hirdetés

Dr. Simonfalvi Ildikó cikkei

  #1
2020-07-16 09:10:00

A közlemény a colitis ulcerosa terápiájában alkalmazott öt biológiai szer hosszú távú biztonságosságára vonatkozó eredményeket foglalja össze.

Expert Opinion on Drug Safety, 2020. május

  #2
2020-06-19 11:28:00

A vizsgálat elsőként igazolta prospektív módon, hogy a naponta egyszeri inhalációs FF/UMEC/VI kombináció mérsékli a halálozás kockázatát olyan, tüneteket mutató COPD-betegek esetében, akiknél fennáll a jövőbeni exacerbációk kockázata.

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2020. március

  #3
2020-05-07 11:57:00

A nem megfelelő sebgyógyulás negatívan befolyásolja a betegek életminő­ségét és növeli a kötözési költségeket. A nehezen gyógyuló sebek kiegészítő terápiájában alkalmazott hemoglobin spray elősegítette a sebgyógyulást, rövidítette a gyógyulási időt, csökkentette a sebkötözés költségeit, miköz­ben szokványos kezelés mellett 4 héten belül nem csökkent számottevően a sebek mérete.

 Journal of Wound Care, 2019. december

 

  #4
2020-03-02 10:30:00

A dohányzás szorosan összefügg az zsírmájhoz társuló máj-fibrosissal, melynek független rizikófaktora az idősebb kor, a magasabb AST-szint és a dohányzás. Dohányos NAFLD-betegeknél független kockázati tényezői a fibrosis kialakulásának a magas AST-szint, a dohányzási index és a cu­korbetegség. NAFLD-betegeknél korai szűrés és beavatkozás szükséges, ha máj-fibrosisra hajlamosító kockázati tényezők fennállása igazolható.

  #5
2020-02-04 12:48:00

A szívelégtelenség és a 2-es típusú diabetes mellitus (T2DM) egyaránt a mo­dern kor epidémiájának tekinthető, mindkettő nagyon sok beteget érint. A két kórkép együttes fennállása erőteljesen növeli a kedvezőtlen kardio­vaszkuláris kimenetelek kockázatát, ami aláhúzza a két kórállapot közötti összefüggések alapos megismerésének a fontosságát.

Diabetes Care, 2018. április

  #6
2020-01-13 10:21:00

A mostani megfigyelésekre alapozva nem könnyű egyértelmű ajánlásokat megfogalmazni arra nézve, hogy az alkoholbevitel csökkentése milyen szerepet kaphat a metabolikus szindróma (MetS) profilaxisában, ugyanis az alkoholfogyasztás eltérő módon befolyásolja a MetS egyes komponenseit.

  #7
2020-01-06 13:05:00

Infektív endocarditisben a diabetes fennállása a vegetációk és anatómiai komplikációk nagyobb prevalenciájával, illetve nagyobb kórházi és hosszabb távú halálozási aránnyal társul. Ez óvatosságra int e nagy kockázatú csoport klinikai gondozása és követése során.

 Plos ONE, 2019. november

  #8
2019-10-15 09:10:00

A véletlen besorolásos, placebokontrollos vizsgálatban a stabil atherosclerosisban szenvedő betegeknek adott kis dózisú methotrexat nem csök­kentette az interleukin-1β és az interleukin-6, illetve a C-reaktív protein szintjét, és alkalmazása mellett – placebóval összevetve – nem csökkent a kardiovaszkuláris események előfordulása sem.

New England Journal of Medicine, 2018. november

  #9
2019-09-20 15:19:00

Mivel az életkor és a cerebrovaszkuláris thrombosissal (CVT) összefüggő szö­vődmények közötti korrekciót követően az endovaszkuláris thrombolysis (ET) magasabb mortalitással társult, a szerzők óvatosságra intenek az ET CVT eseteiben történő alkalmazását illetően.

 Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 2019. április

  #10
2019-09-20 14:50:00

A kielégítő posztoperatív fájdalomcsillapításhoz az esetek jelentős részé­ben szinergista hatásokkal rendelkező szerek kombinációjára van szük­ség. A tramadol/dexketoprofen összehasonlítása a tramadol/paracetamol kombinációval és placebóval azt mutatta, hogy a multimodális tramadol/ dexketoprofen terápia gyors hatáskezdetet és tartós hatást biztosít. A ha­tások maximális kiaknázása a mellékhatások minimalizálása mellett való­sítható meg.

BMJ Open, 2019. augusztus

  #11
2019-08-15 17:19:00

A stroke és a szisztémás embolisatio (SE) prevenciója a pitvarfibrilláció kezelésének fontos része. Az alvadásgátlás hagyományos módja K-vitamin-antagonista, legtöbbször warfarin adása. Az utóbbi időben a nem K-vitamin-antagonista típusú orális antikoaguláns (NOAC) szerek fokozatosan átvették a hagyományos antikoagulánsok helyét, kiküszöbölve azok számos hátrá­nyát. A széles körű adatgyűjtésen alapuló ARISTOPHANES vizsgálat szerint apixaban, dabigatran és rivaroxaban szedése mellett ritkábban fordul elő stroke/SE, mint warfarin szedése mellett, a biztonságosságra vonatkozó adatok azonban nem egységesek.

