hirdetés

Borderline személyiségzavar

A borderline személyiségzavar legfontosabb jellemzője az érzelmek szabá­lyozásának, uralásának zavara. Ennek következtében gyakori a hangulati labilitás, a hangulati állapotok szélsőséges váltakozása, az impulzivitás és instabilitás, az önkép és önértékelés zavara, illetve bonyolult párkapcsola­tok és egyéb személyes kapcsolatok kialakítása, annak minden nem kívánt következményével együtt.

hirdetés

A borderline személyiségzavarral élők a környezetük megítélése szerint gyakran szélsőséges, szeszélyes, kiszámíthatatlanul viselkedő emberek, akik­nek a társaságát éppen ezért sokan, sokszor nehéznek, terhesnek, sőt elvi­selhetetlennek élik meg. Fontos azon­ban tudni, hogy a helyzet az érintettek számára is zavaró, gyakran ők is szen­vednek önmaguktól. Az érintetteknek és környezetüknek is tisztában kell lenniük azzal, hogy a borderline személyiségza­var gyakran jár együtt önsértő magatar­tással, öngyilkossági gondolatokkal és cselekedetekkel.

Bár az érintettek sokszor egyedül érzik magukat a problémájukkal, a borderline személyiségzavar valójában nem tartozik a ritka állapotok közé: előfordulási gyako­riságát az egyes statisztikák 1,6% és 5,9% közé teszik. A borderline személyiségzavart az esetek többségében – mintegy három­negyedében – nőknél diagnosztizálják, ám az újabb kutatások arra utalnak, hogy az állapot valójában ennél jóval kiegyen­lítettebb nemek közti megoszlást mutat, mindössze arról van szó, hogy férfiak ese­tében ritkábban születik meg a helyes diag­nózis – illetve születik egyáltalán bármilyen diagnózis.

A borderline személyiségzavar első tü­netei már tizenéves vagy fiatal felnőtt kor­ban jelentkezhetnek, mélyrehatóan befo­lyásolhatják a személyes kapcsolatokat, az iskolai és munkahelyi teljesítményt, az álta­lános testi és szellemi jóllétet. A borderline személyiségzavarral élőknek nemegyszer meg kell küzdeniük stigmatizációval, meg­bélyegezettséggel is, gyakran vádolják őket rossz magaviselettel vagy azzal, hogy öncélúan magukra akarják vonni környeze­tük figyelmét.

 

A BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAR OKAI

 

A pontos okok máig nem tisztázottak, de bizonyosnak látszik, hogy a betegség kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A borderline személyiségzavarral élők gyakran számolnak be arról, hogy az alábbiak közül egy vagy több is megnehe­zítette korábbi életüket:

elhagyás vagy elhanyagolás,

szülő–gyermek kötődés zavarai vagy szülők nélküli gyermekkor,

szexuális, testi vagy lelki bántalmazás,

traumatikus élmények, élethelyzetek (pl. iskolai vagy munkahelyi zaklatás),

boldogtalan családi élet,

borderline személyiségzavarral élő családtaggal való együttélés.

Emellett örökletes faktorok szerepét is feltételezik a borderline személyiségzavar hátterében. Ezt látszanak bizonyítani az ikerkutatások, bár egyelőre nem sikerült olyan specifikus gént azonosítani, mely­nek eltérései közvetlen összefüggésben lennének az állapot kialakulásával. A sta­tisztikák azt mutatják, hogy ötször na­gyobb valószínűséggel alakul ki borderline személyiségzavar azoknál a személyeknél, akiknek elsőfokú rokonai (szülő, gyermek, testvér) körében már előfordult hasonló tünetegyüttes.

Kutatások folynak annak tisztázására is, hogy a borderline személyiségzavarhoz társulnak-e jól megfogható szerkezeti vagy funkcionális agyi eltérések. Feltételezhe­tő, hogy a borderline személyiségzavarral élők agyi működése némiképpen külön­bözik a megszokottól, s legalábbis részben idegrendszeri eltérések is meghúzódhat­nak a tünetek hátterében.

 

A BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAR TÜNETEI

 

A tünetek minden érintettnél más formában és más kombinációban jelentkeznek, éppen ezért minden érintett másfajta nehézségek­kel kénytelen szembenézni a mindennapi életében. Az alábbi tünetek közül egy vagy több is fennállhat, a borderline személyiség­zavar hivatalos diagnózisának kimondásá­hoz legalább öt tünet megléte szükséges (a pszichiátriai betegségek besorolására szolgáló DSM-5 kézikönyv szerint):

Elhagyatástól való félelem, illetve fo­lyamatos erőfeszítések ennek elkerülésére.

Labilis, ugyanakkor nagyon intenzív személyes kapcsolatok, melyekben nagy teret kap az idealizálás és a lebecsülés ál­landó váltakozása.

Gyors és hirtelen hangulatváltozá­sok, pl. földöntúli boldogság és mélysé­ges szomorúság érzése egy napon belül. A depresszív hangulattal járó időszakokhoz ingerlékenység vagy szorongás is társulhat, melynek időtartama néhány óra és néhány nap között igen változó lehet.

