hirdetés
hirdetés
hirdetés

A jelenlegi ajánlások a 65 éves korig javasolják a rendszeres méhnyakrákszűrét, de mivel ez a daganattípus jelentős számban fordul elő ennél idősebbeknél, a szűrővizsgálati előzményt is szükséges lenne a vizsgálat abbahagyásához figyelembe venni.

A 21-es mikroRNS plazmaszintjének csökkenése egyértelműen jelzi az aritmia kialakulását.

Bár a gyermekkori asztma fontos rizikófaktora a szülői stressz mértéke, a szülők helyes stresszkezelése nem csökkenti a gyermek asztmás rohamainak számát.

További cikkek

Pusztán mítosz, hogy elhízottan is lehet egészséges az ember. A kijelentés a téma eddigi legszélesebb körű vizsgálatán alapul, amelyben 3,5 millió brit lakos adatait dolgozták fel.

A 20. század eleje a fizika relativisztikus forradalmának ideje volt, ma, a 21. század elején a biológiai relativitás kialakulásának lehetünk tanúi. Az új biológia elméletalkotói között alapvető szerepet játszik egy élettanász-kardiológus.

Az Európai Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a cariprazine-ra vonatkozóan szkizofrénia indikációban.


A Blood-ban, az American Society of Hematology hivatalos lapjában megjelent első információk.


Egy új, személyre szabott mobiltelefonos alkalmazás előre jelzi a koraszülés veszélyét. Az újítás különösen a nehezen elérhető populációkban élő várandósok számára jelenthet nagy segítséget.

A keresőképtelenség időtartamát nem csak a primer diagnózis határozza meg. A testi tünetekhez társuló pszichikai társbetegségek lassíthatják a gyógyulást.  

A szívfrekvencia nyomonkövetésére kifejlesztett, a kereskedelmi forgalomban lévő applikációk pontossága még azonos technika alkalmazása esetén is igen széles határok között változhat.

A Framingham Heart tanulmány két újabb elemzése kérdőjelezte meg az édes italok biztonságosságát. Főleg a mesterséges édesítőszerrel készült üdítők okozhatnak egészségügyi problémákat.

Az egereknek kis dózisban adott doxiciklin csökkentette az alfa-szinukleinek toxicitását, így lassította a Parkinson-kór progresszióját.

Az alkohol fogyasztási szokásokat nem csak a nemzetiség és a kulturális háttér, hanem a dohányzás és a szocioökonómiai státusz is befolyásolja.


hirdetés

Hogy lehet három, egymástól szak­mailag távol eső közleményt közös keretbe foglalni? A kapcsolódási pont az, hogy mindhárom gyakori neurológiai betegségeket, illetve tüneteket – tremor, szédülés, alvás alatti légzészavarok – tár­gyal. Bár mind a három területen jelentős paradigmaváltás zajlott le az elmúlt évti­zedekben, ennek ellenére a közlemények­ben leírtak jelentős része még mindig nem ment át kellően az orvosi köztudatba, sőt számos téves, elavult nézet uralkodik vonatkozásukban.

A szédülés sürgősségi eseteiben a célzott anamnézissel és egy ágy melletti speciális vizsgálattal biztonsággal különíthetjük el a perifériás és a centrális eredetű szédülést. A centrális szédülésre jellemző a negatív Halmágyi-teszt, az irányváltó nisztagmus és a vertikális szemtengelyeltérés együttes vagy külön-külön előfordulása, még azokban az esetekben is, ahol nincsenek jelen egyéb neurológiai tünetek. A veszélyesebb centrális szédülések gya­núja esetén képalkotó vizsgálatot kell végeznünk, elsősorban MRI-t, az esetleg életet veszélyeztető állapotok megelőzése és kezelése érdekében.

Az alvásfüggő légzészavarok népegészségügyi jelentőségét – különö­sen a kardio- és cerebrovaszkuláris kórképek, a magas vérnyomás, illetve a mentális deficit, személyiségváltozás és napközbeni aluszékonyság szind­róma terén – az utóbbi években mind több tudományos bizonyítékként elfogadott vizsgálat erősítette meg. Mindezek mellett az alvásmediciná­ban ez a legnagyobb prevalenciájú és mortalitású betegségcsoport, az itt végzett diagnosztikus és terápiás munkában nyilvánul meg leginkább az alvásmedicina multidiszciplináris karaktere.

