hirdetés

Onkológiai betegként COVID-19-pandémia idején

A COVID-19 egy új típusú koronavírus, mely 2020 első hónapjaitól kezdve okoz járványos méretű megbetegedéseket szerte a világon. A világjárvány életünk szinte minden területére hatással volt és van, ezen belül is mély­rehatóan befolyásolta az onkológiai betegek életét több szempontból is. Már az első statisztikákból kiderült ugyanis, hogy a krónikus betegségben szenvedők – köztük az onkológiai betegek – nagy kockázatúnak számítanak a fertőzés létrejötte, a COVID-betegség súlyossága, illetve a kedvezőtlen kimenetelek (emelkedett halálozás) szempontjából egyaránt.

hirdetés

FOKOZOTT KOCKÁZATOT JELENT-E AZ ONKOLÓGIAI BETEGSÉG A COVID-FERTŐZÉS SZEMPONTJÁBÓL?

 

Bár a világjárvány kitörésekor nagyon ke­vés ismerettel rendelkeztünk a COVID-19-ről mint új típusú koronavírusról, nagyon rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a krónikus betegségek – és ezen belül is a rosszindulatú daganatos megbetegedé­sek – rizikófaktornak számítanak. Ez azt jelenti, hogy az onkológiai betegséggel diagnosztizált és kezelt betegek az átla­gosnál nagyobb valószínűséggel kapják el a fertőzést, esetükben a betegség na­gyobb eséllyel jár súlyos tünetekkel, emiatt nagyobb arányban szorulnak intenzív keze­lésre (pl. gépi lélegeztetésre), és a halálos kimenetelű esetek aránya is nagyobb, mint az átlagnépességben.

A súlyosabb állapotra és kedvezőtlen kimenetelekre való fokozott hajlam rész­ben magával az alapbetegséggel, részben annak kezelésével függ össze. Az onkoló­giai terápiák jelentős része (különösen az aktív kemoterápia) ugyanis úgynevezett immunszuppressziót hoz létre, ami immungyengített állapotot jelent, melynek következtében az érintett fogékonyabbá válik a fertőzésekkel – ezen belül a COVID-betegséggel – szemben is.

 

A MEGELŐZÉS SZEMPONTJAI

 

A fertőzések iránti fokozott fogékonyság fé­nyében az onkológiai betegeknek a szoká­sosnál is jobban oda kell figyelniük az óvin­tézkedések betartására, melyek fontosságát már a járvány kezdete óta hangsúlyozzák a közegészségügyi hatóságok, az alábbiak­ban azonban itt is röviden összefoglaljuk:

tartsuk be a biztonságos védőtávol­ságot, ha emberek közé megyünk (ez leg­alább 1,5-2 méteres távolság tartását jelenti a többi embertől);

mossunk gyakran és alaposan kezet szappannal, és gyakran fertőtlenítsük nem­csak kezeinket, hanem a gyakran használt eszközöket, tárgyakat (például a mobilte­lefont) is;

amikor csak tehetjük, maradjunk otthon, és csak a legszükségesebb dolgok intézése céljából lépjünk ki a lakásból;

viseljünk szájmaszkot ott is, ahol a szabályok nem teszik kötelezővé;

hazaérkezést követően váltsunk ru­hát, a levetett ruhát különítsük el és miha­marább mossuk ki;

lehetőség szerint kerüljük a közösségi közlekedés igénybevételét, illetve minden olyan szituációt, ahol sok ember zsúfolódik össze viszonylag kis helyen;

kérjük a COVID-19 elleni védőoltást (er­ről később még lesz szó részletesebben is).

Onkológiai betegek esetében fontos kiemelni, hogy a megelőzési óvintézkedé­sek fokozott betartása nemcsak magára a betegre, hanem a környezetében élőkre (családtagokra, barátokra, szűkebb isme­retségi kör tagjaira) is igaz. Hangsúlyozni kell, hogy a fertőzöttek tünetmentes álla­potban is továbbadhatják a vírust, így kön­nyen előfordulhat, hogy egy tünetmentes rokon úgy fertőzi meg onkológiai betegsége folytán fokozottan veszélyeztetett családtagját, hogy ő maga nincs is tudatá­ban fertőzöttségének.

 

AZ ONKOLÓGIAI BETEGEK COVID-19 ELLENI VAKCINÁCIÓJA

 

A COVID-19 okozta helyzet világszerte so­kat javult, mióta hatásos vakcinák állnak rendelkezésre. Magyarországon jelenleg hatféle vakcina elérhető: a Pfizer-BioNtech, a Moderna az AstraZeneca, és a Janssen vakcinája, valamint a „keleti vakcinák”, a Gamaleya (Szputnyik) és a Sinopharm.

