hirdetés

Hallásvizsgálat

Minden negyedik, 50 évesnél fiatalabb és minden második, 80 évesnél idősebb ember csökkent hallású. A hallásvizsgálat segíti a halláscsökkenés okának felderítését és a legmegfelelőbb hallásjavító kezelés vagy eszköz kivá­lasztását. A gyengén halló csecsemők és gyermekek hallásának mielőbbi kor­rekciója alapvető orvosi és gondozói feladat, de az időskori nagyothallásba sem kell beletörődni: van segítség ellene.

hirdetés

Aki úgy érzi, romlott a hallása, elő­ször is gondolja át és ellenőrizze, hogy mindkét fülére rosszabbul hall-e, és hogy mindenfajta hangot, vagy csak bizonyos magasságú hangokat hall rosszabbul, majd mondja el a panaszait fül-orr-gégésznek. A szakorvos hallásszűrést végez vagy részletes hal­lásvizsgálatot ír elő. Azoknak is aján­latos hallásvizsgálatot végeztetniük, akik a munkahelyükön tartósan erős zajnak voltak kitéve, vagy rendszere­sen hallgattak hangos zenét.

Csecsemők, gyermekek halláscsökkenésének felismerése
A veleszületett vagy később kialakuló halláscsökkenés felderítésére a kis­gyermekek hallását újszülöttkortól kezdve bizonyos időközönként ellen­őrizni kell. Mivel az újszülöttkori és a későbbi, életkorhoz kötött hallásszű­rések hazánkban még nem váltak álta­lánossá, a szülők és gyermekgondozók fontos feladata, hogy ha halláscsökke­nésre utaló gyanújeleket vagy a beszédfejlődésben bármilyen zavart ész­lelnek, késlekedés nélkül vizsgáltassák meg a gyermek hallását, mivel a korai életszakaszban az ép hallás alapvető feltétele a beszédfejlődésnek, a szociá­lis és szellemi fejlődésnek. A hatéves­nél fiatalabb gyermekek halláscsök­kenésének megállapítása, számszerű jellemzése speciális eszközöket, mód­szereket és gyermekaudiológiai gya­korlatot igénylő feladat.

Késlekedés nélkül vizsgáltassuk meg a hangokra nem megfelelően reagáló csecsemő hallását!

Késlekedés nélkül vizsgáltassuk meg a hangokra nem megfelelően reagáló csecsemő hallását!

Hangerő és zajártalom
A hangerőt decibelben (dB) mérik. A suttogás hangereje 20 dB körül van, a nagyon hangos zenéé meghalad­hatja a 100 dB-t, sugárhajtású repü­lőgép közelében akár 140 dB is lehet a hangerő. Hosszabb idő után min­den zajhatás visszafordíthatatlan hal­láscsökkenéshez vezet, mert az erős hangok hatására jóvátehetetlenül ká­rosodnak a belső fül ún. szőrsejtjei. A zajártalom következtében a zajnak megfelelő hangmagasság-tartomány­ban alakul ki halláscsökkenés. Véde­kezzünk jól záró füldugóval, fülvé­dővel a munkahelyi és a közlekedési zajok ellen!

Előzetes fülészeti vizsgálat
A hallásvizsgálat elvégzése előtt ki kell zárni vagy meg kell szüntetni a hallás­problémák hétköznapi okait. A halló­járatban felgyülemlő, összetömörült fülzsír pl. vezetéses halláscsökkenést okozhat, ami rendszerint megszűnik a fülzsír eltávolításakor. A hallójárat vagy a középfül gyulladása is vezetéses halláscsökkenéssel jár. Az orvos fültü­körrel ellenőrzi, hogy látható-e és ép-e a dobhártya. Hangvillás vizsgálat­tal vagy szűrővizsgálatokra alkalmas egyszerű audiométerrel tájékozódhat a halláscsökkenés jellegéről és mérté­kéről, de annak pontos számszerű jel­lemzéséhez részletesebb, összetettebb vizsgálatra van szükség.

