hirdetés

Fogyást és mozgást támogató okostelefon-applikációk

A kardiovaszkuláris megbetegedések – koszorúér- és agyérbetegségek, magas vérnyomás, a szívbillentyűk betegségei, veleszületett szívbetegsé­gek, a perifériás erek megbetegedései – sok esetben életmód-változtatást kívánnak a betegtől, ami alig teljesül. Az orvos személyes tanácsa csak akkor segít, ha a beteg kilépve a rendelőből energiát fektet a tanács betartásába. Sok betegnek olyan segítség kell, ami egyszerű, látványos, játékos, divatos, visszajelez. Ha az orvos célja a siker, akkor ehhez az igényhez alkalmazkod­nia kell. Ha a betegeket székbe szegező ellenfél a látványos play-station vagy X-Box, akkor ilyennel kell segítenie az orvosnak is.

hirdetés

Dr. Speer GáborKülönösen akkor, ha már igazolódott a kardiovaszkuláris (KV) megbetege­dés, a prevenció komplex – döntően önálló – kockázatmenedzselést jelent, ami javuló túlélésben, csökkenő újabb KV események­ben, a revaszkularizáció szükségességének mérséklődésében és az életminőség javu­lásában nyilvánul meg. Ez az önmenedzse­lés a betegek többsége számára nagy kihí­vás. A teendők része a gyógyszeres kezelés is: sok gyógyszert kell alkalmazni ilyenkor, más-más időpontokban, összehangolva az étkezéssel. De a tüneteket is figyelni kell, az életmód megváltoztatása, ezen belül a mozgás és az étkezés megváltoztatása nagy akaraterőt kíván.

Diéta, a dohányzás elhagyása, fogyás, mozgás, gyógyszerek – ezek a kihívások. Az okostelefonos alkalmazások (mHealth) ebben támogathatják a beteget. Legegy­szerűbben úgy, hogy figyelmeztetnek, já­tékosak, interaktívak, visszajelzést adnak, személyre szabottak és naprakész infor­mációkat adnak. De teszik ezt? Jelenleg 165 000 okostelefonon futó egészségügyi alkalmazás érhető el a két platformon (android, iOS), de alig van olyan, amelynek hasznát orvosi evidencia, azaz randomizált klinikai vizsgálat támasztaná alá. A KV meg­betegedésekben használatos appok eseté­ben is alig vannak evidenciák.

Egy analízisben a szerzők 28 KV meg­betegedésben használható okostelefon-alkalmazást tesztelő vizsgálatot elemez­tek újra.1 Ezek közül csak ötben vizsgáltak major klinikai KV végpontot: halált, kórházi kezelést, a sürgősségi ambulancia felkere­sését, és egyikben sem mutatták ki a vizs­gált okostelefon-alkalmazások előnyös hatását. Ugyanakkor egyéb kimeneteli té­nyezőkben igazolható volt az előny, ilyen volt pl. az életminőség. A jövő az, hogy ezeket a KV prevencióban hasznos okos­telefon-alkalmazásokat összekötik olyan ún. okoseszközökkel (szenzorokkal), ame­lyekkel a beteg könnyen monitorozhatja is az állapotát. Jelenleg még csak tíz okostele­fon-alkalmazás közül egy tudja ezt.

Fizikai aktivitást ösztönző alkalmazások

A fizikai aktivitás legalább húsz krónikus megbetegedés kialakulásában, így kezelé­sében és megelőzésében is alapvető, ilyen pl. a koszorúér-betegség, a cukorbeteg­ség, a COPD és több daganatos betegség (endometrium-, emlő- és vastagbél-kar­cinóma). Vizsgálatok azt igazolják, hogy már a fiatalok 40%-a fizikálisan inaktív, és csak 13–32% teljesíti az ajánlott napi mozgásmennyiséget. Nem meglepő, hogy az USA-ban az elhízott vagy túlsúlyos diákok aránya egyre nő, ez 2009-ben 32,5% volt. Ez azért baj, mert akik ekkor túlsúlyosak, azok a tanulmányok befejezése után is azok maradnak.

