hirdetés

Mobilalkalmazások fül-orr-gégészeti megbetegedésekben – 1. rész: tinnitus

A Magyar Tinnitus Egyesület becslése szerint 300–500 ezren szenvednek a fül­zúgástól. Többségük beletörődik abba, hogy együtt kell élnie a folyamatos csengéssel. A tinnitus kezeléséhez rengeteg mobiltelefonon futó alkalmazást érhet el az e-beteg, de a többségük szakmailag nem megfelelő, validálva pedig alig van egy-kettő. Igyekszem a legjobbakat megtalálni, kipróbálásra ajánlani.

hirdetés

Az emberiség 15%-a szenved fülzú­gástól (tinnitus), és az érintettek egy részének életminősége súlyosan károsodik tőle.1 A fülzúgás olyan hallásélmény, amely nem emberen kívüli hangforrásból ered, leggyakrabban szubjektív érzés (szubjektív fülzúgás). Van azonban olyan eset is, amikor az orvos is hallja akár fonendoszkóppal (ob­jektív fülzúgás) – ennek többféle oka lehet, leginkább a lágyszájpad vagy a középfül területén lévő izmok ritmusos összehúzó­dása, valamilyen szívbetegség, illetve ér­rendszeri megbetegedés miatti turbulens véráramlás, vagy a rágóízület eltérései.

 

A FÜLZÚGÁS KEZELÉSE

 

A tinnitus kezelésére több orvosi lehetőség van, de az egyik megoldástípus az egyén he­lyes reakciójának kialakítása a fülcsengésére, fülzúgására. Bármilyen erősségű, minőségű is a fülzúgás, a lazítás vagy a figyelem elterelé­se kedvezően befolyásolhatja a zúgás meg­élését. A negatív megélés enyhítésében az okostelefonos alkalmazások (mobile Health, m-Health) is szerepet vállalnak.

A hangterápiás kezelés a kellemetlen tünetek elviseléséhez, illetve figyelmen kívül hagyásához segít hozzá. Ez nagyon egyéni is lehet. Hangterápiás eszköz a maszkolás. A maszkolók mesterséges hanganyagok, általános háttérzajt adnak, leggyakoribbak közülük az ún. fehér zaj, a rózsazaj vagy a természeti hangok. A han­gok részben vagy teljesen elfedik a fülzú­gást, segítik a relaxációt és a kikapcsoló­dást is. A maszkolókat hallgathatja a beteg a hallókészülékén keresztül is, vagy egy asztali eszközről, amit az ágya mellé tud tenni. De vannak erre applikációk is. Ezek csak a használatuk ideje alatt hatékonyak, amíg elterelik a beteg figyelmét a fülzúgás­ról, hatásukra nem múlik el a fülcsengés.

A fülzúgás gyakran jár együtt halláscsök­kenéssel. Ezért azok az alkalmazások, ame­lyek hallásvizsgálatot végeznek vagy zajter­helést vizsgálnak, vagy hallásjavító hatásúak, szintén részei a tinnitus-terápiának.1 Itt a zaj­szintet mérő legjobb ingyenes appokat so­rolom fel: Decibel X (iOS), Hearangel (a hall­gatott zene okozta zajszintet monitorozza, android), Sound Meter (ez a legnépszerűbb zajszintmérő, android) (1. ábra). A hallás­vizsgáló és hallásjavító alkalmazásokról a 2. részben lesz majd szó.

 

Segíthet a tinnituson a mindfulness tréning is, mely a figyelem tudatos irányí­tásával képes a jelen pillanataira fókuszálni az érzékszerveket, ezáltal kevésbé zavaróvá tenni a fülzúgást. A mindfulness techniká­val nem a fülzúgástól való megszabadulás­ra fordítja az energiáját az egyén, hanem megengedi, hogy a fülcsengés jelen legyen, így idővel a jelenléte kevésbé lesz zavaró. A mindfulness jelentése: tudatos jelenlét. A tudatos jelenlét meditáció: a figyelem a je­lenre irányul. Nem az a célja, hogy enyhítse vagy meggyógyítsa a fülzúgást, hanem hogy kevésbé tolakodóvá tegye. A ReSound Relief alkalmazás ehhez is ad segítséget, de a többi részétől eltérően nem magyarul (2. ábra).

