hirdetés

Az ENDURE vizsgálat az alogliptin + metformin (vs. alogliptin + glipizid) kezelés hosszú távú hatását és biztonságosságát tesztelte. A vizsgálat igazolta a metformin mellett alkalmazott alogliptin glikémiás hatékonysá­gának tartós voltát, amely napi 25 mg alogliptin mellett jobb volt, mint glipizid mel­lett. 

Igazolt tény, hogy 2-es típusú diabéteszben az ACE-gátlóval vagy ARB-vel megvalósított antihipertenzív kezelés előnyös hatású a veseszövődmény kórlefolyását tekintve. Az ACE-gátlóval és ARB-vel megvalósított kettős RAS-gátlás előnye és kockázata vita tárgya. Néhány tanulmány a kettős RAS-gátlás előnyét nem tudta igazolni, de a mellékhatások kockázatának növekedését detektálták a monoterápiás gyakorlattal szemben. 

A SAVOR vizsgálatot a DPP-4-gátlók közé tartozó új orális antidiabetikum, a saxagliptin kardiovaszkuláris biztonságosságának megítélése érdekében végezték 2-es típusú diabéteszben szenvedő és fokozott kardiovaszkuláris kockázatú betegek körében. A multicentrikus, véletlen besorolásos, placebokontrollos, kettős vak vizsgálat eredményei alapján a saxagliptin alkalmazása nem növelte és nem csökkentette a kardiovaszkuláris iszkémiás események előfordulását, azaz a saxagliptin kardiovaszkuláris iszkémiás betegségek szempontjából biztonságos készítménynek minősül.

A jelenlegi közlemény a 2007-ben és 2008-ban publikált ADVANCE vizsgá­lat anyagcsereágán megfigyelt eredmények post hoc analízisét jelenti. A vizs­gálat az anyagcserehelyzet és az idült szövődmények közti összefüggést volt hivatva tisztázni 2-es típusú diabéteszben.

A cukorbetegségben kialakuló ateroszklerózis jellegzetességeiből adódóan gyakran számíthatunk a coronariák kiterjedt érintettségére. A FREEDOM vizsgálat azt tanulmányozta, hogy revaszkularizációt igénylő többér-betegség esetén a perkután coronaria-intervenció (PCI) vagy a coronaria bypass műtét (CABG) előnyösebb-e a beavatkozást követő néhány év eseményeit tekintve. 

A COSMOS vizsgálatban intravaszkuláris ultrahang (IVUS) technikával elemezték a coronaria-plakkok alakulását rosuvastatin-terápia során. A 76 hétig folytatott rosuvastatin-terápia eredményeképpen – azonos mértékű lipidváltozások mellett – a coronaria-plakkok regressziója számottevően kisebb mértékű volt HbA1c ≥ 6,5% esetén. 

Számos irányelv és a hazai gyakorlat szerint is 2-es típusú diabéteszben a gyógyszeres kezelés metforminnal kezdődik, de előbb-utóbb elkerülhetet­lenné válik ennek kiegészítése. Az EASIE vizsgálat a metformin mellé adott glargin inzulin, illetve sitagliptin hatásossá­gát (HbA1c-értéket csökkentő hatásának mértékét) és biztonságosságát, mellékhatásait és az adagolási formák okozta különbségek hatásait tesztelte. 

A DE-PLAN Európa-szerte rendelkezésre álló intervenciós módszer, mely az alapellátás körülményei között is eredményre vezet. Ez azért fontos körülmény, mert a 2-es típusú diabétesz megelőzése, a veszélyeztetettek szűrése, majd az intenzív intervenció bevezetése az alapellátásban dolgozók részvétele nélkül nem képzelhető el.

A STEP-WISE vizsgálat annak eldöntését célozta, hogy az inzulinterápia intenzifikálása keretében milyen módszerrel lehet legjobban felépíteni a prandiális inzulin adását, melyik módszer kontrollálja jobban az átlagos, illetve a posztprandiális vércukorértékeket 2-es típusú diabéteszben.

A STEP a szervezett (strukturált) keretek között zajló vércukor-önellenőrzés hasznosságát tesztelte inzulinnal nem kezelt, rossz anyagcsere-helyzetű, 2-es típusú diabéteszben szenvedő cukorbetegek körében. A 12 hónapos, kontrollcsoportos vizsgálatban a vércukor-önellenőrzés a glikémiás kontroll javulását eredményezte anélkül, hogy a betegek közérzetét rontotta volna.

A DURATION vizsgálatsorozat e tanulmányában a heti egyszeri exenatid (Bydureon®) hatásosságát és biztonságosságát sitagliptinnel, illetve pioglitazonnal szemben értékelték. A heti egyszeri exenatid mind a glikémiás kontroll, mind a testsúlyra gyakorolt hatás szempontjából mindkét összehasonlító gyógyszernél jobbnak bizonyult.

A DURATION-3 során a heti egyszeri exenatid (Bydureon®) és a glargin inzulinanalóg (Lantus®) közvetlen összehasonlítását végezték el. A heti egyszeri exenatid a vizsgálat 26 hete alatt valamivel jobban csökkentette a HbA1c értékét, mint a glargin. Heti egyszeri exenatid mellett a testsúly progresszíven csökkent, hipoglikémiás események ritkábban fordultak elő.
 

A DURATION-5 vizsgálatban a heti egyszeri exenatid (Bydureon®) jobb glikémiás kontrollt eredményezett, mint a napi kétszeri exenatid (Byetta®). A testsúlycsökkenés a két kezelési ágon azonos volt a tanulmány végén. A hipoglikémia kockázata nem nőtt.

Az életmód-terápia intenzitásának fokozását tesztelő amerikai Look AHEAD vizsgálat igazolta, hogy  az intenzív életmód-terápia nem csak csökkenti a testsúlyt, és növeli a fizikai teljesítőképességet, hanem a   kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát is csökkenti.

hirdetés
hirdetés

books.medicalonline