hirdetés

Korszerű fogamzásgátlás

Az észszerű családtervezés és a gondtalan nemi élet sokak számára elkép­zelhetetlen fogamzásgátlás nélkül. Amilyen sokfélék a rövidebb vagy hos­szabb távú fogamzásszabályozást megkívánó egyéni, családi és társadalmi okok, élethelyzetek, olyan változatosak a rendelkezésre álló módszerek is.

hirdetés

A fogamzásgátlás különféle módsze­reinek célja a nem kívánt terhesség elkerülése. Tökéletes módszer nincs, mind­egyiknek vannak előnyei és hátrányai. A vá­lasztáshoz az előnyök és hátrányok mér­legelésén túl azt is számításba kell venni, hogy az egyik párnak nem ugyanaz az optimális választás, mint a másiknak, sőt az egyes életszakaszokban, illetve élethely­zetekben is más-más típusú fogamzásgát­lásra lehet szükség.

A jelenleg elfogadott és az alábbiakban felsorolt összes fogamzásgátlási módszer többé-kevésbé hatásos, ám a legjobb mód­szer sem százszázalékosan megbízható. Az egyes módszerek megbízhatóságát száza­lékos értékként szokták megadni, illetve abban a formában is, hogy az adott mód­szer alkalmazása mellett 100 nő közül hány­nál következik be a nem kívánt terhesség 1 év alatt. Az utóbbi mutató az ún. Pearl-in­dex: ha pl. egy adott módszer Pearl-indexe 3, akkor a módszer alkalmazása mellett 100 közül 3 nő esik teherbe egy évet tekintve.

A választás szempontjai

A következő szempontokat érdemes mér­legelni: (1) Milyen hatékonyságúak a szóba jövő módszerek? (2) Melyek a lehetséges kockázatok és mellékhatások? (3) Terve­zünk-e gyermeket a távolabbi jövőben? (4) Fontos-e számunkra a megbízhatóság mellett a könnyű alkalmazhatóság vagy a hormontartalmú készítmények kerülése? (5) Fennáll-e olyan betegség vagy kórálla­pot, amely befolyásolhatja a választást? (6) Szed-e a pár valamelyik tagja rendszeresen olyan gyógyszert, amely hatással lehet va­lamelyik szóba jövő módszer hatékonysá­gára, megbízhatóságára, mellékhatásainak előfordulására?

A következőkben sorra vesszük a fo­gamzásgátlás egyes módszereit, megem­lítve a főbb előnyöket és hátrányokat.

Természetes fogamzásszabályozás

A megszakított közösülés széles körben alkalmazott módszer, különösen a naptármódszerrel kombinálva, azonban megbízhatósága még így sem megfelelő (Pearl-indexe 20−40).

Az Ogino–Knaus-naptármódszer (ciklusszabályozás) azon alapul, hogy a menstruációs ciklus ismeretében kiszá­míthatók a teherbeesés szempontjából legkritikusabb napok. A peteérés (ovulá­ció) általában a menstruáció kezdete előtt 14 nappal következik be. A peteérés ideje előtti és utáni néhány napban kerülni kell a nemi érintkezést. Előnye: nincs mellékhatá­sa vagy egészségi kockázata; megfelelő fel­készítést követően bárki alkalmazhatja; nem kerül pénzbe. Hátránya: más módszereknél kevésbé megbízható; a menstruációs ciklus alapos ismeretét igényli; megbízhatóságát tovább csökkenti, ha a menstruáció bármely okból rendszertelenné válik.

A nyákpróba (Billings-módszer) alap­ja, hogy a hüvelyi nyák a hormonhatástól függően változik. A nyákpróba csak kiegé­szítő módszerként használható.

Nem hormonális fogamzásgátlás

Az óvszer mechanikai akadályt képez a sperma hüvelybe jutása ellen. Eseten­ként spermicid készítményekkel együtt is alkalmazható. Előnye: alkalmazása nem jár hormonhatással; bizonyos védelmet nyújt a nemi betegségek továbbadásával szemben. Hátránya: csak megfelelő használat ese­tén hatásos, e téren pedig sok a bizonytalan­ság (pl. az óvszer késői felhelyezése, ismételt közösülés esetén az óvszer elhagyása).

A nem hormonális méhen belüli esz­köz (spirál) a hüvelybe helyezhető apró fém vagy műanyag eszköz, melyet bevonattal (pl. réz, arany) láthatnak el. A spirál a beágya­zódás megakadályozása révén védi ki a nem kívánt terhességet. Előnye: megbízhatóság; a hormonhatás hiánya; hosszú (5−10 éves) kihordási idő; nincs szükség rendszeres gyógyszerszedésre (kisebb a tévesztés le­hetősége). Hátránya: felhelyezése kényel­metlen lehet (bár erre csak 5−10 évente van szükség); a menstruáció elhúzódóvá, bőségessé és fájdalmassá válhat.

A lokálisan alkalmazható spermicidek – krém, gél, tabletta, kúp stb. formájá­ban a hüvelybe juttatott szerek – elpusz­títják a spermiumokat. Előnyük: nem járnak hormonhatással. Hátrányuk: önmagukban kevéssé megbízhatók, ezért általában más módszerrel (pl. óvszer, naptármódszer) együtt alkalmazzák a spermicideket.

