Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 11
#1
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A lap az onkológia gyakorlatával és elméletével foglalkozó eredeti, magyar nyelvű dolgozatokat közöl, melyek lehetnek felkért referátumok, szakmai ajánlások, eredeti közlemények, illetve ún. klinikopatológiai esetbemutatások. A benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság szakértők bevonásával lektorálja. Hazai onkológiai tárgyú konferenciák kivonatainak közlésére is mód van, a szerkesztőbizottsággal történt előzetes egyeztetés alapján. 

#2
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A rendszeres alkoholfogyasztás több rosszindulatú megbetegedés kockázatát fokozza: emelkedik az aerodigesztív rendszer, a máj, a kolorektális régió és az emlő daganatainak gyakorisága. Az alkoholos italok legfontosabb karcinogén anyaga maga az etil alkohol, a hatás egyértelműen függ a napi/heti dózistól. Az etil-alkohol az alkohol-dehidrogenáz hatására acetaldehiddé metabolizálódik, ami egyértelműen karcinogén. A krónikus alkoholfogyasztás befolyásolja az endogén hormonok termelődését, hatással van az inzulinszerű növekedési faktor 1-re, megváltoztat számos biológiai jelátviteli utat, egyebek mellett oxidatív stresszt vált ki, és gének károsodását hozza létre. A napi kis mennyiségű alkohol is növeli az emlőrák kockázatát. Magy Onkol 62:68–71, 2018

Kulcsszavak: alkohol, acetaldehid, karcinogén, emlőrák

#3
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A korszerű képalkotó diagnosztikának köszönhetően az elmúlt években a metasztatikus daganatok korai felfedezése növekvő tendenciát mutat. Metasztázisképzés szempontjából a májnak kiemelkedő szerepe van. A gold standard a sebészi reszekció, azonban a májáttéteknek csak 10–20%-a műthető. Ilyenkor alternatív lehetőségek jönnek szóba, mint az RFA (radiofrekvenciás abláció), vagy a TACE (transzkatéteres artériás kemoembolizáció). Ezek sem végezhetőek mindenkinél, ezen felül invazív beavatkozások. A sugárterápiát korábban ritkán alkalmaztuk a májszövet sugárérzékenysége miatt. A sztereotaxiás ablatív sugárkezelés (SABRT) bevezetésével kis májvolumenre kuratív dózisú sugárkezelést adunk, a májszövet kíméletével. Intézetünkben 3, inoperábilis májáttétes betegnél végeztünk SABRT-t. Egy betegnél tüdő-, kettőnél rektumtumor volt a kiindulás. Az alkalmazott dózis 3×20 Gy volt másnaponta. A kezelés során egy, grade 1 mellékhatást észleltünk. Mindhárom áttét komplett remisszióba került, lokális recidívát, késői mellékhatást egy év után sem észleltünk. Egy beteg tumormentes, egy betegnél szisztémás kezelés mellett további progresszió nem észlelhető, egy betegnél 2 új májáttét jelent meg, mely miatt kemo-biológiai terápiát kap. Tapasztalataink alapján a májáttétek SABRT kezelése biztonságos és hatékony, várhatóan hamarosan a májdaganatok rutin kezelési eljárásai közé kerül. Magy Onkol 62:62–67, 2018

Kulcsszavak: májmetasztázis, oligometasztázis, sztereotaxiás ablatív sugárkezelés, SABRT

#4
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A hepatocelluláris karcinóma a leggyakoribb, májban jelentkező rosszindulatú daganat, világszerte növekvő incidenciával. Kialakulásában elsődleges szerepe van a krónikus májbetegségeknek, kiemelten a májcirrózisnak. Kuratív kezelés általában korai stádiumban lehetséges, azonban az esetek nagy részében előrehaladott formában kerül felismerésre a betegség. Mind ez idáig előrehaladott esetekben a szorafenib volt az egyedüli szisztémás gyógyszeres kezelési lehetőség, azonban az elmúlt években több új célzott, illetve immunterápiás szer bizonyult hatékonynak első-, illetve másodvonalban is. Magy Onkol 62:53–61, 2018

Kulcsszavak: hepatocelluláris karcinóma, szisztémás kezelés, célzott terápia, immunterápia

