hirdetés

Valid appok várandósgondozásban: szakembereknek, laikusoknak

Olyan szempontból mutatok be elsőként a terhesgondozás területén alkal­mazásokat, amely az e-medicina rovat életében is új fejezetet fog indítani. Ennek a lényegéről később teszek említést. Valid alkalmazásokról lesz szó a szülés várható dátumának megállapítására, a spontán koraszülés kocká­zatának becslésére (a felesleges kezelések elkerülése érdekében), illetve egy olyan valid testhőmérséklet-mérőt mutatok be, amely a terhességet jóval korábban előre jelzi a megszokott (otthoni) módszerekhez képest.

hirdetés

Koraszülés az orvosi értelemben, ami­kor a terhesség a betöltött 37. terhes­ségi hét előtt végződik szüléssel. Bizonyos esetekben a terhességi kor pontosan nem állapítható meg, ezért a koraszülés definiálása az újszülött születési súlya alapján is történik: a 2500 grammnál kisebb súlyú újszülött esetén szintén koraszülésről be­szélnek (az így született újszülötteket kis súlyú újszülötteknek nevezik). A koraszü­löttek morbiditása lényegesen felülmúlja az érett újszülöttekét. A spontán koraszülés fontossága is abban rejlik, hogy ez a cse­csemőkori megbetegedések és halálozások vezető oka. A perinatalis mortalitás majd­nem 75%-a, a hosszú távú postnatalis mor­biditás mintegy 50%-a a koraszüléssekkel hozható összefüggésbe.

A KSH adatai alapján az elmúlt év­tizedben Magyarországon évente 8000 újszülött jött világra idő előtt vagy kis súllyal. A többszörösen veszélyeztetett, kis súllyal, idő előtt születettek aránya 5,5%. Az érett koraszülöttek aránya en­nél valamivel kisebb, 3,5%. Az elmúlt 27 évben ezek a számok alig változtak. A ko­raszülött gyermekek többsége (2016-ban 61%-a) 2500 gramm alatti súllyal szüle­tett, a kis súlyú gyermekek többsége (2016-ban 64%-a) pedig a 37. terhességi hét előtt jött világra.

Mindezek miatt e kórkép, illetve a spontán koraszülés megelőzése a világon min­denütt komoly kihívást jelent.1 Alapvető jelentőségű lenne, ha létezne egy könnyen használható és komplex prediktív módszer, ami az adott terhességben előre kimutat­ná a spontán koraszülések kockázatát. Ez a teszt felhívná figyelmet a preventív be­avatkozásokra. Jelenleg a spontán koraszü­lés kockázatát leginkább a már előzetesen is megtörtént spontán koraszülés, a méh­nyak hosszának mérését és a cervicovaginalis váladék magzati fibronectin tartalmát is magába foglaló előzetes becslés jelzi, de ezek nem tekinthetők standard eljárásnak. Molekuláris genetikai tesztekkel is érdemi próbálkozások vannak.

Számos vizsgálat mutatta ki a kapcso­latot a magzati fibronectin fehérje hüvelyi jelenléte és a koraszülés között. A méhnyakváladékban is kimutatható magzati fibronectin fontos szerepet játszik az im­plantáció alatti intercelluláris adhézióban és a lepény deciduához történő rögzítésében, de a koraszülés előrejelzésében is szerepe van. A cervicovaginalis váladékban kimu­tatott 50 ng/ml-nél magasabb fibronectin érték a fenyegető koraszülés erős pozitív prediktora. A méhnyakváladékban mérik a szintjét. Amennyiben a 22. hét után 50 ng/ml alatt marad, kis kockázatú terhesség­ről beszélhetünk, ha viszont megemelkedik az értéke, fenyegető koraszülésre számít­hatunk. Bár a negatív vizsgálati eredmény­nek magas a prediktív értéke, azaz hasznos a koraszülés kizárására két héten belül, ám a pozitív eredmény nem értékelhető teljes mértékben. A vizsgálat hatékonysága kor­látozott a kis kockázatú nők esetében. Nagy kockázatú nők esetében több kritériumnak is meg kell felelni az értékeléskor. A vizsgá­latot nem ajánlott a 24. hét előtt és a 34. hét után végezni, valamint az eredményeknek ideális esetben 24 órán belül elérhetőnek kell lenniük a döntéshozatalhoz.

A méhszáj hosszának hüvelyi ultra­hanggal történő mérése helyes techniká­val elvégezve a koraszülés bekövetkeztét jó hatásfokkal jelezheti.

Mindezeket felhasználva létezik egy több orvosi vizsgálat és publikált adat alap­ján2–5 messze validnak tűnő brit megoldás a spontán koraszülés megelőzésére: ez a QUIPP applikáció (https://quipp.org/). Az appot ingyenesen le lehet tölteni az áruhá­zakból (iOS, android egyaránt). A spontán koraszülés kockázatát becsüli tünetekkel rendelkezők esetén kórtörténeti, élettani adatok alapján egy algoritmus segítségével a 30. terhességi hétnél idősebb várandósok esetén. Az élettani adatok a méhszáj hosszának mérése és a cervicovaginalis vála­dékból meghatározott magzati fibronectin szint (a fibronectin eredményt az algorit­mus jóval szélesebb tartományban veszi fi­gyelembe, mint az 50 ng/ml-es határérték). Ez utóbbi mérése nélkül is becsül (1. ábra).

 

Az alkalmazás egyik nagyszerűsége ab­ban rejlik, hogy a fenyegető koraszülés tü­neteit mutató várandósság nem feltétlenül vezet spontán koraszüléshez: a fenyegető koraszülés tüneteivel jelentkező terhe­seknek csak 20%-ánál zajlik le valóban koraszülés. Ezért egy valid kockázatbecs­léssel a tünetes várandós esetén a felesle­ges túlkezelés elkerülhető.