A tremor az egyik leggyakoribb neurológiai tünet, melynek fiziológiás és patológiás megjelenési formái is léteznek. Bár az orvosi köztudatban álta­lában a Parkinson-kórhoz társítják, leggyakrabban gyógyszer által indukált és belgyógyászati kórképekhez kapcsolható remegéssel találkozhatunk. A legtöbb esetben megfelelő fizikális vizsgálattal nagy valószínűséggel azonosítható a háttérben meghúzódó ok. Amennyiben a tremor a beteg életvitelét zavarja, úgy megfelelő gyógyszeres és idegsebészeti (mély agyi stimulációs) kezeléssel a legtöbb esetben jól kontrollálható.

hirdetés
Izomsérülések

A törés többnyire a lábközép- és a lábujjcsontokat érinti. A lábközépcsontok törésének elsődleges terápiája a hátsó sínezés és a terhelés kerülése; később rövid járógipszet vagy rögzítő csizmát helyezünk fel. Az ötödik metatarsus proximális részének kezelése a törés lokalizációjától függ. 

Izomsérülések

A felnőttkori akut vállsérülések első ellátása az USA-ban gyakran a házior­vosra hárul. Az akromioklavikuláris ízület sérülései és a kulcscsont törései főként fiatalabb korban fordulnak elő. A vállízület mozgástartományát beszűkítő glenohumerális ficamok pl. kerékpárbaleset következményei lehetnek. A felkarcsont proximális része gyakran törik időskorban csekély erőbehatás miatt; fontosak ilyenkor a mozgástartomány megőrzését, az izomerő fokozását célzó gyakorlatok. 

Izomsérülések

Az egészségügy egymásra épülő – alap-, szak- és fekvőbeteg- – ellátási szintjeinek kompetenciakörei országon­ként nagyon különbözők.

Kardiológia

Az utóbbi években számos tanulmány jelent meg a több adatbázis össze­vonásával létrehozott SWEDEHEART regiszter adatainak értékelése alap­ján. Legutóbb az akut szívizominfarktust követően ticagrelorral, illetve clopidogrellel kiegészített trombocitagátlás eredményeiről publikáltak tanulmányt a stockholmi Karolinska Intézet munkatársai, a következőkben ezt foglaljuk össze.

Kardiológia

A nagyszabású, multicentrikus vizsgálatban az utóbbi években nagy remé­nyeket keltő trombocitaaggregáció-gátló ticagrelor nem bizonyult szigni­fikánsan jobbnak az agyi iszkémiás eseményt követő súlyos vaszkuláris történések 90 napon belüli megelőzésében, mint az ilyen indikációban általánosan használt acetil-szalicilsav.

Lipidológia

Harminc közül 14 vizsgálatban a szerzők inverz összefüggést találtak a 60 évesnél idősebb vizsgálati alanyok kiindulási magas koleszterinszintje és teljes halálozása között, és két vizsgálatban a legalacsonyabb LDL-K-kvartilisben volt a legnagyobb a kardiovaszkuláris mortalitás. A BMJ Open cikke megkérdőjelezi a koleszterinhipotézist, és a magas koleszterinszint patofiziológiai előnyeit taglalja.

Gasztroenterológia

A hasmenés jelentős közegészségügyi problémát jelent nemcsak a fejlődő, hanem az iparilag fejlett országokban is. A hasmenés szokványos kezelése mellett adjuváns terápiaként alkalmazott probiotikumok megrövidítik a betegség és a kórházi tartózkodás időtartamát, továbbá csökkentik a székürítések számát.

Bőrgyógyászat, onkológia

Korábban metasztatikus melanómában a medián túlélés egy évnél is ke­vesebb volt. A terápiás lehetőségek látványos fejlődésével a hosszú túl­élés is elérhetővé vált. Az immunrendszer befolyásolásával, a citotoxikus T-limfocita antigén-4 (CTLA-4) és programozott sejthalál-1 (PD-1) célpontú terápiával szignifikáns klinikai eredmények érhetők el. Az immunterápiák ismertetése során a szerzők kitérnek a nivolumab monoterápia mellett az immunterápiás kombinációk szerepére is. Az optimális kombinációk és gyógyszer-alkalmazási sorrendek, a rezisztenciához vezető okok felderítése további klinikai vizsgálatokat igényel.

ImmunoTargets and Therapy, 2017. február

Dán országos regisztervizsgálat eredményei szerint a sztatinok korai elha­gyásának kockázatát kedvezőtlenül befolyásolják a sztatinokkal kapcso­latos negatív híradások, a sztatin dózisa, a férfi nem és a városi életmód.

