegségek, iskolai végzettségük magasabb, és a nem melanotikus bőrrák korábbi előfordulása valamivel nagyobb volt, mint a kontrollszemélyek körében. A betegek és a kontrollcsoport egyéb jellemzői hasonlók voltak.

Összesen 413 melanómás beteg (2,1%) és 3406 kontrollszemély (1,8%) szedett HCTZ-t nagy kumulatív dózisban. Körükben a melanóma kialakulásának esélyaránya OR 1,22 (95% CI 1,09–1,36), az alacsonyabb kumulatív dózisú csoportok (1–24 999 mg és 25 000–49 999 mg) esetében az OR 1,14 illetve 1,18 volt. A HCTZ alkalma­zása és a melanóma kockázata között nem mutatkozott egyértelmű dózis-hatás összefüggés.

A melanóma kialakulásának helye és az elváltozás stádiuma, továbbá a betegek életkora, neme, valamint a nem melanotikus bőrrák kórtörténete szerinti elemzésének eredményei hasonlók voltak a fő elemzésé­hez. Az eredményeket szövettani altípus sze­rint vizsgálva a kockázat nagyobbnak adó­dott a noduláris típusú (n=1695 eset [8,8%]; OR, 2,05; 95% CI, 1,54–2,72; p=0,01), továb­bá a lentiginózus melanómára (n=500 eset [2,6%]; OR, 1,61; 95% CI, 1,03–2,50; p=0,16), mint a felszínen terjedő melanómára vonat­kozóan (n=13781 eset [7,2%]; OR, 1,11; 95% CI, 0,97–1,27; p=0,73).

A szekunder elemzések során nem ta­láltak összefüggést a melanóma összesített kockázata és más tiazid típusú diuretikum (bendroflumetiazid), ACE-gátlók, ARB-k, va­lamint kalciumcsatorna-blokkolók hosszú távú alkalmazása között.

Konklúzió

A HCTZ alkalmazása és a melanóma koc­kázata közötti összefüggést ez idáig csu­pán kettő vizsgálat elemezte. A 2008-ban bemutatott első eredmények felvetették a HCTZ alkalmazás, valamint a melanóma kialakulása közötti kapcsolatot. A második 2015-ös tanulmány viszont nem talált ös­szefüggést a HCTZ amiloriddal kombinált alkalmazása és a melanóma kockázata kö­zött. Az ismertetett legújabb eredmények a 2008-as elemzés során tapasztaltakat erősítik meg.

A vizsgálat fő erénye, hogy a dán orszá­gos regiszterek valid adatait dolgozta fel. A szerzők elismerik, hogy a közlés legfőbb hiányossága, hogy nem állt rendelkezésre információ a melanóma rizikófaktorairól (pl. napfény-expozíció, melanóma családi kórtörténete), ám érvelésük szerint ezek a jellemzők aligha állnak szoros összefüg­gésben a HCTZ alkalmazásával, így ennél­fogva valószínűtlen, hogy torzítanák az eredményeket.

A korábbi vizsgálatok nem vették fi­gyelembe a dózis-hatás összefüggést, illetve nem végeztek elemzést a daganat szövettani típusa szerint. A melanóma al­típusokkal kapcsolatos megállapítások va­lamelyest meglepők, mivel a lentiginózus és a felszínen terjedő melanómáról ismert, hogy intenzív napfény-expozícióhoz társul­nak (így logikus lenne, hogy egy fényérzé­kenyítő szer növeli a kialakulás rizikóját), a vizsgálatban magasabb OR-t mutató noduláris melanóma kóreredete azonban kevésbé tisztázott.

Mivel a HCTZ alkalmazása mind ön­magában, mind fix kombináció tagjaként világszerte elterjedt, a HCTZ alkalmazása és a melanóma fokozott kockázata közötti összefüggés aggasztó, ezért a szerzők to­vábbi vizsgálatokat sürgetnek.

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény:
POTTEGÅRD A. et al.: Association of Hydrochlorothiazide Use and Risk of Malignant Melanoma JAMA Internal Medicine May 29, 2018. doi:10.1001/ jamainternmed.2018.1652

Dr. Ipolyi-Topál Gitta
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.