Audiogramok: (a) ép hallás; (b) vezetéses halláscsökkenés; (c) idegi (percepciós) halláscsökkenés

Audiogramok: (a) ép hallás; (b) vezetéses halláscsökkenés; (c) idegi (percepciós) halláscsökkenés 0 légvezetéses hallásküszöb (nem maszkolt, jobb fül), csontvesztéses hallásküszöb < (nem maszkolt, jobb fül)
Forrás:. http://phys.bio.u-szeged.hu/DT/elettan/ch10.html

Hogyan történik a hallásvizsgálat?
A részletes hallásvizsgálatot a hal­láscentrumokban ún. audiométerrel végzik, gondosan hangszigetelt vizs­gálókabinban. A műszerrel különféle erősségű és hangmagasságú, tiszta, felhangmentes hangokat lehet előállítani. A vizsgálat során különböző hangma­gasságú és erősségű hangokat hallunk, előbb a jobb, majd a bal fülünkön. A hang meghallását kézfeltartással vagy gombnyomással jelezzük. A vizs­gálat előtt legalább 14 órán át kerülni kell a zajokat.

A vizsgálatot 1000 Hz-es frekven­ciájú hanggal szokás kezdeni, majd fél vagy egész oktávonként haladnak a magasabb hangok felé (4000 vagy 8000 Hz-ig), illetve a mélyebb hangok felé (500, 250 vagy 125 Hz-ig). A hal­lásküszöb az a decibelben megadott hangerősség, amit az adott hangma­gasságnál az esetek felében meghal­lunk. Ennek meghatározásához a még jól hallható hang erősségét 10 dB-enként csökkentik. Amikor a válasz már elmarad, a hangerőt kisebb lé­pésekben növelik, majd megismétlik a méréssorozatot.

A hangérzetet keltő ingerforrás a vizsgált fülre helyezett fülhallga­tó (légvezetéses hallásvizsgálat) vagy a fül mögé, a koponya csecsnyúlvá­nyára helyezett rezgéskeltő eszköz (csontvezetéses hallásvizsgálat). Ha jelentős különbség van a két fül érzé­kenysége között, akkor a nem vizs­gált fület az áthallás elkerülése végett mindenképpen takarni („maszkolni”) kell.

A részletes hallásvizsgálatot hangszigetelt kabinban végzik, kb. 1 órát kell szánni rá

A részletes hallásvizsgálatot hangszigetelt kabinban végzik, kb. 1 órát kell szánni rá

Hogyan értékelik a hallásvizsgálat eredményét?

A hallásvizsgálat eredménye az ún. audiogram, amelyről azt lehet leol­vasni, hogy milyen mértékű a külön­féle hangmagasságoknál talált jobb és bal oldali halláscsökkenés. A veze­téses és az idegi eredetű halláscsök­kenés elkülönítéséhez a légvezeté­ses mellett a csontvezetéses hallást is vizsgálni kell.

Ha az audiogram azt mutatja, hogy a halláscsökkenés a hétköznapi élet­ben legfontosabb hangmagasság-tar­tományban 30 dB vagy annál na­gyobb, akkor érdemes megfontolni a hallókészülék viselését.

A hallásvizsgálattal megállapított halláscsökkenés mértékén és típu­sán kívül a kórelőzményt, a fül álla­potát és jellegzetességeit, a páciens életmódját és hallási környezetét is figyelembe kell venni a hallókészülék kiválasztásakor.

Vannak olyan esetek, amikor a hal­lás korrekciójára nem a hallókészü­lék, hanem a hallásjavító műtét (pl. kochleáris implantáció) a legcélra­vezetőbb megoldás. Ha nagy a kü­lönbség a jobb és a bal oldalon mért hallásküszöbök között, az központi idegrendszeri károsodást, pl. halló­ideg-elváltozást jelezhet, ezért ilyen esetben képalkotó vizsgálatot végez­nek az ok felderítésére.

Milyen készülékekkel javítható a hallás?
Ha a halláscsökkenés jelentős mértékű, és magától nem gyógyuló, kezeléssel nem kiküszöbölhető elváltozásból fa­kad, különféle hallókészülékekkel lehet javítani a hallást, mérsékelni a minden­napi kommunikációs nehézségeket.

A hallókészülékek kisméretű, elem­mel működő hangerősítő eszközök. A hangrezgéseket a készülék mikro­fonja elektromos jelekké alakítja át, ezeket a készülék elektromosan föl­erősíti, majd egy apró hangszóróhoz juttatja. A két fő típus a hallójárat­ba és a fül mögé helyezhető hallóké­szülék. Technikai fejlettségük szerint analóg, digitálisan programozható analóg és digitális hallókészülékeket különböztetnek meg. A különböző tí­pusok között nagyok az árkülönbsé­gek, egy részüket egészségbiztosítási támogatással szerezhetik be a rászo­rulók. A hallókészülék-szaküzlet­ben a típus kiválasztása után mintát vesznek a fülről, s a hallókészüléket, illetve annak illesztékét személyre szólóan gyártatják le.

 

hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.