Az onkológiai betegek számára a vak­cina beadatása nemcsak a fertőzések kivé­désének direkt hasznában kamatozik, ha­nem az oltottak számának emelkedésével, a járványos terjedés megakadályozásához szükséges átoltottság lehető leggyorsabb elérésével előbbre hozható az az idő, ami­kor az onkológiai betegek kezelése és gon­dozása, illetve a szűrővizsgálatok rendszere visszaállhat a járvány előtti kapacitására.

A szakmai társaságok onkológiai be­tegek számára is egyértelműen javasolják és szükségesnek tartják a COVID-19 elleni vakcina beadását.

Az onkológiai kezelés aktuális stádiu­mán túl természetesen egyéb tényezőket is figyelembe kell vennie az orvosnak a vak­cinához jutás gyorsaságának mérlegelése során, egyebek mellett az életkort és egyéb betegségek (pl. szív- és érrendszeri megbe­tegedések, magas vérnyomás, cukorbeteg­ség) fennállását is.

Mivel a jelenleg rendelkezésre álló vak­cinák közül egyik sem tartalmaz gyengített élő vírust (a Sinopharm egy inaktivált vírus vakcina, a Janssen és a Gamaleya oltásában nem replikálódó adenovírus vektorokat al­kalmaznak), nincs rá okunk, hogy azt felté­telezzük, hogy bármelyik oltás kockázatot jelentene onkológiai betegségekben, illet­ve más okból gyengült immunvédekezésű betegeknél. A hatékonysággal és bizton­ságossággal kapcsolatban a legtöbb adat jelenleg a Pfizer oltásról van.

 

AZ ONKOLÓGIAI TERÁPIA ÉS A VÉDŐOLTÁS IDŐZÍTÉSE

 

A vakcina beadása minden daganatos be­tegnek javallott, függetlenül attól, milyen da­ganatellenes kezelést kap. Az, hogy a beteg oltásra vár, nem indok arra, hogy halasszák vagy elhagyják a daganatellenes kezelését. Az oltást, amennyiben lehetőség van rá, a kemoterápia megkezdése előtt kell beadni.

Erre vonatkozóan onkológusától kap­hat részletesebb tájékoztatást.

 

SZÜKSÉG VAN-E HARMADIK OLTÁSRA?

 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a harmadik oltás minden olyan esetben ajánlott, amikor igazolódott vagy gyanít­ható, hogy az első két adaggal nem sikerült létrehozni megfelelő ellenanyagszintet. Az egészségügyi hatóságok szerint minden olyan beteg nagy valószínűséggel profi­tál a harmadik dózis beadásából, akinek immunválasza bármilyen okból gyengült (és ebbe a csoportba tartoznak az onko­lógiai kezelés alatt álló betegek is). Arra vonatkozóan, hogy mi legyen a harmadik vakcina, egyelőre csak kevés ajánlás áll rendelkezésre az egyes országokban. A brit közegészségügyi hatóság erre vonatkozó ajánlása szerint például a Moderna vagy a BioNtech/Pfizer mRNS-vakcinája adha­tó harmadik adagként, illetve az Oxford- AstraZeneca vakcinája is engedélyezett, ha az elsőként említett két oltóanyag nem áll rendelkezésre.

Arról, hogy ön milyen vakcinát kaphat alapimmunizálásként, illetve harmadik „emlékeztető” oltásként, kérdezze meg orvosát!

 

AMIT LEHET, INTÉZZÜK VIRTUÁLISAN!

 

A fertőzéssel szembeni védekezés fontos eszköze a távolságtartás, a szükségtelen vagy elkerülhető személyes találkozások számának csökkentése. Az onkológiai gondozás megtervezésekor a járvány idején mindenekelőtt azt kell megfontol­ni, hogy feltétlenül szükség van-e arra, hogy a beteg személyesen megjelenjen az egészségügyi intézményben kontrollvizs­gálat céljából. Számos esetben az állapot­felmérésre, illetve a szükséges kérdések tisztázására elegendő lehet az úgyneve­zett távkonzultáció telefonbeszélgetés, audiovizuális kapcsolat (Zoom, Messenger stb.) vagy e-mail útján. Arról, hogy ezzel a lehetőséggel ön is élhet-e, a gondozását végző egészségügyi intézmény tud felvi­lágosítással szolgálni. Ugyancsak ők adnak információkat az adatvédelem, illetve az adattitkosítás módjáról abban az esetben, ha lehetőség van leletek vagy egyéb bi­zalmas egészségügyi információk továbbítására a beteg és a gondozást végző orvosi team között e-mail útján vagy más digitális formában.

 

EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI KEZELÉST. A BETEGEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÁSOLATOKTÓL ELTEKINTVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A KIADÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NYOMÁN ENGEDÉLYEZETT.

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[278687] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.