European Heart Journal, 2016

Betegtájékoztató

Úgy éljük mindennapjainkat, hogy tisztában vagyunk a bennünket körül­vevő világgal: térben és időben orientáltak vagyunk. A megfelelő éberségi szint azt jelenti, hogy reagálunk a történésekre, tudjuk, hogy kik vagyunk, hol tartózkodunk, melyik évben járunk, hány óra van. Amikor tudati szin­tünk csökken, térbeli és időbeli orientációnk kisebb-nagyobb mértékű károsodást szenved. A tudatzavar azonnali orvosi segítséget igénylő sür­gősségi állapot.

Betegtájékoztató

A remegés nem betegség, hanem tünet. Számtalan oka lehet, a pánikro­hamtól, gyógyszermegvonástól és mérgezéstől anyagcsere-betegségeken, májelégtelenségen, pajzsmirigy-túlműködésen át az olyan ideggyógyászati betegségekig, mint az esszenciális tremor vagy a Parkinson-kór. Sokszor reális cél a remegés gyógyítása vagy gyógyszeres mérséklése, de Parkinson-kórban a lassú súlyosbodás lehetőségével is számolni kell.

Betegtájékoztató

A nyaki gerinc kopásos betegségei sokféle problémát okozhatnak mechani­kai hatásaik és az idegek irritációja, becsípődése révén. A nyaki ideggyöki bántalom a nyaki gerincvelőből kilépő ideggyökök összenyomatása vagy sérülése miatt jön létre. Az ideggyökök irritációját többnyire csontos fel­rakódás vagy a csigolyák közötti porckorongok előboltosulása idézi elő.

EKG-fiziológia dióhéjban
hirdetés

A tanulmány célja az volt, hogy 1-szer 20 mg bilastin szedatív, kognitív mel­lékhatásának lehetőségét vizsgálja repülési körülmények között. A második generációs antihisztamin bilastin korábban napi 40 mg dózisig nem mutatott szedatív mellékhatást, és nem rontotta a pszichomotoros teljesítményt, el­lentétben az első generációs hidroxizinnel.

Aerospace Medicine Human Perdormance, 2016. július

Hematológiai Mozaik

BEVEZETÉS
A B-sejt-receptorhoz kapcsolt intracelluláris jelátvitel enzime, a Bruton tirozin-kináz (BTK), meghatározó terápiás célponttá vált a krónikus lymphoid leukaemia (CLL) kezelésében. Az irreverzibilis BTK-inhibitor ibrutinib monoterápiában vagy rituximabbal kombinációban alkalmazva hatékonynak bizonyult relabált és magas rizikójú (17p del) CLL-es betegeknél amellett, hogy kedvező mellékhatásprofilja miatt jól tolerálható. 2014. februárban az FDA engedélyezte a használatát relabált/refrakter CLL-es betegeknél, valamint 17p delécióval rendelkező, magas rizikójú betegek elsővonalbeli kezeléseként is.

Köszvény Mozaik

Bevezetés
A köszvényes arthritis kezelése érdekében alapvető fontosságú a húgysavkristályok kimutatása, aminek standard módszere az ízületi folyadékból nyert minta mikroszkópos vizsgálata, mindazonáltal az arthrocentesisnek számos hátránya van (invazivitás, gyenge szenzitivitás), ezért fontos új, hatékonyabb diagnosztikai modalitások azonosítása. Az egyetlen sugárnyalábot alkalmazó CT-vel szemben a két eltérő energiájú sugárnyalábot használó CT (dual-energy CT, DECT) előnye, hogy képes különbséget tenni az ízület környéki lágyszövetekben lerakódott kalcium- és húgysavkristályok között, azonban eddig még nem elemezték a módszer hasznát a bizonyítékokon alapuló radiológia (EBR ) felsőbb szintjein köszvényes betegek esetében. Ezért Finkenstaedt és munkatársai azt a célt tűzték ki, hogy meghatározzák a DECT alkalmazásának diagnosztikai és terápiás következményeit az EBR felsőbb szintjeire jellemző minőségben olyan köszvénygyanús betegeknél, akik esetében sikertelen arthrocentesist hajtottak végre, attól függetlenül, hogy szerepel-e a betegek kórtörténetében köszvény vagy sem.

hirdetés
Ha szeretne tájékoztatást kapni a legfrissebb szakmai híreinkről, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre!

Hírlevél

 

Kedves Olvasóink!

 

Legközelebbi Hírlevelünket

 

2017. május 29-én küldjük ki.

 

Figyelje Hírlevelünket.

 

 

   Korábbi számainkat itt olvashatja.

   

books.medicalonline