Hormonális fogamzásgátlás

A fogamzásgátló tabletták hatóanya­guk szerint lehetnek csak gesztagént tartal­mazó készítmények vagy kombinált fogam­zásgátlók. Utóbbiak lehetnek egyfázisúak vagy többfázisúak. Az egyfázisú tabletták a hormonok meghatározott, állandó adag­ját tartalmazzák, míg a többfázisú (vagy vál­tozó dózisú) tabletták hatóanyag-tartalmát úgy állítják be, hogy az a lehető legjobban utánozza a természetes menstruáció so­rán bekövetkező hormonváltozásokat. A hagyományos szedési forma 21 napos naponkénti tablettaszedést követően 7 gyógyszermentes napot jelent, de alkal­mazható másfajta (pl. 24 + 4 napos) kezelési séma is, sőt folyamatos gyógyszerszedés is, amikor csak 84 napos vagy annál hosszabb menstruációs ciklus végén jelentkezik meg­vonásos vérzés. Ez utóbbi a kényelmi szem­pontok miatt (sport, munka, utazás stb.) sok nőnél elöl áll a prioritási listán.

Hormonális fogamzásgátló tabletta nagyon sokféle van a piacon. Az ezek kö­zötti választásban, illetve a szedési rend meghatározásában mindig ki kell kérni orvos tanácsát, aki a körülményeknek, az egészségi állapotnak, az egyéni preferen­ciáknak legmegfelelőbb készítményt írja fel. Előnyük: nagy megbízhatóság; alkalma­zásuk mellett a havi vérzés (megvonásos vérzés) általában rövid ideig tart és nem bőséges; a gyógyszerszedés abbahagyása után (gyermekvállalási szándék esetén) a fogamzásgátló hormonhatás gyorsan megszűnik; alkalmazásuk kapcsán kisebb bizonyos daganatos betegségek (méh-és petefészekrák) előfordulása. Hátrányuk: al­kalmazásuk hormonbevitellel jár; rendsze­res és szabályos gyógyszerszedést igényel; szedésük mellett gyakoribbak bizonyos egészségi problémák (pl. trombózishajlam) és nagyobb bizonyos daganatos betegsé­gek (pl. emlőrák) előfordulási esélye.

A hormontartalmú hüvelygyűrű a hü­velybe helyezhető rugalmas gyűrű, mely­ből a fogamzásgátló hatást erősítő hormon szabadul fel. Előnye: e beviteli mód esetén a hatóanyag nem jut el a májba, így kisebb dózisok alkalmazása is elegendő, mint a szájon át szedhető tabletták esetében; nincs szükség rendszeres gyógyszersze­désre. Hátránya: zavarhatja a nemi életet és irritálhatja a hüvely falát.

Az injekciós fogamzásgátló szerek a tablettákhoz hasonlóan kombinált ké­szítmények, illetve csak gesztagént tar­talmazó injekciós készítmények lehetnek. Hazánkban csak az utóbbi forma van forga­lomban, az injekciót 3 havonta kell mélyen az izomba fecskendezni. Előnye: kiváló ha­tékonyság; nem igényel rendszeres tablet­taszedést (kisebb a tévesztés lehetősége). Hátránya: a menstruáció rendszertelenné válhat; testsúlygyarapodás következhet be; az injekció beadását követően a hormon­hatás már nem függeszthető fel; a fogam­zásgátlás abbahagyása után csak viszony­lag hosszú idő (esetenként hónapok) alatt áll vissza a rendszeres menstruáció.

A fogamzásgátló tapaszt három egy­mást követő héten kell felhelyezni, az alkal­mazás helyét hetente változtatva, majd egy tapaszmentes hét következik. A tapaszból folyamatosan, egyenletes koncentrációban szabadulnak fel a fogamzásgátlást biztosí­tó hormonok. Előnye: e beviteli mód esetén a hatóanyag nem jut el a májba, így kisebb dózisok alkalmazása is elegendő, mint a szájon át szedhető tabletták esetében; nincs szükség rendszeres gyógyszersze­désre; a módszer hányás, hasmenés esetén sem veszít hatékonyságából. Hátránya: bőr­irritációt okozhat; bár a tapaszok diszkrét kivitelűek, a használó esetleg kényelmet­lennek érzi, hogy mások is észrevehetik.

A hormontartalmú méhen belüli eszköz (spirál) a hagyományos spirálhoz hasonló eszköz, de ebből a fogamzásgátló hatást erősítő hormonok szabadulnak fel folyamatosan, egyenletes vérszintet bizto­sítva. Az eszközt elegendő 3 évente cserél­ni. Előnye: nem igényel folyamatos tablet­taszedést (kisebb a tévesztés lehetősége), elegendő 3 évente cserélni. Hátránya: hor­monhatással jár; felhelyezése kényelmetlen lehet; előfordulnak mellékhatások.

Fogamzásgátló implantátum hazánk­ban nincs forgalomban.

Sürgősségi fogamzásgátlás

Védekezés nélküli közösülést követően be­vethető módszer, rendszeresen nem alkal­mazható. Megfelelő megoldás lehet akkor is, ha az eredetileg választott fogamzásgátlási módszer kudarcot vall, pl. az óvszer az aktus közben elszakad. Az esemény utáni tabletták hatása a peteérés gátlásán, illetve a peteérést követő beágyazódás megakadályozásán ala­pul. Bár klasszikus formájában az esemény utáni tabletta a közösülés után 72 órán belül hatásos, hatása annál jobb, minél rövidebb idő telik el a védekezés nélküli nemi érintke­zés és a tabletta bevétele között.­

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.