 

Megoldás lehet a kognitív viselkedés­terápia is, amely arról szól, hogyan lehet a fülcsengéssel kapcsolatos negatív gon­dolatokat (illetve fizikai érzeteket) pozitívvá változtatni. A kognitív viselkedésterápiá­val a menekülés helyett a pozitív elemek­re helyezi a beteg a hangsúlyt: pl. annak ellenére, hogy várhatóan lesz fülzúgás a színházban, el kell menni, és ha nem si­kerül leküzdeni, el lehet jönni a szünetben, de addig is jó lesz látni az előadást. A kog­nitív viselkedésterápia is relaxációs techni­kákat alkalmaz, pl. arra, hogyan tud a beteg aludni fülcsengéssel a fülében, vagy ho­gyan győzheti le a fülzúgás hangjától való félelmét. A ReSound Relief alkalmazás ezt is segíti, de a többi résztől eltérően nem magyar nyelven (2. ábra).

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a stressz a fülzúgás talán legfőbb kiváltó­ja. Ezért minden olyan alkalmazás, amely a stressz leküzdését segíti, alkalmas lehet a tinnitus kezelésére is, de a tinnitus meg­élésének elkerülését támogató mindfulness tréning és a kognitív viselkedésterápia a stressz enyhítésében is hasznos lehet. Mindezek azért jók, mert el lehet velük kerülni azokat a viselkedésmintázatokat is, amelyek a fülzúgás miatt alakultak ki, és amelyek súlyosan korlátozzák a beteg éle­tét. Az idő múlásával a fülzúgással élőknek csak egy része szokik hozzá a zúgó hanghoz, ők egyre kevésbé veszik észre a fülcsengést. Különféle tényezők akadályozhatják a hang­érzethez való hozzászokást. A két fő akadá­lyozó tényező az aggodalom és a figyelem megfelelő helyre irányítása. Ezért a figyelem egyre jobban a fülzúgásra terelődik, a beteg nem tud a gondolatától szabadulni, és elke­rülő viselkedésmintázatot kezd kialakítani, pl. kerüli azokat a helyzeteket, amelyekben rosszul érzi magát a fülcsengése miatt. Ke­rüli a csendes helyeket, hogy ne hallja a fül­zúgást, vagy éppen a zajosakat, mert attól tart, hogy romlani fog a fülzúgása.

 

TERÁPIÁS ALKALMAZÁSOK

 

A tinnitus kezelésében a fent említett megoldásokra léteznek alkalmazások: hangterápia és maszkolás (az appok 70%-a ezt adja), relaxáció (pl. légzőgyakorlatok), meditáció, kognitív viselkedésterápia, illetve mindfulness.1–4 A nem hangterápiás alkalmazások legtöbbje nem magára a tinnitusra, hanem a stresszkezelésre, depresszióra, alvászavarra lett kialakítva. A leg­jobbak (és ezeket mutatom be) próbálnak kombinálva, több módon segítséget adni, kimondottan tinnitusra fejlesztve.1–4

A Tinnitus Therapy Lite (android, iOS) számos funkciója ingyenes. Maszkolás, hangterápia, információk adása a lénye­ge annak, amit nyújt. Az ingyenes White Noise (android, iOS) maszkolást ad, alvás­problémára, relaxációra, stresszkezelésre, koncentrációnövelésre és fejfájáskeze­lésre hangterápiát (1. ábra). Az ingyenes ReSound Relief (android, iOS) egyes segítségei magyarul is elérhetők, a legjobb alkalmazás. Amit ad, az hangterápia a figyelemelvonásra, relaxáció, légzésterápia, kognitív viselkedésterápia, információk és színterápia (2. ábra). A myNoise ingyenes alkalmazás (android, iOS), maszkolást, re­laxációt, koncentrálást támogat (3. ábra).