Indokolatlan, inadekvát és intenzív düh és harag érzése, illetve képtelenség ennek az érzésnek a kontrollálására (pl. gyakori és látható ok nélküli dühkitörések, késztetés a konfliktushelyzetek tettleges megoldására). A dührohamokat bűntudat és szégyenérzet követheti.

Impulzív viselkedés: az érintett nem tervezi meg az adott cselekvést, illetve nem gondolja át annak lehetséges követ­kezményeit (falásrohamok, átgondolatlan és szükségtelen vásárlásmánia stb.).

Identitászavar (tartósan és jelentősen labilis vagy torzult önértékelés és önkép), mely negatív hatással lehet a hangulatra, az értékekre, a véleményformálásra, a célok kitűzésére, a baráti, rokoni, iskolai és mun­kahelyi kapcsolatokra.

Ismétlődő öngyilkossági gondola­tok, gesztusok, fenyegetés, cselekedetek; önsértő magatartásformák (pl. az érintett vagdossa vagy égeti magát).

Tartósan fennálló ürességérzés vagy unalom érzése.

Előfordulhatnak átmeneti paranoid gondolatok vagy pszichotikus epizódok is, különösen stresszhelyzetben.

 

A BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAR FELISMERÉSE

 

A felsorolt tünetek, tünetkombinációk alapján az orvosban már nagyon korán felmerülhet, hogy borderline személyi­ségzavarral áll szemben. Az első vizit alkal­mával valószínűleg kikérdezi az érintettet a gondolatairól, érzéseiről és cselekede­teiről, ezen belül kitérve alvási és étkezési szokásain túl arra is, hogy az egyes tünetek mennyi ideig állnak fenn. Rákérdez arra is, hogy tapasztalt-e már korábban hasonló jelenségeket, milyen a pillanatnyi élethely­zete, történt-e az életében jelentősebb ese­mény, fordulat mostanában.

A tünetek hátterében felmerülő eset­leges egyéb betegségek kizárása céljából fizikális vizsgálatra, laboratóriumi tesztek­re, illetve az orvos megítélése és döntése alapján egyéb vizsgálatokra is sor kerül­het. A borderline személyiségzavar diag­nózisának felállítása nem mindig könnyű, mert a tünetek sokszor jelentős átfedést mutathatnak más mentális kórképek tünettanával.

 

A BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAR KEZELÉSE

 

A terápia három pillére az életmód megfe­lelő irányú megváltoztatása, a pszichote­rápia és a gyógyszeres kezelés. Ez utóbbin belül – az érintett állapotának függvényé­ben – antidepresszívumok, hangulatsta­bilizálók, esetenként antipszichotikumok adása válhat szükségessé. Az orvos az adott beteg körülményeinek ismeretében dönt ezek módjáról és kombinációjáról. Szükség esetén pár-, család- vagy csoportterápiára is sor kerülhet.

A kezelés fontos eleme, hogy az érintett megfelelő segítséget, támogatást kapjon családjától, barátaitól és tágabb környe­zetétől is. Az érintettnek és környezetének már kezdettől tisztában kell lennie azzal, hogy a borderline személyiségzavar nem egy adott kezelési módszerrel véglegesen meggyógyítható betegség, hanem az érin­tettet tartósan, akár élete végéig elkísérő állapot, melynek tünetei megfelelő terá­piával jól kézben tarthatók, így az érintett teljes értékű életet élhet.

 

AZ ÖNGONDOSKODÁS MÓDSZEREI

 

Életmódja, gondolkodása és cselekedetei megváltoztatásával az érintett is sokat tehet állapota javítására, a tünetmentes állapot tartós megőrzésére. Az ehhez szükséges technikák elsajátításában nagy segítséget jelenthet a pszichoterápia.

Őrizze meg fizikai aktivitását, mo­zogjon, sportoljon rendszeresen, mert ez mentális jólléte fenntartásához is elengedhetetlen.

Igyekezzen minden szempontból egészségesen élni, lehetőleg kerülje a stresszhelyzeteket. Az elkerülhetetlen stresszhelyzetekkel való megbirkózásra alakítson ki hatásos stratégiákat. Válassza ki és alkalmazza azokat a technikákat, me­lyek az ön esetében a leghatásosabbnak bizonyulnak.

Tartson fenn egészséges kapcsolatot családtagjaival, barátaival és ismerőseivel.

Ne féljen segítséget kérni, amikor en­nek szükségét érzi. Gondoljon arra, hogy a segítségkérés nem a gyengeség, hanem inkább a bátorság jele. A segítségkérés so­rán igyekezzen minél pontosabban meg­fogalmazni környezete számára, miben igényli a segítséget, támogatást.

Fogalmazzon meg célokat, melyek el­érése erősíti önértékelését és önbecsülését, illetve erősítheti kapcsolatait a környezeté­ben élőkkel.

 

EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI KEZELÉST. A BETEGEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÁSOLATOKTÓL ELTEKINTVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A KIADÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NYOMÁN ENGEDÉLYEZETT.

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[279844] galéria
Olvasói vélemény: 3,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.