 

Hogyan befolyásolható a fizikai akti­vitás? Az évtizedek óta létező pedométer a napi lépésszámot méri. Egészséges fel­nőttek napi 6-7 ezer lépést tesznek meg, ami jóval kevesebb, mint a napi 10 000 kö­rüli ajánlott lépésszám. A séta kis hatásfo­kú megoldás a fizikai aktivitás növelésére. A pedométer ezt a napi lépésszám muta­tásával tudja növelni, és igazoltan fokozza a megtett lépésszámot, így a fizikai aktivi­tást. Ha ezt a pedométert (mint a legegy­szerűbb okoseszközt) okostelefonnal kötik össze egy alkalmazásban, az még többet tud adni a használójának. A sokkal több visszajelzés a motivációt növeli, azaz a ma­gatartást is előnyösen változtathatja meg. Lehet tervezni, célt kitűzni, folyamatosan figyelni pl. az elégetett (felhasznált) energia (kalória) mennyiségét.

Az ún. Smartmove vizsgálatban iga­zolták, hogy krónikus betegségben szen­vedő betegek esetében az okostelefon használata növelheti a napi fizikai aktivi­tást.2 Csökkent ezáltal a testsúly és a vér­nyomás is. A szerzők mindezt „ismerd meg–ellenőrizd–mozogj hatásnak” (know-check-move effect) nevezték el, hiszen az alkalmazás képes volt arra, hogy megváltoztassa a magatartást, mert növelte a tu­datosságot, a tudást, kihívást és egyben visszajelzést adott az elvégzett munkáról. A Smartmove vizsgálatban a lépésszámláló okostelefon-alkalmazás az Accupedo-Pro Pedometer applikáció volt. Ez a megtett távolságról, időről, sebességről és az eh­hez szükséges, elégetett kalóriáról adott visszajelzést a használójának. Alkalmazói napi 2300 lépéssel tettek meg többet a kontrollszemélyekhez képest, ami 45%-os aktivitásnöveléshez vezetett.

A WHO 2014-es adatai szerint a világ felnőtt lakosságának 13%-a kövér (a férfiak 11%-a és a nők 15%-a), míg a világ 18 évnél idősebb lakóinak 39%-a túlsúlyos. Az egyetlen lehetőség a helyzet javítására az életmód-változtatás, a fizikai aktivitás növelése, ami akkor a leghatékonyabb, ha önellenőrzéssel (önmonitorzással) lehet végezni. Az önmonitorozáshoz pedig vis­szajelzés is kell. Ezt a beteg nem kaphatja meg állandóan az egészségügytől, ezért olyan eszközökre van szükség, amelyek elemzik az adatait, teljesítményét a testsúlyváltoztatás terén, és ennek alapján jeleznek vissza. Az mHealth újradefiniálja az önellenőrzést: támogat, automatizál­tan, mégis személyre szabva ad vissza­jelzést, mert az a felhasználó adataiból következik. Az ún. wellness applikációk is ezt teszik.

Wellness alkalmazások

Ezek az appok egyszerre támogatják az ét­rendet és a mozgás megváltoztatását, így segítenek a fogyásban. Az mHealth jelen­tősége a fogyásban mégsem egyértelmű. Van olyan vizsgálat, amely 6 hónapon át tartott és nem igazolt szignifikáns fogyást, sőt a használók 42%-a az első hónapban már nem is használta az okostelefon-alkal­mazást. A SmartLoss alkalmazással viszont szignifikáns testsúlycsökkenést igazoltak.

A mozgáshiány (fizikális inaktivitás) a korai halálozás 9%-áért felelős világszer­te. A COPD-ben szenvedő betegek csök­kentik az aktivitásukat, de evvel fokozzák a betegségük progresszióját, rövidítik a túl­élést. A COPD-sek pulmonális rehabilitációjának része a mozgás, étkezés – vagyis az életmód – megváltoztatása, mindez javít­hatja a fizikális állóképességet. Ebben is tud az mHealth segíteni ezeknek a betegeknek, amit randomizált vizsgálatban igazoltak is.3