 

A hangterápiás és maszkoló alkalma­zásokban a hangerőt és a balanszot lehet változtatni, a White Noise és a myNoise ebből a szempontból a legkreatívabbak: animálni is lehet a hangokat. A White Noise, a myNoise és a ReSound Relief appokban saját hangmixet lehet keverni (és lemente­ni), akár maszkolásra is. A myNoise appban ún. binaurális ütéseket is lehet generálni. A binaurális hangok az agyhullámok finom szinkronizációját idézik elő úgy, hogy az agyunk ráhangolódik a két hang közötti frekvenciakülönbségre (pl. egy 510 Hz-es és egy 520 Hz-es hangot generálva a 10 Hz-es különbség mint önálló hang jelentkezik). Mivel ezek a frekvenciatartományok a hall­ható hangok spektrumán kívülre esnek, ezért direkten nem lehetséges a stimulá­ció, de a binaurális hangkeltéssel az agyat a megfelelő frekvenciákra lehet hangolni. A myNoise és a ReSound Relief appokban egy másik alkalmazás használatakor is fut a maszkoló zaj vagy a hangterápia.

Eddig négy tinnitus-appal van vizsgálat:2 a ReSound Relief alkalmazás 10 fővel, 2 hé­ten át tartó, cochlearis implantátummal élő betegeket bevonó vizsgálatában a betegek csökkent tinnitusról számoltak be, 70%-kal. Egy másikban5 52-n teszteltékezt az appot, 6 hónapon át, legalább napi 30 percig. Már 3 hónap után javult a tinnitus. A Tinnitus Therapy Lite appot 5 beteg egy hónapon át használta. Valid teszteken jelentősen (25–30%-kal) javult a tinnitus súlyossága. A kevés beteg miatt az eredmény nem volt statisztikailag szignifikáns. Az Audio Notch (android, iOS) appot 3 hónapon át napi 30–60 percig használta 26 beteg és emellett Ginkgo bilobát is szedtek. E kombinált terápia mellett is javult a tinnitust mérő skálák eredménye. (A TrackYourTinnitus alkalmazással szintén van tudományos eredmény, azonban ismeretlen okból többszöri próbálkozással sem tudtam regisztrálni, ezért nem ajánlhatom.)

 

ÖSSZEGZÉS

 

Ha a beteg nem tud angolul – ezért könnyebben kezelhető alkalmazásokkal az ál­landó használat jobban megvalósul –, én a következő ingyenes és mind androidra, mind iOS-re letölthető alkalmazásokat javaslom a tinnitus kiegészítő kezelésé­re: ReSound Relief (részben magyarul), myNoise, Tinnitus Therapy Lite, White Noise.

 

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A szerző munkahelye:

Dr. Speer Gábor: PhD, endokrinológus szakorvos. Bia­torbágy Egészségügyi Központ / Egészségház – endokrinológiai ambulancia, Interlab Praxis Közösség és Plus Medical Orvosi Központ – endokrinológiai rendelések

 

Irodalom:

1. Mehdi M, et al. Smartphone Apps in the Context of Tin­nitus: Systematic Review. Sensors (Basel) 2020;20:1725

2. Mehdi M, et al. Contemporary Review of Smartphone Apps for Tinnitus Management and Treatment. Brain Sci 2020;10:867

3. Sereda M, et al. Mobile Apps for Management of Tinnitus: Users’ Survey, Quality Assessment, and Content Analysis. JMIR Mhealth Uhealth 2019;7:e10353

4. Mehdi M, et al. Smartphone and Mobile Health Apps for Tinnitus: Systematic Identification, Analysis, and Assessment. JMIR Mhealth Uhealth 2020;8:e21767

5. Kutyba J, et al. Effectiveness of tinnitus therapy using a mobile application. Eur Arch Otorhinolaryngol 2021. már­cius 30.

DR. SPEER GÁBOR, Biatorbágyi Egészségház, endokrin ambulancia
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[275036] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.