  #12
2019-07-08 11:54:00

Az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklap szerint az apixaban hatékonyságát igazoló vizsgálat nyomán gyökeresen változott meg a pitvarfibrilláló betegek stroke-pevenciója.

  #13
2019-07-01 22:35:00

Számos kohorszvizsgálatban elemezték az összefüggéseket a cukorbeteg­ség és a pitvarfibrilláció között, ezek azonban nem hoztak egybehangzó eredményeket. A szerzők a cukorbetegség, a praediabetes, a glükózszint és a pitvarfibrilláció összefüggéseit elemző vizsgálatokat gyűjtötték ki szisztematikus áttekintés és metaanalízis céljából. Az adatok azt jelzik, hogy a diabetes és a praediabetes egyaránt fokozza a pitvarfibrilláció elő­fordulásának relatív kockázatát.

Journal of Diabetes and its Complications, 2018. február

  #14
2019-05-20 14:37:00

A nyaki verőér időskori gyakori szűkülete növeli az ischaemiás agykárosodás kockázatát és a következményes lacunaris és corticalis infarktusok kialakulását, illetve a fehérállományi jelgazdag gócok kognitív károsodáshoz és demenciához vezetnek. A nyaki verőér atherosclerosisának csökkentésével valószínűleg mérsékelhető lenne a kognitív zavar. 

Stroke, 2019. február

  #15
2019-05-16 13:00:00

A protonpumpagátlók a fokozott gyomorsavtermeléssel járó állapotok hatásos gyógyszerei. Az újabb vizsgálatok eredményei azonban arra inte­nek, hogy a protonpumpa-inhibitorok hosszú távon nem olyan biztonságos szerek, mint azt korábban feltételeztük – különösen az idősebb betegek körében.

  #16
2019-05-15 15:54:00

A hepatikus encephalopathia májelégtelenség és/vagy portoszisztémás shunt (PSS) következtében kialakuló agyi funkciózavar, melynek tünetei széles spektrumon belül változhatnak, kezdve a szubklinikus megjelenési formáktól egészen a kómáig.

Journal of Hepatology, 2014.

  #17
2019-03-19 10:09:00

A szívelégtelenség (HF, heart failure) és a 2-es típusú diabetes mellitus (T2DM) egyaránt a modern kor epidémiájának tekinthető, mely nagyon sok beteget érint. A két kórkép együttes fennállása igen megnöveli a ked­vezőtlen kardiovaszkuláris kimenetelek kockázatát, ami aláhúzza a két kórállapot közötti összefüggések alapos megismerésének a fontosságát.

 

  #18
2019-02-27 14:41:00

A Duchenne-féle izomdisztrófia (DMD, Duchenne muscular dys trophy) egy súlyos, progresszív neuro musz kuláris betegség, mely X kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetet mutat. A fiúk körében minden 5000 élveszületésre körülbelül 1 DMD-eset jut. A betegség jellegzetessége az egyre súlyosbodó izomgyengeség, melynek hátterében a funkcionális disztrofin protein hiánya áll. Ezek a gyermekek tipikusan későn kezdenek el járni, nehézséget okoz számukra a futás és a lépcsőzés, és gyakoriak az elesések. A motoros tünetekhez esetenként nem motoros tünetek is társulhatnak, például magatartászavarok, neurokognitív deficitek és megkésett beszédfejlődés. A DMD kórismézésére a fiúknál általában 4-5 éves korban kerül sor, amikor szembetűnik a fizikális fejlődés elmaradása a kortársakhoz képest. A járásképesség elvesztése rendszerint 12–14 éves korban következik be, ezen a téren azonban viszonylag jelentős különbségek lehetnek az egyes országok között. 

  #19
2019-02-27 14:32:00

Bár az alkohol magzatkárosító hatása jól dokumentált tény, viszonylag kevesebb adattal rendelkezünk az alkoholfogyasztás és szoptatás összefüggéseiről. Hasonlóképpen a szoptatás alatti dohányzásról is bebizonyosodott, hogy károsítja az utódok kognitív fejlődését, ám a szoptatás alatti dohányzás ilyen irányú hatásait eddig még nem elemezték. Az anyai dohányzás és szeszesitalfogyasztás után az alkohol és a nikotin megjelenik az anyatejben, ezért különös jelentősége van annak, hogy pontosabb ismeretekkel rendelkezzünk a szoptatás alatti dohányzás és ivás hatásairól. 

  #20
2019-02-12 18:00:00

A dohányzás nem fejt ki kedvező hatást a stroke kimenetelére IVT után, és a bemutatott adatok ellentmondanak a dohányzási paradoxon hipotézisének stroke eseteiben. A dohányosok kedvező stroke-kimenetele jórészt a fiata­labb életkorral és a kiindulási jellemzők más különbségeivel magyarázható.

