Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 160
#1
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2021-01-12

Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer Hatósága (FDA) 2020 decemberében az alábbi új vizsgálati szereket fogadta be értékelésre.

#2
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2021-01-04

Az EMA CHMP pozitívan véleményezte a HER2-pozitív irreszekábilis vagy áttétes emlőrák kezelésére szolgáló Enhertu (trasztuzumab deruxtekán) készítményt.

#3
OTSZ Online >> Rovatok >> Aktuális
2020-12-18

A fázis II VISION klinikai vizsgálat eredményeire alapozva az EMA megkezdte a MET exon 14 skipping (METex14) mutációval rendelkező nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) kezelésére szolgáló tepotinib értékelését.

#4
Orvostovábbképző Szemle XXVII. évf. 12. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Cikkreferátum
2020-12-10

Az új biológiai terápiák – így a tumornekrózis faktor-alfa gátlók és a chekpoint-inhibitorok – bevezetésével emelkedik a iatrogén demielinizációk gyakorisága. A iatrogén központi idegrendszeri gyulladások prognózisa azonban kedvező, mivel jól reagálnak az alkalmazott biológiai gyógyszer felfüggesztésére és szteroidra, de nekrózis faktor-alfa gátló kezelés mellett, illetve chekpoint-inhibitorok újraindításakor hosszú távú monitorozás szükséges. 

 

#5
Orvostovábbképző Szemle XXVII. évf. 12. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Szimpózium
2020-12-10

A tüdőrák hazánkban és a világon vezető daganatos halálok. Sokáig csak kemoterápiás kezelési lehetőségünk volt. A 2005-ös év áttörést hozott a nem kissejtes tüdőrák célzott kezelésében az EGFR-TKI-k megjelenésével. 

#6
Orvostovábbképző Szemle XXVII. évf. 12. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Szimpózium
2020-12-10

A tüdődaganatok kezelése a molekuláris patológiai ismeretek bővülésével jelentősen átalakult. Feltárult a genetikai eltérésen alapuló célzott kezelések lehetősége, jelentős túlélési előnyt nyújtva a betegeknek, jó életminőség megtartásával. Ezeket a citotoxikus kemoterápiás kombinációkat megelőzve elsőként kell adni a mutációt hordozó betegeknek. Az immunellenőrzőpont-gátló immunterápiák átírták a terápiás irányelveket, kombinációban és monoterápiában egyaránt, de első vonalas alkalmazásuk csak akkor jön szóba, ha genetikai mutáció nem igazolható. 

#7
Orvostovábbképző Szemle XXVII. évf. 11. szám
OTSZ Online >> Rovatok >> Szimpózium
2020-11-25

A szervezett, rendszeres tüdőgyógyászati szűrővizsgálatok jelentősége még nem nagy, de a friss kutatási eredményektől változás várható. Cikkünk bemutatja a jelenleg alkalmazott pulmonológiai szűrővizsgálatokat, külön figyelmet szentelve a tüdőráknak és a COPD-nek, amely megbetegedések a gazdaságilag fejlett világban a mortalitás és morbiditás fontos tényezői. 

 

#8
Magyar Onkológia 64. évf. 3. szám
OTSZ Online
2020-10-14

A kissejtes tüdőrák (SCLC) agresszív, gyors növekedésű és fokozott áttétképződési hajlammal bíró daganattípus, amely megközelítőleg az összes tüdőrákos eset 14%-áért felel Magyarországon. Kezelésében hatékony célzott gyógyszerek a mai napig nem kerültek bevezetésre, így érdemi terápiás előrelépés az elmúlt három évtizedben nem történt. Ennek oka elsősorban az SCLC, mint klinikopatológiai entitás hete- rogenitásában keresendő, mely befolyásolja a metasztatikus potenciált, a kezelésre adott válaszkészséget és a prog- nózist is. A közelmúlt transzlációs kutatásai ugyanakkor megmutatták, hogy a neuroendokrin differenciáció és négy vele kapcsolatba hozható gén (ASCL1, NEUROD1, YAP1 és POU2F3) expressziós profiljának függvényében az SCLC to- vábbi alcsoportokra bontható, melyek biológiailag jelentősen különböznek egymástól. Ezen alcsoportok biológiájának és klinikopatológiai jellemzőinek alaposabb megismerése lehe- tőséget biztosíthat új, hatékonyabb kezelések kidolgozásához. Magy Onkol 64:243–255, 2020
Kulcsszavak: kissejtes tüdőrák, SCLC, heterogenitás, klinikai relevancia