#5
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

Az invazív radiológiai eljárások egyre szélesebb körű terápiás lehetőséget nyújtanak a májdaganatban szenvedő betegek számára. Bizonyos esetekben ezek a korábban csak másod- és harmadvonalban használt kezelési módok mára széleskörűen, első vonalban alkalmazhatóak. Jelen munkájukban a szerzők áttekintik a leggyakrabban előforduló májdaganatok kezelésében használatos intervenciós radiológiai eljárásokat, a direkt daganatroncsoló (abláció) és éren keresztüli kemoterápiás és érelzáráson (embolizáció) alapuló kezeléseket. Az ablációs kezelések területén dinamikus fejlődés figyelhető meg, különösen a volumetriás tervezés, valamint a sztereotaxiás célzóberendezések megjelenése által. Ezeknek az eszközöknek a segítségével az ablációk megbízhatósága jelentősen javítható. Az embolizációk területén nagy elemszámú, randomizált vizsgálatok jelentek meg a közelmúltban, aminek segítségével meghatározható az a betegcsoport, akik valóban profitálnak a kezelésből. Az intervenciós radiológia helye nem kérdőjelezhető meg a májdaganatokkal foglalkozó szakembercsapatban. Magy Onkol 62:45–52, 2018

Kulcsszavak: májrák, intervenciós radiológia, ablációs technikák, kemoembolizáció

#6
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

Több mint 9000 laparoszkópos májreszekciót végeztek világszerte benignus májelváltozások, malignus daganatok (elsősorban hepatocelluláris karcinóma és kolorektális rák májmetasztázisa) miatt és élő donoros májátültetés során. Habár nincs abszolút méretbeli kritérium, a kisebb (<5 cm), perifériás, az anterolaterális szegmentumokban elhelyezkedő, nagyobb érképletektől messze lévő elváltozások és az előre látható és tervezhető biztonságos reszekciós vonalak jelentik a leginkább alkalmas laparoszkópos indikációt, de ma már eltávolíthatók a kevésbé ideális poszteroszuperior lokalizációban levő elváltozások is laparoszkóppal. A hepatobiliáris sebészetben és a laparoszkópiában is kellő tapasztalattal bíró centrumok végeznek laparoszkópos major májreszekciókat is kiváló eredménnyel. A beteg számára nagy előny laparoszkópos műtéttel a kevesebb intraoperatív vérzés, a kisebb posztoperatív fájdalom és a fájdalomcsillapító-igény, a korai mobilizálás és rövidebb kórházban töltött idő, ugyanakkor a posztoperatív morbiditás és mortalitás hasonló, mint nyitott májreszekciónál. A nyitott és laparoszkópos májreszekciókat összehasonlító tanulmányok szerint nincs különbség hepatocelluláris karcinóma és kolorektális rák májmetasztázisa miatt végzett májreszekció esetén a reszekciós szél vagy a túlélés tekintetében. A HCC miatt végzett laparoszkópos májreszekció előnye továbbá a kollaterális vénák lekötésének elkerülése, a kevesebb posztoperatív májelégtelenség és a kevesebb posztoperatív adhézió, melyek megkönnyítik az esetleges későbbi májátültetést is. Magy Onkol 62:37–44, 2018

Kulcsszavak: laparoszkópia, májreszekció, hepatocelluláris karcinóma, kolorektális májmetasztázis

#7
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A májmetasztázisok sebészi kezelése – meghatározott feltételek mellett – része lehet egy előrehaladott stádiumú daganat multimodális terápiájának. Nem mindegy azonban, hogy metakron vagy szinkron áttétekről van-e szó. A műtéti indikáció a kolorektális és a neuroendokrin tumorok májmetasztázisai esetén a legegyértelműbben megfogalmazott és a leginkább elfogadott. Ugyanakkor a kolorektális rák szinkron májáttéteinek kezelésében változás, a hagyományos onkoterápia elemeinek sorrendi átrendeződése látható, az új terápiás megközelítés ugyanis a májmetasztázisok műtéti ellátását a primer tumor elé helyezi. Kevésbé egyértelmű és kevésbé definiált a sebészi terápia szerepe az egyéb, nem kolorektális, nem neuroendokrin tumorok májáttéteinek kezelésében. Az alapvető cél annak a megállapítása, hogy milyen feltételek esetén indokolt a májmetasztázisok reszekciója, milyen körülmények meglétekor adhat előnyt a műtét a betegek számára, növelve a túlélési esélyüket. Ezek a kritériumok a legtöbb daganat esetében ma még nem pontosan tisztázottak, meghatározásukhoz prospektív, randomizált vizsgálatokra van szükség. Azok eredménye alapján lehet konszenzuson alapuló szakmai ajánlásokat tenni. Magy Onkol 62:29–36, 2018