  #21
2019-01-20 18:00:00

Szeptikus shock miatt gépi lélegeztetésre szoruló betegek csoportjában a folyamatos infúzióban adott hidrokortizon nem csökkentette a 90 napos halálozást, mégis sok tekintetben jobbnak mutatkozott a placebónál.

New England Journal of Medicine, 2018. március

  #22
2018-12-11 11:30:00

A fenofibrát terápiás hatása bizonyos betegalcsoportokra korlátozódik, ezért a klinikusoknak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a célcsoport pontosabb behatárolására. Megfelelően tervezett kutatásokkal pontosít­ható a fenofibrát szerepe a gyógyszeres prevencióban és terápiában.

Drugs, 2018. szeptember

  #23
2018-11-14 16:15:00

A DPP4-inhibitorok kiváló biztonságossági profillal rendelkeznek, ezért biztonsággal adhatók olyan esendő betegeknek is, akiknél nagy a hypoglykaemia vagy a volumendepléció/dehidráció kockázata.

Circulation Research, 2018. május

  #24
2018-11-14 16:00:00

Közepesen erős vagy erős fájdalmak esetében a 25 mg dexketoprofen + 75 mg tramadol kombináció nagyobb arányban eredményez megfele­lő fájdalomcsillapítást, mint a placebo, illetve az azonos dózisban adott dexketoprofen vagy tramadol önmagában.

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016. szeptember

  #25
2018-11-14 16:00:00

A dohányzás nem fejt ki kedvező hatást a szélütés kimenetelére IVT után, ami ellentmond a dohányzási paradoxon hipotézisének. A dohányosok között észlelt kedvezőbb kimenetel jórészt a fiatalabb életkorral és a kiin­dulási jellemzők más különbségeivel magyarázható.

Stroke, 2018. április

  #26
2018-09-19 20:30:00

Stabil HF-ben szenvedő betegek bevonásával végzett prospektív vizsgálat­ban szuboptimális HR-kontrollt figyeltek meg szinuszritmussal kísért HFrEF eseteiben, függetlenül a béta-blokkolók alkalmazásától. Az eredmények aláhúzzák, hogy ebben a betegcsoportban nagyobb figyelmet kell fordítani a szívfrekvencia kontrolljára.
Clinical Research in Cardiology, 2017. augusztus

#27
2018-08-21 19:00:00

Brazíliai keresztmetszeti elemzés szerint az ómega-3 zsírsavak na­gyobb mérvű bevitele fordított korrelációban áll a szorongásos zavarok előfordulásával.

Nutrients, 2018. május

  #28
2018-07-19 14:08:00

Százezer élve születésre számított 13 és 63 közötti incidenciájával a perinatális stroke a gyermekkori epilepszia fontos oka. Perinatális strokeként soroljuk be a 20. terhességi hét és a megszületés utáni 28. nap közötti stroke eseteket. A diagnózis időpontja és a vaszkuláris lézió típusa alapján Kirton és deVeber a perinatális stroke 5 fő alaptípusát különítette el: neonatális artériás ischaemiás stroke (AIS), neonatális artériás haemorrhagiás stroke (HS), neonatális cerebrális sinovenosus thrombosis (CSVT), feltételezett AIS és feltételezett periventricularis vénás infarktus (PVI). A perinatális strokeot követően tartós funkciókárosodás maradhat vissza, például motoros vagy szomatoszenzoros deficitek, epilepszia, illetve nyelvi, kognitív és magatartási zavarok – a stroke vaszkuláris altípusától függően.

  #29
2018-07-19 12:51:00

Hirtelen váratlan csecsemőhalálról (SUID, sudden unexpected infant death) akkor beszélünk, ha egy 12 hónaposnál fiatalabb gyermek minden nyilvánvaló ok nélkül meghal. A SUID leggyakoribb oka a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS, sudden infant death syndrome), melynek diagnózisa csak a helyszín alapos átvizsgálása, a gondozók kikérdezése és a teljes körű boncolás után állítható fel. Az Egyesült Államokban évente 4500-ra tehető azon csecsemők száma, akik teljes jóllét közepette, látható ok nélkül halnak meg, ennek körülbelül felét teszik ki a SIDS esetei.

  #30
2018-07-19 12:17:00

A sportitalok elektrolit- és szénhidráttartalmú üdítőitalok, melyekhez gyakran ízesítő anyagokat és cukrot is adnak, és úgy hirdetik őket, mint az erőteljes edzés során elveszített energia pótlására alkalmas folyadékokat. Az erős, hosszan tartó fizikai igénybevételnek kitett élsportolók számára a sportitalok alkalmasak lehetnek a szénhidrátok, víz és elektrolitok gyors pótlására. A pubertás előtti gyermekek szervezete azonban nem ugyanolyan ütemben veszíti az elektrolitokat, mint a felnőtt sportolóké. Mindezek fényében az Amerikai Gyermekgyógyász Társaság (American Academy of Pediatrics, AAP) arra a következtetésre jutott, hogy egy átlagos gyermek nem végez olyan szintű fizikai aktivitást, mely a sportitalok által kínált elektrolitpótlást szükségessé tenné.