Az USA-ban a felnőttek kétharma­da túlsúlyos vagy kövér, ami azt jelenti, hogy 140 millió embernek kellene fogy­nia. A fogyásra vonatkozó szakmai aján­lás szerint az a legjobb, ha 6 hónap alatt 14 alkalommal találkozik a fogyni vágyó beteg szakemberrel a személyre szabott célok, tanácsok és visszajelzések megbe­szélése céljából. Az amerikai Academy of Nutrition and Dietetics 94 671 regisztrált dietetikusról számolt be 2016-ban az USA-ban. Ha a fenti ajánlást vesszük figyelem­be, és minden dietetikus csak fogyással foglalkozna munkaidejében, akkor egy dietetikusra nagyjából 1500 beteg jutna. Ebből egyértelműen következik, hogy más segítségre is szükségük van a fogyni vágyóknak. Az egyik kiegészítő eszköz az mHealth lehet.

Egy 204 letölthető fogyást segítő al­kalmazást vizsgáló közlés szerint4 egy sem teljesítette azt a 13 lépésből álló ajánlást, amit a szakma megfogalmaz mint 13 olyan praktikát, amit igénybe kell venni az eredményes fogyáshoz: (1) mérni kell a testsúlyt; (2) az étrendnek gyümölcsben és zöldségben gazdagnak kell lennie; (3) rendszeres fizikai aktivitást kell végezni; (4) jobb vizet fogyasztani cukrozott ita­lok helyett; (5) étkezési naplót kell vezet­ni; (6) a kalóriabevitelt kell mérni, nem az égetést (kalóriaeltávolítást); (7) heti 0,5–1 kg fogyást kell elérni; (8) az ételadagok kontrollálása a fontos; (9) célszerű elol­vasni a címkén a termékek összetételét; (10) a testsúly alakulását követni kell; (11) fizikális aktivitási naplót kell vezetni; (12) az étkezést meg kell tervezni; (13) igénybe kell venni közösségi támogatást. Csak az alkalmazások 21%-a támogatott rendsze­res fizikai aktivitást, 6% fogalmazott meg visszajelzéseiben heti 0,5–1 kg-os fogyást, és csak 36% kalkulált BMI-t.

A fentiekből is következik, hogy a leg­több fogyást támogató okostelefon-alkal­mazással kapcsolatban anekdotikus haszon fogalmazódik meg, akárcsak a táplálék-ki­egészítőkkel és a homeopátiával kapcsolat­ban. Nincsenek a gyógyszerekkel végzett tanulmányokhoz hasonló, randomizált kli­nikai vizsgálatok e területen sem, pedig az mHealth csak akkor épül be a protokollok­ba, ha van valid adat. Az okostelefonok szá­ma minden 5 évben megduplázódik, 2015- ben a Földön egy emberre 3,5 okostelefon jutott. Magyar nyelvű alkalmazások is le­tölthetők az áruházakból.

A közlemény azért született meg, hogy segítséget adjon az orvosnak, milyen funk­ciókat várjon el a fogyást vagy a fizikai aktivitást nagy valószínűséggel haszno­san növelő okostelefon-alkalmazásoktól. Véleményem szerint elegendő elmonda­ni, hogy mit tudjon az okostelefon-alkal­mazás, a beteg pedig ennek alapján tud válogatni a bőséges kínálatból. Amíg nin­csenek egyértelmű adatok, azt javaslom, hogy teszteljünk magunk, magunkon és a betegeinken. Káros hatás (mellékhatás) biztosan nincs.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Irodalom:
1.
Parka LG, Beatty A, Stafford Z, Whooley MA. Mo­bile Phone Interventions for the Secondary Preven­tion of Cardiovascular Disease. Progress Cardiovasc Dis 2016;58:639–650

2. Walsh JC, Corbett T, Hogan M, Duggan J, McNamara A. An mHealth Intervention Using a Smartphone App to Increase Walking Behavior in Young Adults: A Pilot Study. JMIR mHealth uHealth 2016;4(3):e109
3. Vorrink SNW, Kort HSM, Troosters T, Lammers J-WJ. A Mobile Phone App to Stimulate Daily Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Development, Feasibility, and Pilot Studies. JMIR mHealth uHealth 2016;4(1):e11
4. Sutton EF, Redman LM. Smartphone applications to aid weight loss and management: current perspectives. Diabetes Metab Syndr Obes 2016;9:213–216

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[198940] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.