hirdetés

100 éves az inzulin: vajon mikor lesz gyógyítható az 1-es típusú diabetes?

Az inzulin első emberi felhasználásának 100 éves évfordulójára emlékezik ez a cikk. Száz évvel ezelőtt, az akkor kamasz Leonard Thompson volt az első 1-es típusú diabeteses beteg, akit sikeresen kezeltek inzulinnal és ezzel megmentették az akkoriban biztosan halálos ítéletnek számító betegségtől.

hirdetés

Az inzulin felfedezése és első alkalma­zása óta eltelt 100 évben a rekombináns DNS-technológia lehetővé tette az inzulinmolekula módosítását, és számos rövid és hosszú hatású analóg inzulint sikerült előállítani. Mára már az automa­tizált inzulinadagolásnak és a rendszeres vércukorszint-ellenőrzésnek köszönhe­tően a betegek életminősége jelentősen javult, és kevesebb életveszélyes szövőd­ménnyel kell szembenézniük. Ugyanakkor a vitathatatlan fejlődés ellenére a betegség kezelését tekintve még mindig van lehe­tőség a további fejlődésre, a „szent grál” pedig az inzulintermelésre képes, őssejtek­ből származó hasnyálmirigy-szigetsejtek transzplantációja lenne, ideális esetben valamilyen védőburokba zárva, hogy ne legyen szükség immunszuppresszív terá­piára sem. Valójában nem elrugaszkodott elképzelés azt remélni, hogy az 1-es típusú diabetes a következő 100 évben gyógyítha­tó betegség lesz.

Az 1-es típusú diabetes epidemiológiája 1922 óta jelentősen megváltozott. Egy évszázaddal ezelőtt – mivel az Egyesült Államokban a várható átlagos élettartam 54 év körül volt – ez volt az egyetlen diabetes-típus, amellyel az orvosok találkoztak. Eredetileg fiatalkori cukorbetegségnek nevezték el, mert úgy vélték, kizárólag gyermekeket érint.

Az Egyesült Államokban mintegy 1,4 millió 20 éves és ennél idősebb felnőtt és 187 000, 20 évnél fiatalabb gyermek szen­ved a betegségben az amerikai Betegség­ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) 2020-as nemzeti diabetes-statisztikai jelen­tésének adatai szerint, mely közel 30%-os növekedést jelent a 2017-es adatokhoz képest.

Az 1-es típusú diabetes okára vagy kiváltó tényezőjére vonatkozóan többfé­le elmélet született: elsősorban a tehén­tejet és a vírusfertőzéseket okolják, ám a legvalószínűbb, hogy genetikai hajlam és valamilyen expozíció az, ami közreját­szik a betegség kialakulásában. Vannak arra utaló jelek is, hogy a COVID-19 egyes embereknél előidézheti az 1-es típusú diabetest. A közelmúltban a CDC megállapította, hogy a fiatalok körében előforduló SARS-CoV-2-fertőzés a diabetes (bármely típusának) megnövekedett kockázatával jár. Két további, a világ különböző részeiről származó tanulmány pedig nemrégiben az 1-es típusú diabetes előfordulásának növe­kedését állapította meg a gyermekek köré­ben a COVID-19-világjárvány kezdete óta, ám ennek okai továbbra sem világosak. Lét­rehoztak egy globális CoviDiab-regisztert is annak érdekében, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó diabetesben szenvedő bete­gek adatait összegyűjtsék. A kérdés magá­tól értetődő: maga a SARS-CoV-2-fertőzés idézi elő a diabetest vagy az arra hajlamos egyéneknél „csak” kiváltja azt? Sajnos a vá­laszt nem tudjuk.

Az 1-es típusú diabetes kezelésében az elmúlt 15–20 évben – a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően – hatalmas előrelépés történt. A folyamatos glükózmonitorizáló rendszerek (CGM) és az inzulin beadásának automatizált módjai, például az intelligens tollak és inzulinpumpák je­lentősen megkönnyítik az 1-es típusú dia­beteses betegek mindennapjait. A CGM-ek folyamatosan továbbítják az adatokat egy alkalmazásnak – gyakran vezeték nélkül – az inzulinpumpával szinkronban. Sajná­latos módon azonban ezek a lehetőségek globális szinten csak néhány szerencsés be­teg számára elérhetők. Angliában a NICE (National Institute for Health and Care Excellence) jóváhagyásáig, ez év áprilisától minden jogosult 1-es típusú diabeteses beteg számára elérhetővé kell válnia bár­milyen CGM-nek a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) terhére. Az Egyesült Álla­mokban a CGM-ek gyakran megfizethetet­lenek, és a hozzáférés többnyire az adott beteg egészségbiztosításától függ.