  #31
2018-07-19 12:09:00

Annak ellenére, hogy kétségkívül bizonyítást nyert a humán papillómavírus (HPV) szerepe többféle ráktípus kialakulásában, a HPV elleni vakcináció helyzete számos országban messze nem tekinthető optimálisnak. Az Egyesült Államokban 2016-ban a 13 és 17 éves kor közötti serdülők mindössze 43,4%-a kapta meg a teljes oltási sorozatot, ezért a serdülők jelentős hányada nem védett a HPV okozta rosszindulatú tumorokkal szemben, és nem valósulnak meg a Healthy People projekt 2020 program céljai sem, mely 80%-os teljes átoltottságot tűzött ki.

#32
2018-06-14 16:40:00

A fájdalom globális közegészségügyi probléma, az orvosi konzultációk és kórházi felvételek leggyakoribb oka. A nem megfelelően kontrollált fájdalom szövődményekhez vezethet, rontja a betegek elégedettségét, növeli a krónikus fájdalomba való átmenet esélyét. A multimodális terápia az eltérő hatásmechanizmusok ötvözésével jobb fájdalomcsillapító ha­tást biztosít, mint bármelyik komponens önmagában. A dexketoprofen és a tramadol fix dózisú kombinációja az akut fájdalmak különböző formáiban alkalmazható eredményesen.

Current Medical Research and Opinion, 2017. június

  #33
2017-12-07 15:47:00

A gyermekintézményekbe járó gyermekek körében kétszer-háromszor akkora a légúti és gasztrointesztinális fertőzések előfordulásának kockázata, mint az otthon nevelt gyermekek között. A fenti megállapítás, ami különösen a 2 év alatti korosztály esetében, illetve az intézményes ellátás első hónapjában igaz. A fokozott infekciós kockázat többféle tényezővel magyarázható, ilyen például a zsúfoltság, illetve a közös játékok használata, ami kedvező feltételeket teremt az infekció transzmissziójához a csecsemők között. Ehhez járul még az is, hogy sok gyermeknél az intézménybe történő felvételkor marad abba a szoptatás, mely ugyancsak fokozza a fertőzések kockázatát amiatt, hogy kiesik az anyatej protektív hatása.

  #34
2017-12-07 15:44:00

A gyermek és az anya szempontjából egyaránt legalább 6 hónapos kizárólagos szoptatás javasolt, majd legalább 12 hónapos koráig anyatejet (is) kell kapnia a csecsemőnek. A szülés körüli kórházi gyermekágyas ellátás igazoltan közvetlen hatást gyakorol a szoptatás sikerességére. Az Egyesült Államokban indított Ten Steps to Successful Breastfeeding (Ten Steps) („Tíz lépés a sikeres szoptatásért”) program – önmagában vagy más beavatkozásokkal kombinálva – csökkenti a tápszerhasználatot, növeli a kizárólagos szoptatás arányát és legalább 8 hetes korig meghosszabbítja a szoptatás időtartamát. A szülészeti osztályok gyermekágyas részlegei számára széles körben javasolják a Ten Steps alkalmazását, akár a gyermekbarát kórház keretei között.

  #35
2017-11-14 09:15:00

A probiotikumok alkalmazása során fontos szempont, hogy a kedvező ha­tást biztosító baktériumok a gyomor-bél traktuson való áthaladás közben érvényesülő szélsőséges környezeti körülmények ellenére is kellő mennyi­ségben eljussanak a hatás helyére. Ezt biztosítja a spóra forma. A terápia sikerének lényeges eleme a compliance, mely a beteg által preferált formula kiválasztásával, illetve egyszerű dozírozással javítható.

J Applied Microbiol. 2015;119:552−559.

  #36
2017-09-27 10:34:00

A gyermekkori elhízás rohamszerű terjedése nyomán olyan prevenciós stratégiák kerültek előtérbe, melyek már az emberi fejlődés korai, még plasztikus fázisában igyekeznek megfogni a problémát, ezzel a teljes élethosszra optimális egészségi feltételeket biztosítani. Állatkísérletes adatok már korábban jelezték, hogy a fejlődés korai, szenzitív periódusában ható zavaró tényezők befolyásolják a zsírlerakódás alakulását és összefüggnek kardiometabolikus diszfunkció kialakulásával. Ezek a vizsgálatok egyben azt is felvetették, hogy kedvező hatása lehet az anya terhesség alatti táplálkozásának.

  #37
2017-09-26 16:03:00

A polycystás ovarium szindróma a menstruációs zavarok, petefészek-diszfunkció és meddőség leggyakoribb oka, mely a reproduktív korú nők akár 15%-át is érintheti. A kórkép etiopatológiája nem teljes körűen tisztázott, de a genetikai háttér mellett valószínűleg szerepet játszanak kialakulásában a gesztációs környezet körülményei és életmódbeli tényezők is.