A laikusok körében számos hagyomá­nyos és okosnak tűnő megoldás használt a pontos terhességi hét és a szülés várható idejének becslésére. Itt egy, az American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Társaság által kidolgozott alkalma­zásra hívom fel a figyelmet, ami letölthe­tő a társaság weboldaláról: https://www. acog.org/membership/member-benefits/ acog-app. A letöltés ingyenes bárki szá­mára és létezik verziója android, illetve iOS telefonra is. Az applikációval a szülés becsült (várható) dátuma (EDD) az utolsó menstruáció alapján (last menstrual period, LMP), illetve a méretek alapján (ultrahang) külön-külön és főleg a kettő együttesével is meghatározható, de ha mesterséges meg­termékenyítés (ART) történt, akkor így is használható (2. ábra). Vizsgálatban igazolták, hogy az ACOG applikációja a megfele­lő időben elvégzett ultrahangvizsgálattal megegyező arányban (85%-nál nagyobb pontossággal) képes a szülés várható idő­pontját előre jelezni.6

A terhességek döntő többsége a fo­gantatás utáni 3–5. héten derül ki. Ennek sok káros következménye is lehet, már csak a várandósságban fontos életmódbeli hoz­záállás késlekedése miatt is. A HCG tesztek legérzékenyebb verziói is legfeljebb az első elmaradt menstruáció várható időpontja előtt egy-két nappal, vagyis az utolsó menstruáció után négy héttel mutatják ki a fogantatást leghamarabb (ez nagyjából 12–17 nappal a megtermékenyülés után van). A tesztek a vizeletből a HCG-hormont mutatják ki, ami csak a megtermékenyülést követő 7–10. napon kezd el termelődni és további 2-3 nap múlva lesz olyan magas a vizeletben a mennyisége, hogy a teszt ki tudja mutatni.

Régóta tudott, hogy a maghőmérséklet a progeszteronszint miatt jól jelzi a fogan­tatást. Azonban az, hogy ennek a bonyolult mérését fel lehet váltani a folyamatos test­hőmérséklet mérésével – valid eszközzel – az most merült fel. Egy vizsgálat igazolta, hogy a disztálisan, validan és folyamatosan mért esti testhőmérséklet is már a foganta­tás után 5,5 nappal megemelkedik.7 Ehhez a vizsgálatban 30 nő használta az Oura gyű­rűszerű szenzort és az igazolódott, hogy az Oura gyűrű a viselőjéről a gyűjtött adatok alapján jóval azelőtt jelezheti a fogantatást, hogy ezt a klasszikus, otthoni terhességi tesztekkel ki lehet mutatni. A folyamatosan mérő és hőmérőként is működő szenzor a terhességi teszteknél átlagosan 9-10 nap­pal korábban, már a fogantatás 5. napján, az utolsó menstruációt követő 2-3. héten jelzi a petesejt megtermékenyülését.

Az Oura gyűrű (OuraRing) ujjon hor­dott szenzor (https://ouraring.com/). Töb­bek között testhőmérsékletet mér: 3 úgy­nevezett thermistorral detektálja a disztális testhőmérsékletet. Folyamatosan mér, per­cenként egyszer és egy applikációra küldi a mért adatokat (3. ábra).

Véleményem szerint ebből a kis eset­számmal végzett vizsgálatból jelenleg (ellentétben a QUIPP alkalmazással) csak az következik, hogy érdemes valid testhő­mérséklet-mérőt választani (a vizsgálat­ban az Oura gyűrű/szenzor volt), és ennek a használata segíthet a terhesség korábbi, egyértelmű módszerrel való igazolásában.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A szerző munkahelye:

Dr. Speer Gábor: PhD, endokrinológus szakorvos, Interlab Praxis Közösség és Plus Medical Orvosi Központ – endokrinológiai rendelések

 

Javasolt irodalom:

1. Horváth B. A spontán koraszülés másodlagos megelő­zésének kritikus elemzése. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2019;4:137–140

2. Watson HA, Seed PT, Carter J, et al. Development and validation of predictive models for QUiPP App v.2: tool for predicting preterm birth in asymptomatic high-risk women. Ultrasound Obstet Gynecol 2020;55:348–356

3. Carlisle N, Watson HA, Carter J, et al. Clinicians’ experiences of using and implementing a medical mo­bile phone app (QUiPP V2) designed to predict the risk of preterm birth and aid clinical decision making. BMC Med Inform Decis Mak 2021;21:320

4. Carter J, Seed PT, Watson HA, et al. Development and validation of predictive models for QUiPP App v.2: tool for predicting preterm birth in women with symptoms of threatened preterm labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2020;55:357–367

5. Watson HA, Carlisle N, Seed PT, et al. Evaluating the use of the QUiPP app and its impact on the management of threatened preterm labour: A cluster randomised trial. PLoS Med 2021;18:e1003689

6. Majola L, Budhram S, Govendert V, et al. Reliability of last menstrual period recall, an early ultrasound and a Smartphone App in predicting date of delivery and classification of preterm and post-term births. BMC Pregnancy Childbirth 2021;21:493

7. Grant A, Smarr B. Feasibility of continuous distal body temperature for passive, early pregnancy detection. PLOS Digital Health 2022 May 16

Dr. Speer Gábor, PhD, endokrinológus szakorvos, Interlab Praxis Közösség és Plus Medical Orvosi Köz­pont – endokrinológiai rendelések
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[288151] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.