Kersten Hall, brit tudós és orvostörténész, nemrég írt könyvet „Insulin, the Crooked Timber” címmel, amelyben fel­tárja az inzulin felfedezésének kevésbé ismert történetét. Hallnál 41 éves korában diagnosztizálták a felnőttkori 1-es típusú diabetest. Ahogy könyvében írja, a leg­első inzulinkezeléstől a tömegeket ellátó terápiáig vezető út akkor kezdődött, ami­kor dr. James Collip biokémikus felfedez­te, hogyan lehet megtisztítani az eleinte használt állati hasnyálmirigy-kivonatokat. A nagyüzemi előállítás azonban óriási ki­hívást jelentett. 1924 ben, az Eli Lilly a sör­főzés során alkalmazott technikát – ahol a pH határozza meg a sör keserűségét – vette alapul az inzulin tisztításához és nagy mennyiségű inzulin előállításához. 1936-ra a Novo Nordisk Pharmaceuticals kifejlesztett egy sor lassabban ható, szarvasmarhából és sertésből származó inzu­lint. Akkoriban körülbelül 0,5 kg tisztított inzulin előállításához 23 500 állat hasnyál­mirigyéből kivont, nagyjából 3600 kg inzu­linra volt szükség, ezért hatékonyabb eljá­rások kellettek. Hatalmas előrelépés volt az 1970-es évek végén, amikor a Genentech a rekombináns DNS-technológia alkalma­zásával szintetikus humán inzulint állított elő az Eli Lilly számára a klinikai vizsgálatok elvégzéséhez.

A humán inzulin leginkább a sertésin­zulin szerkezetére és működésére hasonlít, és csak egyetlen aminosavban különbözik tőle, míg a szarvasmarha-inzulintól három aminosavban. A szintetikus humán inzu­lin nagy előnye még, hogy használatával kiküszöbölték az állati eredetű készítmé­nyek ellen fellépő allergiás reakciókat. Az 1980-as évek elején az Eli Lilly kezdte gyártani a Humulint, az első bioszintetikus (Escherichia coliban előállított) humán inzu­lint. A rekombináns DNS-technológia végül lehetővé tette az inzulin fehérjeszekvenciájában lévő specifikus aminosavak megvál­toztatását, hogy olyan inzulinanalógokat – Escherichia coliban előállított és külön­böző tulajdonságok tekintetében geneti­kailag módosított szintetikus változatokat – állítsanak elő, amelyek gyorsabban vagy lassabban hatnak, mint a normál humán inzulin. A lassú és gyors hatású inzulinok együttes alkalmazásával a betegek sokkal finomabban és pontosabban tudják szabá­lyozni a vércukorszintet.

Ma már inzulinok egész sora áll ren­delkezésre, beleértve az ultragyors hatású, a gyors hatású, a közepesen gyors hatású, a hosszú hatású, az ultrahosszú hatású és még az inhalációs inzulint is, bár ez utóbbi drága, mellékhatásokkal jár, és ritkábban használják. Az orális inzulinformulák je­lenleg még a fejlesztés korai szakaszában vannak, a Generex és az Oralis projekt gyógyszerjelöltjeivel.

Analóg inzulinokat csak három cég (Eli Lilly, Novo Nordisk és Sanofi) gyárt, és általában sokkal drágábbak, mint a nem analóg humán inzulinok. Az Egyesült Álla­mokban például ma az 1-es típusú diabetes megfelelő kezelésének egyik legnagyobb akadálya az inzulin ára, ami korlátozhatja az inzulinhoz való hozzáférést a betegek szá­mára. Mivel a piacot ez a három nagyválla­lat tartja kézben, a RAND kutatása szerint 2021 januárjában az Egyesült Államokban egy egység inzulin átlagos ára 98,17 dol­lár volt, míg az Egyesült Királyságban 7,52 dollár, Kanadában pedig 12,00 dollár. A be­tegek érdekében több amerikai államban törvényileg szabályozzák az inzulin árá­ból az önrész maximum havi 100 dolláros költségét. A szövetségi Build Back Better Framework Act – amely 35 dollárban maxi­malizálná az inzulin árából fizetendő önrész összegét – azonban jelenleg függőben van.