  #38
2017-07-16 19:00:00

A Skudexa más-más támadásponton ható opioid fájdalomcsillapító (tramadol) és nem szteroid gyulladáscsökkentő (dexketoprofén) fix dózi­sú kombinációja, mely az akut fájdalom különféle formáiban hatásosabb fájdalomcsillapítást biztosít, mint a kombináció bármely komponense ön­magában. A jó biztonságossági profilt a mellékhatások ritkább előfordulása jelzi, és a betegelégedettség is kiváló.

Acta Bio Medica, 2017

#39
2017-06-12 16:10:00

A diszlipidémiák kezelésében széles körben alkalmazott sztatinok mellék­hatásaként diabetes mellitus alakulhat ki. Az újonnan jelentkező diabétesz incidenciája a sztatin típusától és dózisától is függ. A veszély nem elhanya­golható, ám a sztatinok primer és szekunder kardiovaszkuláris prevenció­ban kifejtett előnyös hatásai így is felülmúlják a kockázatot.

Postgraduate Medicine, 2017. február

  #40
2017-05-22 12:55:00

A hasmenés jelentős közegészségügyi problémát jelent nemcsak a fejlődő, hanem az iparilag fejlett országokban is. A hasmenés szokványos kezelése mellett adjuváns terápiaként alkalmazott probiotikumok megrövidítik a betegség és a kórházi tartózkodás időtartamát, továbbá csökkentik a székürítések számát.

  #41
2017-05-03 14:40:00

A hasmenés jelentős közegészségügyi problémát jelent nemcsak a fejlődő, hanem az iparilag fejlett országokban is. A hasmenés szokványos kezelése mellett adjuváns terápiaként alkalmazott probiotikumok megrövidítik a betegség és a kórházi tartózkodás időtartamát, továbbá csökkentik a székürítések számát.

  #42
2017-04-11 09:00:00

A korai belszervi érintettséggel és gyors progresszióval jellemezhető dif­fúz kután szkleroderma (dcSSc) kezelésében nem áll rendelkezésre oki terápia. A jelenlegi kezelési stratégia immunszuppresszió alkalmazását jelenti. Az 50 centrumban lefolytatott ESOS nemzetközi vizsgálat nagyon korai dcSSc nagy kohorszában elemezte az immunszuppresszív szereknek a bőrpontszámokra és a túlélésre gyakorolt hatását.

Annals of the Rheumatic Diseases, 2017. február

  #43
2017-03-13 18:25:00

A bemutatott eset arra figyelmeztet, hogy a gyermekkori betegségnek tekintett mumpsz idősebbeknél akut kardiális tünetekkel jelentkezhet. Felnőttkorban az akut fertőzést gyakrabban kísérik életveszélyes szövődmények. Mindig gondolni kell erre a lehetőségre, ha a beteg (peri-) miokarditisszel és/vagy perikardiális folyadékgyülemmel jelentkezik és vírusfertőzés is fennáll.

Case Reports in Medicine, 2016. szeptember

  #44
2017-02-17 11:23:00

Az antibiotikumkezelés jól ismert és gyakori mellékhatása a hasmenés, melynek oka a normális bélflóra egyensúlyának felborulása. A kór állapot kezelésében régóta alkalmazott szerek a probiotikumok, melyek gyermekek és felnőttek, sőt már csecsemők antibiotikumterápia okozta hasmenésének kezelésére egyaránt alkalmasak. A Bacillus clausii spóraképző tulajdonsága révén ellenáll a béltraktus különböző hatásainak, és multirezisztenciával rendelkezik számos antibiotikummal szemben is. A vizsgálatok a B. clausii-törzsek antimikróbás és immunmodulátor hatásait is igazolták.

  #45
2017-02-06 16:00:00

Az antibiotikumkezelés jól ismert és gyakori mellékhatása a hasmenés, melynek oka a normális bélflóra egyensúlyának felborulása. A kórállapot kezelésében régóta alkalmazott szerek a probiotikumok, melyek gyermekek és felnőttek, sőt már csecsemők antibiotikumterápia okozta hasmenésének kezelésére egyaránt alkalmasak. A Bacillus clausii spóraképző tulajdonsága révén ellenáll a béltraktus különböző hatásainak, és multirezisztenciával rendelkezik számos antibiotikummal szemben is. A vizsgálatok a B. clausii-törzsek antimikróbás és immunmodulátor hatásait is igazolták.

  #46
2017-01-17 16:43:00

A neuropszichiátriai betegségek kezelésének gyakori szerei közé tartoz­nak a neuroleptikumok (NL) és a szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók (SSRI). Ha az ilyen szerrel kezelt beteg egyéb, azzal potenciálisan inter­akcióba lépő gyógyszert – a bemutatott esetben olanzapin és fluoxetin mellett linezolidot és metoclopramidot – is kap, különböző súlyosságú tünetegyüttesek jelentkezhetnek.