#9
Magyar Onkológia 64. évf. 3. szám
OTSZ Online
2020-10-14

Az elmúlt 15 évben egyértelművé vált a molekuláris genetikai vizsgálatok létjogosultsága a tüdőrákos betegek ellátásában a rutin klinikai gyakorlatban. A kezdeti monogénes vizsgála- tokat egyre inkább felváltják a többgénes vagy akár több száz gént elemző genomikai vizsgálatok. A jelen közleményben a szerző röviden összefoglalja a nem kissejtes és a kissejtes tüdőrákok genomikai vizsgálatának főbb terápiás célpontjait. Emellett hazai részvétellel zajlott nemzetközi munkák ered- ményein keresztül bemutatásra kerül a genomikai vizsgá- latok két izgalmas területe: a tüdőrák prognózisát megjósló génmintázat-elemzés, valamint a daganat evolúciójának és az onkoterápiák hatásának tanulmányozása. Magy Onkol 64:225–230, 2020
Kulcsszavak: tüdőrák, genomikai vizsgálat, prognosztikai faktorok, prediktív faktorok, molekuláris célzott terápia


#10
Magyar Onkológia 64. évf. 3. szám
OTSZ Online
2020-10-14

A tüdőrák immunterápiája új, hatékony lehetőség, a komp- lex kezelési stratégia részeként. A nem kissejtes tüdőrák nem laphámsejtes csoportjában előrehaladott stádiumban, amennyiben a célzott kezelésre alkalmas driver mutációkat kizárjuk, minden esetben szóba jöhet az immunellenőrző- pont-gátló terápia első vonalban vagy monoterápiaként, vagy platinabázisú kemoterápiával kombinálva, PD-L1-expresszió- tól függően. Laphámsejtes tüdődaganatok esetén is standard kezelésnek számít, ebben az esetben is a PD-L1-expresszió ismerete alapján dönthetünk a mono- vagy kombinációs kezelésről. Amennyiben a betegek első vonalban nem ré- szesültek immunellenőrzőpont-gátló kezelésben, ez lehet másod-, illetőleg többedvonalbeli opció. Célzott kezelésre alkalmas betegek esetén a célzott kezelések kimerülése után négyes kombinációban immun-, angiogenezisgátló és platinabázisú kemoterápia ígér hatékonyságot. Kérdés a PD-1-axis és a CTLA-4-gátló kombináció szerepe és helye kemoterápiával vagy anélkül az első vonalbeli kezelésben. Lokálisan kiterjedt, nem reszekábilis nem kissejtes tüdőrák esetén a radio-kemoterápia utáni PD-L1-gátló konszolidációs terápia a standard PD-L1-pozitív esetben. Számos fázis III- as vizsgálat foglalkozik az immunterápia hatékonyságával neoadjuváns és adjuváns modalitásokban is. A kissejtes tüdőrák előrehaladott stádiumában új kezelési standard a PD- L1-gátló kezelés platina, etopozid kombinációban, azonban még a hatékonyságot jelző biomarkerrel nem rendelkezünk. Magy Onkol 64:217–223, 2020
Kulcsszavak: immunellenőrzőpont-gátló kezelés, nem kissejtes tüdőrák, kissejtes tüdőrák

blog

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.
Számtalanszor előkerült már a krónikus melléküreggyulladás kezelésének kérdése, és mindig az volt a végső konklúzió, hogy krónikus betegség esetén antibiotikumnak csak felülfertőződés esetén, alkalmilag van jelentősége.