Ezzel párhuzamosan az amerikai Élel­miszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) 2020-ban engedélyezte az első felcse­rélhető biohasonló inzulint, a Semglee-t (Mylan Pharmaceuticals), amely az 1-es típusú diabetes (és az inzulinfüggő 2-es típusú diabetes) kezelésére szolgál gyer­mekek és felnőttek számára. A biohasonlók (lényegében a nagy cégek által előállított inzulinok generikus változatai) várhatóan mintegy 20%-kal olcsóbbak lesznek, mint az eredeti inzulinanalógok. Az inzulin sokak számára azonban továbbra is megfizethe­tetlen számos alacsony és közepes jövedel­mű országban, ahol a betegek többsége maga finanszírozza gyógyszereit. Becslések szerint világszerte mintegy 30 millió ember él, akinek szüksége lenne inzulinra, de nem engedheti meg magának.

Az elkövetkező évekre, ha nem is a kö­vetkező 100 évre előre tekintve két fontos szempontot emelnek ki az ellátással kap­csolatban. Először is, az inzulinpumpával kombinált CGM készülék (más néven zárt hurkú rendszer vagy mesterséges has­nyálmirigy) használata – ahol a CGM ha­tékonyan vezérli az inzulinpumpát, hogy mennyi inzulint kell automatikusan adagol­nia – forradalmasíthatja az ellátást. A közel­múltban számos ilyen zárt hurkú rendszert hagytak jóvá mind az Egyesült Államokban, mind Európában, köztük a Medtronic és az Omnipod rendszereit.

A második érdekes törekvés az inzulint termelő sejtek fejlesztése és transzplantációja. A Vertex Pharmaceuticals eddig egyet­len beteget, Brian Sheltont – aki körülbelül 40 éve 1-es típusú diabeteses, és visszatérő súlyos hypoglykaemiás epizódjai voltak – kezelt sikeresen májba adott, őssejtekből származó differenciált szigetsejtek infúzió­jával. Az eljárás eredményeként a beteg szin­te teljesen meggyógyult, az inzulinadag 34 egységről 3 egységre, a HbA1c értéke pedig 8,6%-ról 7,2%-ra csökkent. A beteg állítása szerint új életet kapott annak ellenére is, hogy immunszuppresszív készítményeket kell szednie, hogy megakadályozzák az ős­sejtekből származó szigetsejtek kilökődését.

Jelenleg is folynak olyan terápiás be­avatkozásokra vonatkozó klinikai kísér­letek, amelyek célja, hogy megelőzzék vagy késleltessék a tünetmentes 1-es tí­pusú diabetes klinikai manifesztációját. A legfejlettebb készítmény a teplizumab (Tzield, Provention Bio), egy CD3-ellenes monoklonális antitest, melyet az FDA ta­valy nyáron elutasított, de azóta újra be­nyújtották az engedélyeztetéshez szük­séges kérelmeket. A vállalat 2022. március végére várja a végső határozatot.

Hall könyvében, elmondása szerint, egyetért a néhai kiváló brit diabetes-spe­cialista, Robert Tattersall megállapításával azzal kapcsolatban, amit az 1-es típusú diabetes kezelésében az egyik legfontosabb előrelépésnek tart: mégpedig a diabetes-szakápolók megjelenését. „Ezek a szakápo­lók a 20. század utolsó két évtizedében töb­bet tettek a diabetes-ellátás színvonalának javításáért, mint bármely más innováció vagy gyógyszer. Mindenekelőtt humanizál­ták az ellátást, és beleszólást biztosítottak a betegnek a mindenható orvosokkal való, egyébként egyenlőtlen kapcsolatba.”

 

Dr. Dobos Nikolette

Orvostovábbképző Szemle

 

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény:

McCall B. Inside insulin (part 2). Approaching a cure for type 1 diabetes? Medscape 2022. február 28. https:// www.medscape.com/viewarticle/ 969298?src=#vp_1

Medscape, 2022. február

 

Dr. Dobos Nikolette Orvostovábbképző Szemle
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.