Case Reports in Medicine, 2016. június

  #47
2016-12-14 15:19:00

Az olanzapin LAI alkalmazási előiratába 2006-ban került be a 3 órás megfi­gyelés követelménye a posztinjekciós delírium/szedáció szindróma veszélye miatt. Ez az előírás befolyásolhatta a gyógyszer betegek általi megítélését, ám az adatok azt mutatják, hogy a betegek az olanzapin LAI terápia mellett elégedettebbek és ritkábban tapasztalnak mellékhatásokat.

Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016. október

  #48
2016-12-14 15:00:00

A vizsgálatban a kortikoszteroidoktól mentes lokális terápia új koncepcióját tesztelték, melynek alapja gyógynövényeket tartalmazó bőrápoló készít­mények használata. A betegek által jól tolerált kezelés nyomán az esetek túlnyomó részében közepes mértékű vagy kifejezett javulás következett be a bőrelváltozások regressziójával, kontaktszenzitizáció nélkül.

J Biol Regul Homeostat Agent, 2016. április–június

  #49
2016-11-22 15:53:00

Az újszülöttkori hyperbilirubinaemia (sárgaság) potenciális környezeti rizikófaktorként merült fel az autizmus spektrum zavar kialakulásában. Kalifornia szerzők arra keresték a választ, hogy e potenciálisan módosítható kockázati tényező szerepet játszik-e az ASD patogenezisében.

  #50
2016-10-14 18:00:00

A különféle glükózaminkészítmények közül a gyógyszerként törzskönyve­zett, kiváló biohasznosulású, szabadalommal védett eljárással előállított kristályos glükózamin-szulfát (patented crystalline glucosamine-sulfate = pCGS) az egyetlen, amely igazolt farmakológiai hatással rendelkezik.

Current Medical Research and Opinion, 2016. február

 

  #51
2016-07-29 13:00:00

A sztatinok hatásosnak tűnnek a coronaria-plakkok progressziójának lassításában (vagy a regresszió elindításában), mert csökkentik az LDL-koleszterin (LDL-C) szintjét, ezáltal a jövőbeni kardiovaszkuláris események incidenciáját. A sztatinok ezetimibbel történő kiegészítése hatásos agresszív lipidcsökkentő stratégia lehet a kardiovaszkuláris események reziduális kockázatának mérséklésében. A PRECISE-IVUS vizsgálat jelen elemzése szerint a coronaria-plakkok regresszióját nem a koleszterinfelszívódási markerek alakulása, hanem sokkal inkább az elért LDL-C-szint befolyásolja.

Atherosclerosis, 2016. május

  #52
2016-06-13 10:12:00

Idiopátiás pulmonális fibrózis kapcsán az egészséggel kapcsolatos életmi­nőség több aspektusa is zavart szenved – rosszabbodásának legfontosabb meghatározója a diszpnoé és a fizikális funkcionális kapacitás beszűkülé­se. A betegek állapotának követéséhez, az új terapeutikumok hatásának felméréséhez megbízható módszerekre van szükség. Az összefoglaló az egészséggel kapcsolatos életminőség meghatározásának eszközeit tekinti át az újabb módszerek tükrében.
Patient Related Outcome Measures, 2016. május 

  #53
2016-04-18 18:00:00

Szisztémás szklerózisban nagyobb gyakorisággal kell számítani rosszin­dulatú daganatok előfordulására. Bizonyos tumorok (pl. tüdőrák) eseté­ben bizonyítható az összefüggés, más ráktípusoknál nem egyértelműek az adatok. A szerzők szklerodermás nőbetegek nőgyógyászati rákelőző vagy rákos elváltozást jelző kóros citológiai leleteinek gyakoriságát elemezték.

International Journal of Rheumatology, 2015. szeptember

  #54
2016-03-16 11:00:00

Az Influenza Hospitalization Surveillance Network elemezte a szegénységi küszöb alatt élők aránya és az influenza miatti kórházi felvételek közötti korrelációkat az Egyesült Államok 78 megyéjében. Az eredmények aláhúz­zák annak fontosságát, hogy a szegényebb cenzusba tartozóknál célzott erőfeszítéseket tegyünk az influenza elleni oltottság növelésére.

Morbidity and Mortality Weekly Report, 2016. február

  #55
2016-02-28 20:00:00

Bár a betegségfenotípusok azonosítása nagy jelentőségű klinikai és kuta­tási szempontból, az endotípusokra alapozott klasszifikáció jelentőségét csak mostanában kezdjük felismerni. A rinitisz a klinikailag és kórélettanilag sokszínű kórképek közé tartozik, a gyakran többszörös átfedést mutató entitások elkülönítése megkönnyítheti a diagnózist és az előtérben álló kórállapot kezelését.

Eur J Allerg Clin Immunol, 2015. május

#56
2015-12-29 11:00:00

Az influenza bárkit megbetegíthet, ám vannak nagy kockázatú csoportok, akiknél a más esetekben csak enyhe tüneteket okozó fertőzés súlyosabb lefolyású, és akár életveszélyes szövődményekhez is vezet. Számukra ki­emelt jelentőséggel bír a prevenció.