Kulcsszavak: májáttét; májreszekció; kolorektális daganatok; neuroendokrin tumorok; nem kolorektális, nem neuroendokrin tumorok

#8
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A májátültetés indikációs területe az elmúlt évtizedek során általánosan elfogadottá vált. Az utóbbi évtizedben azonban ez a terület megváltozni, kibővülni látszik. Egyre több, korábban ellenjavallatnak minősülő terület vált javallattá, mint például a kolangiokarcinóma vagy a kolorektális rák májáttéte. A jelen irodalomkutatás során a régi és újabb onkológiai indikációk áttekintését végeztük el, melyek eredményeikkel már nem térnek el az egyéb okok miatt végzett májátültetésektől. Magy Onkol 62:26–28, 2018

Kulcsszavak: transzplantáció, máj, onkológiai, kontraindikáció, metasztázis

#9
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A rosszindulatú, primer májdaganatok előfordulása világszerte növekvő tendenciát mutat. A primer malignus májdaganatok 75–85%-át a hepatocelluláris karcinóma (HCC) alkotja. Az onkológiai terápiák fejlődésének köszönhetően számos eszköz áll rendelkezésre a daganat elleni küzdelemben. A betegség komplexitása és a széles terápiás paletta következtében a HCC ellátása nem egységes, számos vitás kérdés ma még megválaszolatlan. Fontos azonban megjegyezni, hogy korai tumorstádiumban továbbra is a sebészi ellátás a leghatékonyabb, ami tényleges kuratív kezelésként képes a hosszú távú túlélés biztosítására. A második leggyakoribb primer malignus májtumor az intrahepatikus kolangiocelluláris karcinóma (iCCC). A technikai fejlődés ellenére az iCCCben szenvedő betegek túlélési esélyei rosszak. Sajnálatos módon az egyetlen kuratív terápiát jelentő sebészi kezelés (az 5 éves túlélés elérheti a 40%-ot is) – a késői diagnózis következtében – többnyire nem kivitelezhető. Ez esetben az alkalmazott palliatív terápiák mellett az átlagos túlélés nem éri el a 7–12 hónapot. A jelen összefoglaló közlemény célja a primer malignus májdaganatok sebészi kezelésének áttekintése. Magy Onkol 62:14–25, 2018

Kulcsszavak: hepatocelluláris karcinóma, kolangiocelluláris karcinóma, sebészi kezelés

#10
Magyar Onkológia 62. évf. 1. szám
OTSZ Online
2018-04-21

A jóindulatú májdaganatok leggyakoribb formái a hemangióma, a fokális noduláris hiperplázia és a májadenóma. Célunk az EASL Clinical Practice Guidelines és a szakirodalom áttekintése alapján a jóindulatú májdaganatok korszerű diagnosztikájának és ellátásának bemutatása. A széles körben elterjedt rutin képalkotó vizsgálatok használatával jelentősen megemelkedett a felismert benignus elváltozások száma. Általában atípusos hasi fájdalom kivizsgálása során vagy mellékleletként kerülnek felismerésre. Túlnyomó többségben 30–40 év körüli nőket érintenek. Végleges diagnózis legnagyobb eséllyel kontrasztanyagos MR-vizsgálattal nyerhető, további bizonytalan megjelenés, nem kizárható malignitás esetén szövettani mintavétel lehet indokolt. Klinikai relevanciája a panaszt okozó, vérzéses szövődménnyel vagy nyomási tünetekkel járó, valamint a malignus transzformációt mutató eseteknek van, mely főképp a férfiaknál előforduló béta-katenin-pozitív adenómára jellemző, hemangiómánál és FNH-nál nem ismert. Kezelésében a konzervatív tüneti ellátás és betegkövetés, radiológiai intervenció, onkológiai kezelés is helyet kaphat, végleges megoldás sebészi úton nyerhető. Magy Onkol 62:5–13, 2018

Kulcsszavak: jóindulatú májtumorok, kontrasztos MR-vizsgálat, malignus transzformáció, reszekció

blog

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.
Számtalanszor előkerült már a krónikus melléküreggyulladás kezelésének kérdése, és mindig az volt a végső konklúzió, hogy krónikus betegség esetén antibiotikumnak csak felülfertőződés esetén, alkalmilag van jelentősége.