hirdetés

Szívelégtelenség gondozása beszédelemzéssel: a HearO applikáció

Mivel a szívelégtelenség a leggyakoribb halálozási ok, számos próbál­kozás zajlik olyan noninvazív marker keresésére, ami a dekompenzációt időben jelzi előre. A CardioMEMS invazív módszere mellett immár létezik a telemedicina és a HearO applikáció noninvazív módszere is. Az itt használt biomarker a beszédanalízis. Nagyon-nagyon jól működik az algoritmus. Ezt mutatom be.

hirdetés

A beszédanalízis nem új megoldás, szá­mos kereskedelmi vállalkozás hasz­nálja szolgáltatásaihoz kényelmi és gyors megoldásként: ilyen az Amazon Alexája vagy az Apple Sirije, ugyanakkor a Google és a Netflix is kifejlesztette sajátját. De beszédanalízist használ az okoslakás is, például a fűtési rendszerében. Ennek vis­szásságára javaslom megnézni a következő vicces videót: a fogorvosi kezeléskor kapott érzéstelenítés okozta elkent beszéd milyen nehézséget okoz az okoslakás hangvezérlésében, https://www.youtube.com/ watch?v=nwPtcqcqz00. Az Amazon Halo Tone szolgáltatása okoskarkötőbe épített mikrofonokból épül fel. Ezek felveszik vi­selője hangját, az algoritmus pedig meg­állapítja, hogy az illető éppen boldognak, szomorúnak, izgatottnak vagy fáradtnak tűnik-e. Ezzel a karkötő viselői visszajelzést kaphatnak érzelmi állapotukról, ami segít­het nekik harmonikusabb kapcsolatokat fenntartani embertársaikkal. Az egészség­ügyben a beszédanalízist azonban eddig még alig használták.

A szívelégtelenség a kórházi felvételek egyik vezető oka, alapvetően a dekompen­záció kapcsán. A telemedicina lehetőséget nyújt arra, hogy a krónikus szívelégtelen­ségben szenvedő beteget dekompenzáció esetén időben ki lehessen emelni ottho­nából, ezzel elkerülhetővé téve a kórházi kezelést. Mivel a szívelégtelenség a leg­gyakoribb halálozási ok, számos próbál­kozás zajlik olyan biomarker keresésére, ami időben előre jelzi a dekompenzációt. Évek óta létezik egy invazív módszer, ez a CardioMEMS HF System. Ez az arteria pulmonalis nyomásának mérésére való, az Egyesült Államok élelmiszer-és gyógy­szerfelügyelete (FDA) által jóváhagyott implantált eszköz NYHA III. stádiumú szív­elégtelenségben szenvedők esetén. Az a. pulmonalis nyomását mérve jelzi előre a pulmonalis pangást. A szenzor az éren belüli nyomásértékekről és a szívfrekvenciáról küld folyamatos tájékoztatást a hozzá vezeték nélkül csatlakozó monitorra és egy webfelületre, ahol a kezelőorvos követheti betege állapotát.

Úgy tűnik azonban, hogy formálódik egy noninvazív biomarker is, ez a telemedicina során alkalmazott beszédanalízis. Egy retrospektív vizsgálatban 10 583, tele­fonon történt és rögzített beteg–nővér be­szélgetésből elemezték utólag a betegek beszédét. A rögzített telefonbeszélgetések egy krónikus betegekkel foglalkozó orvosi központ telemedicinás gondozásából szár­maztak.1 A betegek közül 2267-en krónikus szívelégtelenségben, míg 8316-an más kró­nikus betegségben szenvedtek. A számos matematikai modellből, gépi tanulásból és informatikai megoldásokból felépített beszédanalízis felismerte azon jellemzőket (biomarkereket) a betegek beszédéből, melyek jelenléte 48%-kal növelte a későbbi szívelégtelenségből bekövetkező halálo­zási rizikót (95%-os megbízhatósági tarto­mány (MT): 1,39–1,58, p<0,001). Vagyis meg lehetett jósolni, ki lehet-e a beszédanalí­zissel azon, krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegeket emelni, akik magas rizikójúak a dekompenzáció szempontjából.

Egy másik vizsgálatban tervezett koronarográfiára készülő betegek beszédelem­zése történt meg még a beavatkozás előtt (a betegek saját okostelefonjukra mondtak fel szöveget) (1. ábra). A szerzők találtak olyan szignálokat a beszédelemzés során, ami összefüggött a koronarográfiával iga­zolt coronaria-betegség jelenlétével.2

A már validálásra képes HearO alkal­mazást használva végeztek egy egykarú, nyílt megfigyeléses vizsgálatot, amelyben beszédelemzést végeztek akutan dekom­penzálódott szívelégtelenség kórházi keze­lése előtt (a dekompenzált állapotban) és a kezelés után (kompenzált állapotban).3 A 40 résztvevővel lefolytatott vizsgálat­ban a betegek 5 mondatot ismételtek el (olvastak fel) 3-4 alkalommal. A hazaenge­déskor végzett beszédanalízis 94%-ban tért el a dekompenzált állapotban végzetthez képest.