  #57
2015-10-21 15:30:00

A ritka Castleman-betegségnek jelenleg nincs elfogadott kezelése. A több gócú forma jellegzetes tünetei – elsősorban az általános gyengeségérzés – jelentősen rontják a betegek életminőségét. Az új anti-IL-6 monoklonális antitest siltuximab alkalmazása mellett a betegek a funkcionális státus, az általános jóllét és a fáradtságérzés javulásáról számolnak be.

Patient, 2015. március

  #58
2015-09-09 10:22:00

A 2-es típusú cukorbetegség hatásos kezelését számos tényező nehe­zíti, köztük az elégtelen glikémiás kontroll és az orális vagy injekciós antidiabetikumok mellékhatásai. Az empagliflozin önmagában vagy más szerekkel (köztük inzulinnal) alkotott kombináció részeként biztonságos, jól tolerálható és hatásos gyógyszer, melynek járulékos klinikai előnye, hogy csökkenti a testsúlyt és a vérnyomást.

Therapeutics and Clinical Risk Management, 2015. május

  #59
2014-09-29 17:04:00

Az élveszületések körülbelül 11%-a koraszülés. A legkisebb súllyal és legéretlenebb állapotban világra jöttek körében gyermek- és felnőttkorban is gyakoribb a szív- és érrendszeri kockázati tényezők (pl. magas vérnyomás, csökkent glükóztolerancia, fokozott inzulinrezisztencia) előfordulása a terminusra születettekhez képest. A koraszülöttség és a kardiovaszkuláris kockázatok közötti összefüggés azonban nem egyértelmű, és úgy tűnik, hogy e téren nemi különbségek is mutatkoznak. Erre példa, hogy a nagyon kis születési súllyal, illetve az időre születettek között nőknél markánsabb különbségek mutatkoznak a vérnyomásban, mint a férfiaknál.

  #60
2014-07-10 14:51:00

A bazálsejtes carcinoma (BCC, basal cell carcinoma) a leggyakrabban diagnosztizált humán rosszindulatú daganat. E tumortípus egyik veszélyét az adja, hogy gyakran alakul ki létfontosságú anatómia képletek közelében (pl. szem, orr, ajak), és korai kezelés hiányában jelentős fokú alaki torzulásokat eredményezhet. A BCC-t egészen a közelmúltig a késői felnőttkor betegségének tartották, mely leginkább a férfiakat érinti. Az újabb adatok azonban azt jelzik, hogy a BCC incidenciája meredeken emelkedik a fiatal felnőttek, ezen belül is elsősorban a nők körében is. A BCC prognózisa általában kedvező, és halálozási aránya is alacsony, azonban a daganat kiújulhat, melynek kezelése nehézségeket okozhat. Ezen túlmenően további kockázatot jelent, hogy a BCC-vel diagnosztizált betegek csoportjában jelentősen emelkedett az újabb BCC tumorok előfordulásának esélye.

  #61
2014-07-10 14:40:00

A hasmenés továbbra is a gyermekkori morbiditás és mortalitás egyik vezető oka szerte a világon. Ebben a populációban a prevenció hatásos módszerének ígérkeznek a probiotikumok, melyek segítségével csökkenthető lehet a gyomor-bél rendszeri, illetve a gyermekkori halálozási arányokat kedvezőtlenül befolyásoló egyéb fertőzések előfordulása. A probiotikumok ilyen javallattal történő alkalmazását számos vizsgálatban elemezték már. Egy izraeli vizsgálatban például 4 és 10 hónapos kor közötti egészséges gyermekeknek adtak probiotikumot (Bifidobacterium lactis BB-12 vagy Lactobacillus reuteri ATCC 55730) 12 héten át. Azt tapasztalták, hogy a probiotikumot szedő gyermekek körében ritkábban fordult elő hasmenés (az abszolút csökkenés a Bifidobacterium lactis esetében 18%, a Lactobacillus reuteri esetében 29% volt), és rövidebb volt a hasmenéses epizódok időtartama is (abszolút csökkenés 22%, illetve 44%), mint a placebocsoportban. Nemrégiben egy másik kutatócsoport arról számolt be, hogy Lactobacillus reuteri DSM 17938 alkalmazása kapcsán 1−6 éves gyermekeknél szignifikáns (26%) volt a hasmenés abszolút kockázatcsökkenése a placebóhoz képest.

  #62
2014-05-08 15:41:00

Az atopiás dermatitis (AD) egy krónikus gyulladásos, viszketéssel kísért bőrbetegség, melynek lefolyását relapszusok tarkítják. Az előfordulási arány gyermekek körében akár 25% is lehet, felnőttkorban 2 és 10% között van, az utóbbi 30 évben meredeken emelkedő tendenciát mutat az iparilag fejlett országokban. A kezelés több irányú: egyrészt a tünetek (ekcéma és pruritus) enyhítésére, másrészt az epidermális barrier épségének helyreállítására és az életminőség javítására irányul. Emellett fontos terápiás célkitűzés az immunrendszer háttérben meghúzódó zavarának rendezése is.

