hirdetés

Bőrsejtekből származó májsejtek sikeres transzplantációja

Bőrsejtekből sikerrel állíthatók elő érett májsejtek, amik egér májába ültetve szaporodásnak indulnak, és tartósan működőképesek. A Nature folyóiratban bemutatott új eljárás idővel a májtranszplantáció alternatívája lehet.

hirdetés

Úgy tűnik, sikerült megoldást találni arra a problémára, amely eddig akadályozta a transzplantációra alkalmas, tökéletesen működő és in vivo tartósan proliferációra képes májsejtek laboratóriumi előállítását. A bőrsejtekből kiinduló kutatások eddigi irányát némiképp módosítva amerikai kutatók úgy döntöttek, hogy az újraprogramozás során nem viszik vissza a sejteket a pluripotens állapotig, hanem megállnak egy köztes, multipotens stádiumnál. Az így létrehozott endodermaszerű sejtekből elméletileg számos szerv sejtjei kialakulhatnak.

Mind a visszaprogramozást, mind a májsejtté alakulás irányába történő elmozdulást úgy érték el, hogy a humán fibroblasztok sejtmagjába retrovírusok segítségével meghatározott géneket juttattak be, majd a génexpresszióhoz szükséges hírvivő molekulákat és növekedési faktorokat adtak a sejteket tartalmazó közeghez. Ezek a hírvivő molekulák a szervezetbeli transzkripciós faktorokhoz hasonlóan működnek in vitro körülmények között.

Az eredményes visszaprogramozás bizonyítékául a fibroblaszt-sejtekből létrejött indukált multipotens progenitor sejtek (iMPC, induced multipotent progenitor cell) már 14 nap után expresszálni kezdték az endodermasejtekre specifikus géneket. Megfelelő kémiai vegyületekkel és növekedési faktorokkal sikerült a sejtek kellően gyors ütemű szaporodását biztosítani, így a kutatók egyetlen sejtkolóniából több mint 106 számú sejtet állítottak elő. E lépés azért nagy jelentőségű, mert a humán sejtterápiás felhasználás elengedhetetlen feltétele a transzplantációhoz minimálisan szükséges számú sejt in vitro kitenyésztése.

A sejtgazdag endodermasejt-kolóniák kialakulása után – mintegy 1–4 hónap elteltével – újabb gének bejuttatásával megkezdődhetett a májsejtté alakítás. Ebben a stádiumban fontos szempont volt, hogy a hepatocitákká való differenciálódást a proliferációs képesség beszűkülése nélkül érjék el. A differenciálódás folyamatát génexpressziós vizsgálatokkal követték nyomon, és mérték azon biomarkerek (pl. albumin, alfa-1-antitripszin) koncentrációját, amelyek a különböző érési stádiumokban specifikusan termelődnek a májsejtekben.

A Petri-csészében lévő sejtek alig 3 hét elteltével felvették a májsejtekre jellemző alakot, és a hepatocitákra jellemző működést mutatták, noha ekkor még nem voltak érett májsejtnek tekinthetők. A kutatók azonban alkalmasnak találták e korai stádiumú iMPC-Hep sejteket arra, hogy a májkárosodás egy speciális egérmodelljébe ültetve kiderítsék, képesek-e a sejtek in vivo túlélni, szaporodni és a kiesett májfunkciót pótolni. E célra az I-es típusú humán tirozinémia immundeficiens egérmodelljét választották, ez a betegség ugyanis olyan májkárosodással társul, amely alkalmas „talaj” a megfelelő differenciáltsági fokú májsejtek szaporodásához, de a még éretlen hepatocita-progenitor sejtek túlélését nem biztosítja. Ha tehát a beültetett iMPC-Hep májsejtek szaporodásnak indulnak és az érett májsejtekre jellemző működést mutatnak ebben az egérmodellben, az az in vitro előállított sejtek megfelelő proliferációs és érési készségét igazolja.

A kontrollként szolgáló állatok esetében a májsejt-transzplantációhoz humán, primer, felnőtt fenotípusú hepatocitákat (aHep, human primary adult hepatocytes) használtak. Az aHep sejtekről ismert, hogy in vivo nem képesek nagyfokú proliferációra – lényegében ez szab gátat a kiterjedt szövetregenerációs célú alkalmazásuknak. Ugyanez igaz a jelenleg érvényes protokollok szerint in vitro előállított májsejtekre is, függetlenül attól, hogy humán embronális őssejtekből (ESC) vagy bőrsejtekből – pluripotens őssejtekké történő visszaprogramozással (iPSC) – hozzák létre őket. Az ilyen iPSC/ESC-Hep sejtek esetében sem az érett májsejtekre jellemző tökéletes működést, sem az in vivo proliferációt nem sikerül biztosítani.

Az iMPC-Hep sejtekkel transzplantált állatokban két hónappal a sejtbeültetés után megindult a humán szérum-albumin (HSA) termelődése. A HSA-szint ettől kezdve folyamatosan emelkedett, és 6 hónap elteltével már közel ezerszerese volt a két hónap után mért mennyiségnek (140 ng/ml-ről 104 mg/ml-re nőtt). Ez ugyan elmaradt az aHep sejtekkel transzplantált kontroll egerek szérumában mérhető HSA-szinttől, de nagyságrendekkel meghaladja az iPSC/ESC-Hep sejtek korábbi transzplantációs kísérletei során mért albumintermelést (≤ 2 mg/ml). Az albuminszintézis ilyen mértékű növekedése minden kétséget kizáróan azt jelezte, hogy a beültetett májsejtek szaporodásnak indultak. Ezen túlmenően a transzplantált iMPC-Hep sejtek expresszálni kezdték az érett májsejtek CYP450 enzimrendszerére specifikus géneket, ami egyértelműen jelezte, hogy a beültetett sejtek elérték a teljes érettség stádiumát.

A 9 hónapos követés alatt az iMPC-Hep sejtek proliferációs képessége jóval felülmúlta az aHep sejtekét, ami pedig elengedhetetlen feltétele a májszövet transzplantált sejtek általi repopulációjának. Az iMPC-Hep sejtek szaporodásának üteme a követési idő végére sem csökkent, ami azt jelzi, hogy az indukált multipotens progenitor sejtekből létrejött hepatociták in vivo alkalmasak lehetnek a károsodott májszövet regenerációjára.

Természetesen a klinikai gyakorlati alkalmazáshoz még igen hosszú út vezet, de a kutatók szerint ez az ígéretes kísérletsorozat reményt ad arra, hogy a – talán nem túl távoli – jövőben a részleges májkárosodásban szenvedők vagy a donorszervre hiába váró betegek az autológ sejttranszplantáció lehetőségét kihasználva eredményes kezelésben részesülhessenek.

Az új kutatási irányvonal más szempontból is nagy jelentőségű: azáltal, hogy a kiindulásként szolgáló bőrsejteket nem a pluripotens stádiumig „programozzák vissza”, csökken az újonnan létrehozott sejtek daganatos elfajulásának kockázata. A fenti kísérletsorozatban a kutatók ezt citogenetikai vizsgálatokkal is megerősítették – a pluripotens sejtekre jellemző génexpressziót a sejtátalakítási folyamat egyetlen szakaszában sem mutattak ki. Sőt, megállapították, hogy a humán fibroblasztok multipotens progenitor sejtté visszaalakult formájából létrejött endodermális progenitor sejtek csak egy meghatározott irányba képesek tovább fejlődni, így máj- vagy hasnyálmirigysejtté igen, de például tüdő vagy bélsejtté nem tudnak átalakulni.

Dr. B. D.
a szerző cikkei

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.