A HearO-t frappánsan tesztelték kró­nikus NYHA II–IV. stádiumú szívelégtelen­ségben szenvedő és hetente 2-3 alkalom­mal hemodializált betegeken is: a dialízis előtt és után, a dialízisek között több alka­lommal.4 A dialízis előtti és utáni állapot jól modellezi a hidratáltságot. A szöveg felmondásának módszere a beszédanalí­zishez az előzővel teljesen ugyanaz volt. És itt is működött a beszédelemzés algo­ritmusával észlelt eltérés dialízis előtt és utáni elemzésben. Működik pulmonalis hypertonia esetén is,5 amikor a HearO algoritmusát katéterezés során nyert hemodinamikai adatokkal vetették össze 38 beteg esetén.

A fentiek direkt összefüggést nyilván nem igazolnak, de alapkísérletek bizo­nyították a patomehanizmust, és számos élettanilag feltételezhető mechanizmus létezik. Ilyen a nervus vagus szerepe, mert a X. agyideg részt vesz a hangképzésben (számos más agyideggel együtt), de a szív autonóm beidegzésében és a szívritmus kontrolljában is alapvető. A hidratáltság a hangszalagok rezgésében és a hangkép­ző szervek működésében is meghatározó. A folyadéktúltöltöttség a fonációt azért befolyásolja, mert vizenyősek lehetnek a hangképző szervek is. Ez kihat például a hangok frekvenciájára is és a tüdőkben keltett rezgésekre (bronchophonia), me­lyek mind manifesztálódnak a hangkép­zésben a beszéd során.

A HearO mobiltelefonon futó alkalma­zás és rendszer (https://www.cordio-med. com) az app áruházakból nem letölthető, azonban a weboldalon elérhetőség szere­pel, ami véleményem szerint azt jelzi, hogy az ellátóhely maga jelentkezhet be (mint a szívelégtelenségben szenvedő gondo­zottjai esetén a telemedicinát használni kívánó központ), és rajta keresztül lehet letölteni az általuk gondozott betegek számára a HearO alkalmazást. A HearO nem orvosi eszköz (medical device), vagy­is nem az alkalmazás mond utasítást, terápiát, diagnózist a betegnek, hanem a telemedicina részeként alkalmazan­dó. Vagyis a rendszer végén szakember értékeli a látott adatokat és használja fel a telemedicinás vizit kapcsán ezt is a beteg állapotának megítélésére, majd dönti el azt, hogy valóban dekompenzálódik-e a beteg (2. ábra). A HearO tehát egy rizikó­szignál (noninvazív biomarker) a krónikus szívelégtelenség miatt gondozott beteg telemedicinás kontrollja során. Tehát ezért nem letölthető bárki számára, hanem az az orvosszakmai modell, hogy az intézmény regisztrál a rendszerért. Ezért érdemes sze­rintem intézményként felvenni a kapcso­latot a fejlesztő Cordio-Meddel. Az egyik vizsgálatban iPhone 6 Plus telefonon futott az app, az nem derül ki, hogy android ver­zió létezik-e.

Az algoritmusok fejlődésével arra is le­hetőség nyílik, hogy egyre nagyobb adat­halmazokat felhasználva egyre pontosabb hang alapú biomarkereket társítsanak az egyes betegségekhez. Például a poszttraumás stressz szindrómában (PTSD) fejlesztettek egy gépi tanulással fejlődő programot a PTSD diagnosztizálására. Egy másik kutatásban egy hasonló analitikával működő algoritmus gyerekeknél támasz­totta alá a depressziót és szorongásos tü­neteket az elemzett hangminták alapján.

A Gartner technológiai elemző cég elő­rejelzése szerint 2022-re a mobileszközök 10%-ában már lesz beépített érzelemfel­ismerő mesterséges intelligencia, míg ez az arány 2018-ban még csak 1%-ot tett ki. Ha a HearO még több validálást igényel, és ha erre is keresnek centrumokat, akkor is érdemesnek tartom felvenni a kapcso­latot velük a megadott elérhetőségeken. Azt gondolom, nagyon ígéretes megoldást kínálnak a szívelégtelenségben szenvedő betegek gondozására.

 

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A szerző munkahelye:

Dr. Speer Gábor: PhD, endokrinológus szakorvos. Bia­torbágy Egészségügyi Központ / Egészségház – endokrinológiai ambulancia, Interlab Praxis Közösség és Plus Medical Orvosi Központ – endokrinológiai rendelések

 

Irodalom:

1. Maor E, et al. Vocal biomarker is associated with hos­pitalization and mality among heart failure patients. J Am Heart Assoc. 2020;9:e013359

2. Maor E, et al. Voice signal characteristics are indepen­dently associated with coronary artery disease. Mayo Clin Proc 2018;93:840–847

3. Offer A, et al. Remote speech analysis in the evaluation of hospitalized patients with acute decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol HF 2021. December 8.

4. Amir O, et al. Feasibility of remote speech analysis in evaluation of dynamic fluid overload in heart failure pa­tients undergoing haemodialysis treatment. ESC Heart Fail 2021;8:2467–2472

5. Sara JDS, et al. Non-invasive vocal biomarker is as­sociated with pulmonary hypertension. PLoS One 2020;15:e0231441

Dr. Speer Gábor, PhD, endokrinológus, Biatorbágyi Egészségügyi Központ/Egészségház, endokrinológiai ambulancia és Interlab Praxis Közösség, Plus Medical Orvosi Központ, endokrinológiai rendelések
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[282409] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.