  #63
2014-03-28 14:52:00

Az újabb kutatások azt jelezték, hogy a dipeptidil peptidáz-4 (DPP-4) inhibito­rok, illetve a vele rokon vegyületek jelentős gyulladásmódosító hatásúak, mert befolyásolják a citokintermelődést. Eddig azonban kevéssé vizsgálták a DPP-4-inhibitorok hatását a gyomorfekély gyógyulására. Az összefoglalt közlemény szerzői azt elemezték, hogy az orálisan adott sitagliptin (DPP-4) miként hat a patkányokban kísérletesen létrehozott gyomorfekély gyógyulására.
American Journal of Pharmacology and Toxicology 2013. augusztus

  #64
2014-03-06 16:00:00

A biofilm kifejezés egy szerkezetileg komplex bakteriális ökoszisztémát jelöl, mely kedvezőtlen környezeti körülmények között is lehetővé teszi a túlélést a baktériumok számára azáltal, hogy az exopoliszacharida mátrix megvédi őket a károsodástól. A biofilmképzésre képes baktériumok jobban ellenállnak az antibiotikumoknak, mely valószínűleg azzal magyarázható, hogy a gyógyszer lassan vagy csak részlegesen képes a biofilmbe penetrálni.

  #65
2013-11-27 12:35:00

Bár a felső és alsó légúti infekciók az esetek többségében enyhe vagy közepesen súlyos formában zajlanak, szövődményként sinusitis, otitis media és bronchopulmonális (BP) infekciók fordulhatnak elő, melyek krónikussá válhatnak, vagy időről időre visszatérhetnek, mely terápiás nehézségeket okozhat.
Bár e fertőzések etiológiai háttere nem mindig deríthető fel egyértelműen, az esetek többségét baktériumok (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae és A csoportú Streptococcus pyogenes), még gyakrabban pedig vírusok (RSV, adenovírusok, parainfluenza- és influenzavírusok) okozzák.

  #66
2013-11-27 12:31:00

A biofilmek baktériumokból álló mikrobiális közösségek, melyek vagy önmagukat reprodukálják a biológiai felszíneken, vagy élettelen környezetben vannak jelen. A biofilmek igen sokféle entitást képviselnek, melyek gyakran megtalálhatók az embereknél előforduló kórállapotokban, és a krónikus és/vagy visszatérő infekciók legalább 60%-ában játszanak szerepet. A baktériumok számára igen előnyös a biofilmképződés, többek között védelmet nyújt a környezeti változásokkal (páratartalom, hőmérséklet, pH, ultraibolya sugárzás) szemben, ezen túlmenően koncentrált mennyiségben biztosítja a tápanyagokat, és megkönnyíti a bomlástermékek eltávolítását. A biofilmen belül a baktériumok szoros közelsége elősegíti az intercelluláris interakciók létrejöttét. A biofilmek kedveznek a bakteriális rezisztencia kialakulásának.

  #67
2013-10-09 15:36:00

A légutakat bélelő nyálkahártya természetes védőgátat képez a környezeti patogének szervezetbe jutásával szemben. E védőrendszer igen hatásos biokémiai, mechanikai és immunológiai védekező rendszerekből épül fel. Az orrüreg, illetve annak mucosa-asszociált nyirokszövete ugyancsak fontos részét képezi ennek a rendszernek.
Amennyiben a szöveti védekezés elveszíti hatékonyságát, fertőzés és gyulladás lép fel, mely rhinitis vagy rhinopharyngitis, tartós infekció esetén pedig sinusitis, otitis, laryngitis és bronchitis formájában lép fel.

  #68
2013-10-04 10:31:00

Korábban az áttétes melanóma nagyon rossz prognózist ígért, a medián teljes túlélés (OS, overall survival) kemoterápia mellett is csupán 6−10 hónap volt. Elő­rehaladott betegségben az életkilátásokat nagyban meghatározza a fennálló kedvezőtlen prognosztikai tényezők száma, mint amilyen például a zsigeri szer­vek érintettsége vagy az agyi metasztázisok. Ezen kívül fontos faktor az is, hogy emelkedett-e a szérum tejsavdehidrogenáz- (LDH, lactate dehydrogenase) szint­je vagy sem. Az American Joint Committee on Cancer (AJCC) szerint IV. stádiumú melanóma (távoli metasztázisok jelenléte) eseteiben az első diagnózistól számí­tott 4 éves túlélés 15% körül van. Metasztatikus melanómában szenvedő bete­gek bevonásával végzett fázis III vizsgálatokban két gyógyszer, az ipilimumab és a vemurafenib bizonyult eredményesnek az OS javításában. Az ipilimumab tartós választ eredményez, mely az áttétes melanómai eseteinek egy részében tartós vagy hosszú távú túlélési előnyt biztosíthat.

Annals of Oncology, 2013. május

hirdetés
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.